Tja, wie had dat gedacht he? Van ‘mobile hero’ naar ‘Telfort zero’

Beste koekenbakkers van Telfort,

Wat moet ik nou met jullie?
Ik ben nu ruim 4 maanden klant bij jullie voor mobiel bellen, en het spijt me te moeten zeggen dat het tot nog toe alleen maar ellende is geweest.
Om te beginnen (en we zijn nog lang niet aan het eind van mijn klachtenregen)
zijn jullie voor mij (als klant nota bene) onbereikbaar via mijn mobiele nummer waarvan jullie zelf de provider zijn.
Dit is al zeker 2 maanden het geval. Mag ik hiervan de reden weten?
Ik heb namelijk via het toestel van vrienden de afgelopen maanden in totaal 12 keer met jullie gebeld, met een gemiddelde wachttijd van 30 minuten (en dan nog ongeveer zo’n tijd aan de lijn met jullie 0900 nr (dat andere nr is ook voor mijn toestel niet toegankelijk)
Een klachten of vragen lijn voor jullie eigen gebruikers waarvoor jullie 50 cent per minuut + kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.
Dat alleen al vind ik veelzeggend over uw bedrijf.  Dat je als klant, vele malen meer betaalt dan voor de werkelijke dienst die in mijn marketing visie vooral eigenlijk als lokkertje wordt gebruikt om het werkelijke verdienmodel (de 0900 klachtenlijn) te utiliseren. Althans, dit is hoe ik het ervaar als ik jullie klantgerichtheid probeer te ontleden. .
 –
Wat zo meteen nog volgt zal ik moeten inkorten omdat het anders op een scriptie gaat lijken waarop ik zou kunnen afstuderen.
 –
Zodoende sla ik alle ergernissen en grove nalatigheden uwerzijds, eer ik eindelijk internet had op mijn telefoon, qua detail even over. Internet, dat gewoon onderdeel uitmaakte van mijn abonnement dat ik via Belsimpel bij jullie heb afgesloten voor 39 euro per maand.
 –
Hiervoor is een contract afgesloten van 800 belminuten, onbeperkt sms en 3000 MB 4G per maand. En een mobiel toestel.
 –
Nadat uiteindelijk, door aanhoudend druk zetten van mijn zijde  (met tussenkomst van Belsimpel, wat ook allemaal niet zo simpel bleek) Telfort bij zichzelf de fout ontdekte dat u mij nog altijd niet had gekoppeld waardoor mijn toestel ondanks alle juiste instellingen daarvoor en alle fancy shit op dat toestel, 3 maanden lang niet meer was dan een ordinair lulijzer.
Kunt u zich indenken dat mijn werkgever mij argwanend is gaan bekijken, vanwege de toestanden die me dat tijdens het werk en mijn functioneren opleverde maar met name omdat deze me onmachtig beschouwde om zoiets simpels als internet op je telefoon te realiseren. Wat zegt dat wel niet over een telecom en  – internet aanbieder die zich tevens richt op zakelijke aanbieders. Pas toen hij begreep dat ik was overgestapt naar Telfort, was daar ineens veel begrip voelbaar in het achteraf advies dat ik dat ook nooit had moeten doen.
Inmiddels heeft uw reputatie meermalen middels uw compulsief en notoir stelselmatig tekortschieten in professionaliteit ook mij bereikt. Helaas.
 –
In het doorslaggevende gesprek met een van uw medewerkers, is de fout hersteld, en had ik die dag nog internet.
Echter mij is in dat gesprek tevens toegezegd mij te compenseren voor mijn ongemak (en ik verzeker u als ik moest kiezen tussen díe ervaring nog eens of aambeien zo groot als pingpongballen dan koos ik direct voor dat laatste)
Telfort zou per direct na de betaling van de nog lopende factuur, die nogal hoog was uitgevallen door het bellen met 0900 nummers mijn abonnementsgeld van de 3 internetloze maanden, terugstorten op mijn rekening. Dit ging dan om een bedrag van 3 x 39 euro (117 euro) Dit gesprek heeft plaatsgevonden in de laatste week van september, en tot op heden heb ik nog niets mogen ontvangen.
 –
Op zich zou ik daar nu nog niet zo’n ophef over maken, als het daar bij zou blijven. Maar helaas, het houdt niet op, niet vanzelf.
 –
Afgelopen dinsdag bereikte mij per sms het volgende bericht:
 –
Beste klant, (dat schijn ik dan te zijn) let op: u heeft uw 1000 MB internetbundel verbruikt. U kunt nu niet meer internetten tot 25/10/2016 ) het einde van deze factuurperiode. 
 –
Maar ik heb met u een contract voor 3000MB, en wat het nog triester maakt is dat ik u (via een van uw helpdeskmedewerkers) hier 2 keer op heb geattendeerd, nadat ik een van die medewerkers hoorde praten over 1000MB. Er zou zelfs op mijn verzoek notitie van zijn gemaakt en het verzoek dit binnen jullie systeem te herstellen. Blijkbaar is daar wederom geen opvolging aan gegeven.
Nu kon ik u dus nog altijd niet telefonisch bereiken met mijn klacht, dus had ik geen keus dan op het moment dat ik er tijdens mijn werk mee werd geconfronteerd,( een waarschuwing achteraf dat ik geen internet meer had, ja dat had ik op dat moment ook door.) voor 5 EURO 500 MB bij te kopen.
Waarbij die overgebleven MBs ook nog eens komen te vervallen na de 25e.
Was daar inmiddels geen wetgeving tegen, waarin je niet gebruikte MBs of tikken gewoon hoort te kunnen meenemen naar de volgende maand?
 –
Bovendien was ik 2 dagen later al, compleet door die 500 MB heen, terwijl ik uitermate zuinig ben geweest met mijn internet gebruik. En met een veel overmatiger gebruik van internet 3 weken heb kunnen doen met 1000 MB.
Kijkend naar het verbruik werd YOUTUBE als voornaamste MB slokop aangegeven, maar ik heb de afgelopen 2 dagen maar heel even 2 korte filmpjes bekeken!?!?
 –
Maar wat loop ik me eigenlijk te verdedigden, jullie hebben gewoon 2000 MB van me afgepakt.
 –
Zijn jullie belazerd? Nou ik in elk geval wel, door jullie. Dat mag ik zo wel zeggen dacht ik onderhand.
Ik kan me alleen maar afvragen, zijn jullie nou echt zo slecht of doen jullie dit expres? In beide gevallen weet ik niet wat erger is.
 –
Ik heb op allerlei wijze geprobeerd dit netjes en discreet met jullie op te lossen, maar na inmiddels ook wat rondgekeken te hebben op internet, regent het klachten over jullie (dus waarschijnlijk is het niets persoonlijks, maar pure business)
Het type business waaruit jullie CEO (daag beste Onno) iemand is van de korte termijn gedachte. Eenmaal binnen die klant, zo hard mogelijk leegtrekken, zolang het nog kan) Adam Smith much!? Daar aan de Universiteit Groningen? Moeilijk te bevatten materie yes?
onno-vderpoel
Graag zou ik zien dat u in het oplossen van mijn probleem (en dat van al jullie andere slachtoffers) óók voor de korte termijn gaan.

Ik begin me namelijk zorgen te maken als ik zie dat er mensen zijn die klant bij jullie zijn en al 8 maanden naar internet of een andere vorm van de overeenkomst kunnen fluiten, omdat jullie stelselmatig dienst weigeren als het gaat om bereikbaarheid, of

Waar u namens Telfort / KPN zo in uitblinkt als we uw linkedIn profiel mogen geloven. ( dhr. W. Hut van Customer Service evenzo)
 –
Helaas kan ik u op LinkedIn niet waarderen voor de vaardigheid: Geld uit de zakken van argeloze klanten kloppen, want dan had ik u en uw  beleid, zéker aanbevolen
 –
Aangezien  mijn klacht per e-mail versturen niet tot de opties behoort bij  Telfort. Wellicht ook hopeloos ouderwets en achterhaald. Wat dat betreft werkt het alternatief veeeeeeeeeeeeeeeeel beter, via een chatvenster op twitter en een facebookpagina, waar dan vervolgens niet of pas dagen later op wordt gereageerd. Of beter nog, een  e-mailformulier dat meer weg heeft van een enquéte formulier met de bedoeling dat de klant na verloop van tijd ontmoedigd afhaakt.
Ondertussen zijn de bijkomende kosten , naast het vaste abonnement, waarbinnen ik eigenlijk alles zou kunnen doen binnen die dienst wat mobiel bellen en internetten betreft opgelopen tot: 482 euro (exclusief misgelopen inkomsten binnen mijn beroeps functie, door het ontbreken van een mobiele internet verbinding,)
 –
In afwachting van uw reactie,
 –
Niet zo hoogachtend,
Teleurgesteld customer
Klantnummer: 2657829

Interview met Michael Platenkamp

Een interview met Michael Platenkamp. In mijn ogen een barmhartige man, die opkomt voor zijn medemens. Dus ook de medemens die gevlucht is naar hier, in de hoop aanspraak te kunnen maken op de vrijheid.
Als ik de schrijnende beelden zie van de vluchtelingen en de reacties hoor van tal van mensen vraag ik me weleens af waarom wij nog ieder jaar de vrijheid vieren, als wij het deze mensen niet gunnen. Of is de vrijheid dan toch een exclusief gebeuren, dat alleen maar geld voor “ons” exclusieve groepje gefortuneerden?
Free Hugs, een beweging die in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pegida, iedereen omarmt, wilde na een ontmoeting met Michael meer van hem weten. Dat was een mooie interactie, die me raakte, en zodoende zou ik dit spontane interview met jullie willen delen. Michael Platenkamp zag met eigen ogen op Lesbos waar hij vanuit de burgerinitiatieven Hulpkaravaan naar Griekenland, en Because we carry kwam helpen, hoe schrijnend en mensonterend de situatie daar is voor de mensen.
12711076_10153338861274249_4413688243190364462_o

Foto: Michael Platenkamp (rechtsonder) en team

Wie is Michael platenkamp, wat doet hij precies?
Ik ben een schrijvende romanticus uit Utrecht, een dichter met een groot hart, blijkbaar. Geld is nooit een drijfveer voor me geweest. Ik schrijf voor Straatnieuws, Utrecht, soms voor Z! Magazine Amsterdam.  Naast wat incidentele opdrachten. Ik ben nog al kieskeurig qua media. Poëzie en liefde houden mij bezig. En mijn kinderen.
Wat is jouw drive, jouw reden om te doen wat jij doet?
Op een gegeven moment, van de zomer,  was het aanschouwen van al het leed via het internet ondragelijk geworden. Ik gaf al behoorlijk tegengas op ‘piemel in’ roepers, maar ik moest wat doen. Ik werd boos van de gedachte dat ik niets zou kunnen doen aan de situatie met de vluchtelingen. Maar ik zag al het leed, en ineens ging ik mijzelf richten op het leed. Leed verzachten is niet moeilijk. Honger, koude, onduidelijkheid, het is heel erg. En dáár kun je ook echt helpen.
Wat is het meest pijnlijke voor jou om te ervaren op het gebied van jouw werk? Zijn dat de levensverhalen die jij hoort van mensen, of het beeld van kinderen?
Je zegt het zelf al: kinderen hebben geen keuze. Dat is inderdaad het ergst. Maar de verhalen over oorlog, en over verloren familieleden, hakken er natuurlijk ook wel erg in. Naast de positieve kijk, men wil door. Wachten is het ergste voor mensen in kampen.

Wat wil jij bereiken met jou missie? Wil jij mensen alleen helpen of ook mensen bewust maken van feiten? Wat zijn jouw verwachtingen en wat verwachten mensen van jou?

Laten zien dat je kunt helpen. Dat ‘zomaar iemand’ als ik gewoon een plannetje maakt en helpt, moet toch wel aantonen dat het niet moeilijk is. Mijn verwachtingen, het is meer een verslaving, is dat ik mij nou eenmaal fijn voel bij helpen, en dat ik dat dus blijf doen, naast het schrijven over wat ik meemaak. Misschien dat daar ooit nog iemand brood in ziet. Vaak krijg ik via facebook de vraag om meer te schrijven, dan hoor je: “Daarvoor volg ik je immers.”
Maar daarentegen zijn er veel mensen die me steunen, ik vraag soms via facebook steun bij het betalen van kosten voor aanschaf van hulpgoederen of brandstof. Mijn eigen middelen zijn beperkt.
Wat zijn de vragen waar jij zelf tegenaan loopt als jij je werk doet, gezien jij een hele zware maar nobele taak op je hebt genomen lijkt mij dat jij ook met vragen zit naar wie dan ook toe.
Mijn vragen worden korter. Simpelweg een “Waarom” is wat er overblijft. En die vraag kunnen we vast allemaal beantwoorden. OLIE. Ik ben opgehouden met graven in verborgen zaken waar je met het simpele ‘follow the money’ vanzelf achter dat soort dingen komt. Er gebeurt nu zoveel in de openheid waar je over kunt berichten. Wat er achter de schermen speelt kun je openbaren, maar wie gelooft je nog? Ik richt me nu op tastbaardere zaken. Oproepen tot een revolutie is een prachtig idee, maar de verdeel en heers methode werkt. Je krijgt met moeite een paar duizend mensen op de been. Ik wil graag gaan voor het warme, simpele. Zoals brandhout naar Duinkerke brengen, of warme vis en brood op kamp Moria in Lesvos. Ik noem maar wat.
Wij horen veel negatieve zaken over vluchtelingen, wat weet jij wat waar is over het aantal vluchtelingen dat Europa binnenkomt en doorstroomt naar NL? Wat zijn de feiten die jij ziet?
Ik weet dat de Europese bevolking voor een heel klein percentage uit vluchtelingen zal bestaan als iedereen een plekje krijgt en de overheden zich aan hun afspraken houden. Begin van de eeuw kwamen de vluchtelingen uit Joegoslavië, toen werd er niet zo’n aandacht in de media gegenereerd, dat waren er meer dan 50.000. Heb jij veel Joegoslaven in je kennissenkring? De helft is geïntegreerd en de andere helft teruggegaan. Nu worden er beelden van boze vluchtelingen die langs de snelweg amok maken herhaald tot in den treure. Wat men er niet bij vertelt is, dat dat beelden zijn van vluchtelingen wiens tijdelijke woningen net weg gebulldozerd waren. Het lijkt wel of de mainstream wil dat je mensen gaat haten. Generaliserende onzin en excessen in prime-time weergeven. Ik zie mensen in nood, dát zijn de feiten die ik zie.
Wat wil jij mensen in Nederland leren? Is er een les voor ons hier in Nederland met het werk wat jij doet?
Maak kennis en (ver)oordeel niet zomaar een hele groep. Help en verwacht dankbaarheid. Echte dankbaarheid. Mensen die denken dat het niet uitmaakt moeten nodig een hongerig kind een banaan geven. Toch? Of als ze daar geen tijd voor hebben, mij of andere vrijwilligers of organisaties steunen.

12654193_10153328681299249_4086157920786491887_n

 

Voor meer informatie: Michael Platenkamp

Meewerkend team

De grootste diefstal op het volk ooit, en U gelooft nooit wie de dader is

Met de kop van dit artikel is niets teveel gezegd. De vraag is bent u zich ondanks de lading van hiervan, volledig bewust van de ernst en de omvang van de misdadigheid van dit vergrijp. Het komt uiteindelijk neer op bewustwording.

“Uw belang” dat van uw familie vrienden en kennissen, kortom ieders belang. Het gaat om datgene waar velen al enige tijd dat onbestemde gevoel kennen van een “sense of theft” dat uiteindelijk werd ontdekt door een kleine groep mensen binnen de samenleving die door omstandigheden in een juridische strijd, al 25 jaar om hun vrijheid en leven vechten. Dit is hun verhaal!

Voorafgaand is het wel goed om te melden dat zij ook nog eens hun rechtszaken winnen en in hun gelijk gesteld worden. Niet alleen door rechters maar ook door de ombudsman. En dat is uitzonderlijk. Het zijn de politieke volksvertegenwoordigers die al deze feiten negeren. Hoe komt dat? En hoe kan dat zomaar?  Dat zochten zij uit en kwamen tot een verbazingwekkende conclusie. Ons mensenrecht staat gewoon in strafrecht.

Het begrip mensenrecht, publiek recht en privaat recht worden met voeten getreden in de grootste diefstal op het volk ooit, nu de economische crises en de privatisering van de overheid dit jaar hun afrondende fase in gaat. (dat heeft alles te maken met de Participatiewet die in 2013 is in gegaan)
Als wel de participatie maatschappij 2015 een feit werd. Er nu ook een transitie gaande is die links of rechtsom kan gaan.

OverheidHierbij presenteren wij u een waar gebeurd verhaal over de zienswijze bij gemeente Amsterdam op burgers (mensen) die tegen die politieke achtergrond tegen de schendingen van hun recht moeten vechten en daarmee empirisch voorbeeld zijn van hoe mensen gevangen genomen worden door gemeenten in privaatrecht en daarmee uit hun publiekrecht gezet worden.  “Hun menselijk recht da hen zomaar wordt ontnomen middels onbehoorlijk bestuur door de plaatselijke politiek.” Hun recht wordt door zakelijk handelen te niet gedaan en bij herhaling (tot in het oneindige) in schuldslavernij gedwongen. Desondanks is het ondanks de ongelijke verhoudingen na 25 jaar TOT OP HEDEN nog niet gelukt om dit moedige groepje bewoners van een unieke zelf gecreëerde biotoop ergens aan de oevers van het IJ eronder te krijgen !

ht durpkeHet heeft iets weg van het kleine dorpje dat dapper weerstand blijft bieden tegen de Romeinse overheersing, in het beeldverhaal van Asterix en Obelix.  Tegen de zwarte tovenarij van de ambtelijke taal en spelling blijkt niet de Bijbel maar het Burgerlijk Wetboek de formule van hét tovermiddel te bevatten om je tegen ambtelijke tuig succesvol te kunnen verweren. Wat uit de voorbereidingen in uitvoering van het verweer vooral als meest verontrustend element naar voren kwam steeds, is de schaal waarop volksvertegenwoordigers vanuit de overheid /overheden uw recht schenden door pathologisch de wet te overtreden. (Stelselmatige overtredingen die in strijd met de wet een privaat zakelijk recht in dwang en over hun publiekelijk recht heen gevestigd word. En let wél: In een onaanvaardbare doorkruising van het recht en de wet.

De ambtenaren die hierin hun ambtseed schenden, schenden de integriteit beginselen, de (grond)wet als wel de mensenrechten, begaan een onaanvaardbare doorkruising van het menselijk recht om ook vrij te mogen leven in hun publiekrechtelijk recht.

We zijn in een wereld van corruptie, banken fraude, verzekerings- fraude en grootschalig diefstal op het volk terecht gekomen in een distopie, die dankzij het decor van de schijndemocratie die de meesten van ons blind maakt en doofstom houdt, kortom totaal onbewust van de voorbereidende staat van oorlog die ons wordt opgedrongen.

Het begrip van de wet is in de basis echter zo eenvoudig, dat je je kunt af waarom regelgeving de wetgeving zo ondoorzichtig heeft gemaakt. Een ieder (Nederlands Staatsburger) word geacht de wet te kennen. Deze is (internationaal) opgebouwd uit 3 kern principes:  “niet doden” “niet stelen“ “niet dwingen” simpeler word het ook niet. De trias politica stelt de gerechtelijke macht van de rechtstaat boven het publiekelijk recht en het privaat recht en mensen worden in dit voorbeeld decennia in bestuursrecht gevangen gehouden in rondjes rond de kerk. Ook als de burger hierin zijn gelijk haalt, halen de ambtenaren hun schouders op en gaan gewoon door met hun onbehoorlijk bestuur, of starten de gerechtelijke procedure gewoon weer van voren af aan, omdat het kan. Omdat er geen strafrecht of ander gevolg aan hangt.

De mensen worden hierdoor slachtoffer van dit onrechtmatig handelen en misdaden van hun volksvertegenwoordigers. In vast gesteld onbehoorlijk bestuur door hoog gerechtshof rechter de heer, Ulco van der Pol, dienstdoende ombudsman te Amsterdam hadden uitspraken van rechters geen enkel effect.
Alleen herstel van de rechtstaat kan het Nederlands volk nog redden. Door 25 jaar onbehoorlijk bestuur en daar tegen te blijven vechten is het een groep bewoners in Amsterdam duidelijk geworden, wáár het recht dat zij ook wérkelijk hebben, geschonden word. De weeffout is duidelijk op de overtreding in dat recht van de wet vast gelegd. Het probleem: Zij kozen het verkeerde recht in hun rechtskeuze.

Door “wederrechtelijk handelen” van politiek bedrijvende ambtenaren wordt uw publiekrecht ondermijnd door list en bedrog of in dwang. Deze vorm van onbehoorlijk bestuur, is al vele jaren gaande. Veel al onbewust door deze politieke verenigingen, in besluiten en beleidsvorming want ook dat is een groot probleem. Vele bestuurders weten niet dat zij zich hier schuldig aan maken en denken dat ze het werkelijk goed doen.

In deze zienswijzen wordt een 25 jaar lange strijd tegen dit onrecht beschreven, van een groepje mensen die werkelijk vrije mensen zijn die begrepen hebben wat hun recht is en wat er met hen overkomen is de afgelopen 25 jaar dat deze strijd duurt..
Stress, zelfmoord, verdriet, woede, frustratie een leven dat zich grotendeels afspeelde in rechtbanken en anderzijds vechten voor hun recht op leven met in een enkel geval zelfs het verlies hun eigen leven.
Het is inmiddels kristalhelder, door hun verhaal waar de weeffout van de onaanvaardbare doorkruising zit, zowel ombudsman rapporten als uitspraken van verschillende rechters en Raad van State bevestigen dit. Door de jaren is een overzicht van vergaderingen uitspraken en besluiten gedocumenteerd, die een duidelijk overzicht geven, hoe deze spelletjes politiek gespeeld worden. Hoe mensen in schuldenslavernij worden gedwongen en gevangen worden ,in privaatrechtelijke contracten van gebakken lucht. Klem gezet in dwang dmv speculatie beding met hun leven waarin de mensenrechten en de wet worden geschonden en beëdigde ambtenaren ook strafbaar stelt in strafrecht. Waar blijft het vonnis?

Wij hopen dat ook u dit gevaar in de overgang naar teloorgang en verloedering  van de democratie naar privaatrechtelijke dictatuur ziet voor het reële gevaar dat het is. Waarin het volk aantoonbaar binnenkort in dwang, alle vrijheid en hun rechten verliezen, en dat het einddoel waarvoor het ambtelijk apparaat (in haar transitie naar de complete privatisering van het publieke domein, waarin wij alvorens eerst van ons gemeenschappelijk bezit en daarna onze private bezittingen, uiteindelijk zelf te eindigen in privaat bezit. In feite zoals dat in 1913 met ons geldsysteem en de banken, en toen langzaam maar zeker binnen alle domeinen van onze gemeenschappelijke ruimte en middelen en de aansturing hiervan. Het is de grootste zwendel en gezien de gevolgen tot dusver al, hoogverraad in optima forma, van de mensheid ooit in onze gedocumenteerde geschiedenis. Deze grove schending van het recht, is zowel in de uitvoering als effect ongeëvenaard, en zal hoewel aangestuurd door een kleine elite, om te beginnen moeten worden bestreden bij de uitvoerders van deze misdadige organisatie.

Zoals altijd, tonen wij u op onze site een waarheid van verschil maar wel met de opdracht m niets voor waar aan te nemen, alvorens eerst je eigen onderzoek te hebben gedaan. We spreken enkel de hoop uit u hiermee op een spoor gezet te hebben dat ook in uw eigen belang en vrijheid en dat van ieder ander in de weg naar bewustwording mee te geven. Door de aandacht aan dit simpel feit van die onaanvaardbare doorkruising van het recht, duidelijk te maken. Hier de vinger op de zere plek te leggen van de transitie die wij in de Westerse wereld doormaken, op weg naar werkelijke vrijheid of de keus (niets doen is ook een keus) de omslag in totale slavernij van zakelijke contract dwang. (Ben je in elk geval van je niets doen af, want daar heb je als slaaf dan niks meer over te zeggen)

Als we als mensen en daarmee naar het evenbeeld en de gelijkenis van God geschapen… Dit is een afspiegeling van Gods intellect en vrijheid. nu niet ingrijpen op dit simpel feit, zal de democratie verloren gaan, als die dat al niet is. In dat geval zullen we zelf die democratie moeten herstellen. Je burgerplicht.
Wij kiezen in de vrijheid van rechtskeus, nu dan ook het strafrecht, op een ieder die onze rechten schend.

Zoals uit ons onderzoek blijkt, onze mensenrechten dus gewoon ook in de Nederlandse wet “blijken” te staan en in de bijlage ook beschreven staancrim overheid

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Een ieder word geacht de wet te kennen en niemand heeft het geleerd? Dat is nou het doel van het huidige onderwijs.
Onze vrijheid is het grootste gemeengoed dat we hebben, “het is ook uw vrijheid”.
Uw volksvertegenwoordigers dienen te weten dat ze de rechten schenden en strafrechtelijk vervolgd kunnen worden op die wettelijke feiten.

Michael

 

Taiji report Blue Cove, week 5 2016

Vrijdag 5 februari 2016, op dag 158 een Rode Cove:

blauwerDe 76-jarige Ric O’Barry wordt, 18 dagen na aankomst in Japan (waar hij op 18 januari 2016 op het Japanse vliegveld Narita aankwam) nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen niet ver van het vliegveld. Hij zit daar alleen in een cel met 24-uurs camera toezicht. Hij wordt veelvuldig, geboeid en op slinkse wijze ondervraagd. Door het slechte voedsel dat zijn cel wordt ingeschoven en gezondheidsproblemen die Ric ondervindt, wordt zijn toestand steeds zorgwekkender ……

 

De uit twaalf bangerboten bestaande jagersvloot uit het Japanse Taiji was in zijn geheel uitgevaren. Op dag 158, de 98ste keer dat er werd uitgevaren dit jachtseizoen werd op 8 mijl uit de kust, vroeg in de morgen, succesvol een snelle drijfjacht uitgevoerd op een school Tuimelaars. De jacht startte met drie bangerboten. De rest van de jachtvloot sloot zich, als door een wesp gestoken, vanuit het noorden en het zuiden, vervolgens snel aan bij het opdrijven van deze school.

Tuimelaars zijn robuuste dolfijnen, snelle zwemmers die ‘goed’ geschikt zijn voor gevangenschap. Maar, aan deze drijfjacht konden zij niet ontkomen. Na het afsluiten van The Cove door netten kon je op je klompen aanvoelen dat er trainers per skiff zouden komen om alles wat er van hun gading tussen zou zitten, eruit te laten vissen.

De dolfijnenindustrie is een lucratieve bezigheid. De voor gevangenschap geselecteerde dolfijnen vinden gretig aftrek en worden met name doorverkocht op grote afzetmarkten zoals bijvoorbeeld in Rusland, China en Thailand. Er zijn momenteel meer dan honderd dolfijnen die in Taiji vastzitten om doorverkocht te worden. De meeste Tuimelaars die in dolfinaria optreden komen uit …… Taiji! De ‘eigenaars’ van de dolfijnen in Taiji verdienen goud geld aan zeezoogdieren die niet eens aan hen toebehoren! De Japanse overheid steunt deze industrie, anders was er allang wetgeving geweest om deze jachtpraktijken op dolfijnen en kleine walvisachtigen een halt toe te roepen en te stoppen.

Het slachten van de niet voor gevangenschap te selecteren Tuimelaars moest nog even op zich laten wachten omdat er nog geen trainers hun keuze kenbaar hadden gemaakt. Ondertussen was er veel ‘politiebescherming’ voor de Cove Guardians en Cove Monitors. Een ‘veilig gevoel’ als je aan het filmen bent en de politie, de hele tijd, vlak achter je staat! De Japanse politie was niet alleen waakzaam maar ook nog eens in een bijzonder goede bui, ze lachten veelvuldig om de gang van zaken.

Het enige traditionele aan deze jacht was het selecteren van drie Tuimelaars voor gevangenschap en het afslachten van de rest van de school. Nog eens drie Blooddolhins die, als ze de trainingsperiode overleven, zullen worden doorverkocht aan de hoogste bieder. De rest van hun familie werd vermoord en hun lichamen wersen zielloos afgevoerd naar het slachthuis. Just an ordinary day in Taiji!

Taiji, We see you!
Taiji, We hear you!
Taiji We will STOP you!

En zo is vandaag alwéér een Rode Cove-dag, de zevenendertigste die zal worden bijgeschreven in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog eens 24 dagen zal duren. Opdat de Cove blauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir,http://www.soulvability.nl/homepage/, – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins -)

 

Donderdag, 4 februari 2016, op dag 157 een Rode Cove:

blauwerDe 76-jarige Ric O’Barry wordt, 17 dagen na aankomst in Japan (waar hij op 18 januari 2016 op het Japanse vliegveld Narita aankwam) nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen niet ver van het vliegveld. Hij zit daar alleen in een cel met 24-uurs camera toezicht. Hij wordt veelvuldig, geboeid en op slinkse wijze ondervraagd.

De uit twaalf bangerboten bestaande jagersvloot uit het Japanse Taiji was in zijn geheel uitgevaren. Op dag 157, de 97ste keer dat er werd uitgevaren dit jachtseizoen, waren de eerste drie bangerboten al havenwaarts gekeerd maar bleven verdacht voor de haven hangen. En, wat je niet hoopt maar toch gebeurde is dat de rest van de nog op zee verkerende vloot toch nog een kleine school Risso’s Dolfijnen op het spoor was gekomen. De 21ste school Risso’s Dolfijnen die in dit jachtseizoen werd opgedreven.

Het bangen, dat steeds luider werd toen de bangerboten, de school Risso’s Dolfijnen opdrijvend, de Cove naderden is een afschuwelijk geluid. Risso’s Dolfijnen zijn snelle zwemmers en geen dolfijnensoort die doorgaans geschikt is voor gevangenschap. Ze hebben vaak veel littekens en dat is voor betalende bezoekers niet zo fraai om naar te kijken. Scholen Risso’s Dolfijnen schommelen van tussen de 7 – 15 dolfijnen maar komen ook wel eens in grotere formaties voor.

In rap tempo werd The Cove in gereedheid gebracht. Geen warm welkom stond de school te wachten. Snel werk werd er vandaag afgeleverd door de jagers en killers in zwarte wetsuits. Ook op deze dag weer zwom een Risso’s Dolfijn zich vast in de gespannen netten in The Cove. Een killer in een zwarte wetsuit stortte zich bovenop deze dolfijn en sleepte het armzalige zeezoogdier onder de tarps, de dekzeilen die boven de slachtplek op het strand in The Cove worden opgetrokken, zodat niet kan worden gezien wat zich dáár afspeelt.

De jagers hadden er vandaag weer veel plezier in want je kon ze horen lachen. Respectloos werd de gehele school afgeslacht en afgevoerd naar het slachthuis. Wat als een hoopvolle dag begon vandaag, eindigde in een tragedie. Voor zowel mens als dier. Geen van de Risso’s Dolfijnen werd, zoals verwacht, geselecteerd voor gevangenschap. Alleen deze week al werden er drie scholen Risso’s Dolfijnen afgeslacht. Japan gaat door met deze praktijken, deze bloedige industrie, onder het mom van traditie, totdat er geen dolfijn meer over is.

Taiji, We see you!
Taiji, We hear you!
Taiji We will STOP you!

En zo is vandaag alwéér een Rode Cove-dag, de zesendertigste die zal worden bijgeschreven in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog eens 25 dagen zal duren. Opdat de Cove blauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir,http://www.soulvability.nl/homepage/, – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins -)

Woensdag, 3 februari 2016, op dag 156 een Rode Cove:

blauwerDe 76-jarige Ric O’Barry wordt, 16 dagen na aankomst in Japan (waar hij op Narita Airport aankwam op 18 januari 2016) nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen niet ver van het vliegveld. Hij zit daar alleen in een cel met 24-uur camera toezicht. Hij wordt veelvuldig ondervraagd. Zijn gezondheid laat te wensen over maar Ric is onverzettelijk. Hij kan 60 dagen lang in die gevangenis opgesloten blijven totdat zijn zaak in een Japans hof voor de rechter komt, die hem daarna alsnog zal laten deporteren!

Het klinkt nogal dubbel maar ergens is Ric O’Barry de Japanse immigratiedienst dankbaar omdat deze zaak voor een tsunami aan media-aandacht heeft gezorgd. Al die media-aandacht zou Ric alleen, nooit voor elkaar hebben gekregen. Japan zal namelijk doorgaan met het vangen van dolfijnen (die de dolfijnen zelfs ook nog eens als competitie zien voor de visvangst) totdat er geen dolfijn meer over is zoals bijvoorbeeld in Futo, de plek waar de manier van jagen plus de techniek van het doden is ontwikkeld en is overgedragen aan Taiji. In 2005 werd in Futo de laatste drijfjacht uitgevoerd. De reden waarom ze stopten was: dat er geen dolfijnen meer over waren.

Ondertussen kwam het volgende bericht van de Cove Guardians binnen: 7:30am Killers have found a pod already and a drive has started. Will update soon. ‪#‎tweet4taiji‬, een bericht waar je dus niet op zit te wachten……

Geen bewolking, veel zon en weinig wind in Taiji waren de ideale weersomstandigheden voor de Taiji dolfijnen-jagers om uit te varen en succesvol een school Risso’s Dolfijnen op te jagen en af te slachten. Tien bangerboten, het moord peloton van Taiji, waren ervoor nodig om de zee weer te ontdoen van een bloedlijn.

Wat aan deze zoveelste schokkende drijfjacht bij zal blijven is hoe één Risso’s Dolfijn verstrikt raakte in de netten. Vervolgens werd deze dolfijn met zoveel geweld de Cove in gesleurd door twee killers in wetsuits, geassisteerd door twee jagers op een skiff. Touw na touw werd om de dolfijn vastgesnoerd terwijl deze volledig in paniek verkerende dolfijn aan het vechten was voor zijn/haar leven. Spartelend werd hij/zij achterstevoren het strand, onder de door tarps afgedekte Killing-Cove, op gesleurd en uit het zicht, vermoord. Dit onder de waakzame en dienstbare ogen van de in grote getale aanwezige lokale politie en kustwacht. Is die dienstbaarheid van deze instituten niet aan de verkeerde partij gericht?

Dolfijnen (en andere zeezoogdieren) hebben een enorme aantrekkingskracht op mensen. Mensen claimen zelfs te houden van dolfijnen. De redenen van deze liefde zijn heel divers. Het kan zijn dat die liefde bestaat vanwege hun intelligentie, vanwege hun bijzondere energie, dat mensen denken dat dolfijnen van mensen houden, de geneeskrachtige werking die dolfijnen zouden hebben op mensen of omdat ze gewoon mooi zijn. Mensen denken ook dat dolfijnen héél gelukkig zijn in dolfinaria. Dat werd en wordt ze opgedrongen door allerlei tv-series, boeken en films. De (helaas) op een lach gelijkende gezichtsuitdrukking van dolfijnen, werkt daarbij sterk in hun nadeel.

Hoe kan je claimen te houden van dát wat je opsluit? Hoe kan je claimen te houden van dát wat je afslacht? Hoe kan je gaan kijken naar wilde dieren die geen kant op kunnen en onnatuurlijke trucjes moeten uitvoeren om te overleven? Hoe kan je houden van de wijze waarop eens in vrijheid levende, niemand kwaaddoende zoogdieren daar terechtkomen waar je moet betalen om een glimp van ze te mogen opvangen? Genieten van hun optredens, wetende van al het eerst toegebrachte leed? En als je je eenmaal bewust bent van al dit onrecht …. Hoe kan je dan je hoofd afwenden en jezelf sussen door te menen dat het een ver van je bed show is? ……

Onder onze neus worden zeezoogdieren in hoog tempo vermoord. De populatie heeft niet de tijd om zich te herstellen van deze grove wijze van jacht, deze achteloze, respectloze aanslag op hun soort. Gaan ‘we’ net zolang door totdat er geen leven meer over is? Is straks het enige wat overblijft mooie plaatjes, cijfertjes, filmpjes en nog een paar armzalige exemplaren die worden uitgebuit op plekken waar ze niet thuishoren? Wat dan? …. Wat nu? …. Waarom! …..

Het woord dat vandaag door mijn hoofd gonst is ‘grenzeloos’ …..
Alleen mensen kennen grenzen in de vorm van afgebakende stukken land, water en zelfs ruimte. Grenzeloos is de zucht van een paar ….. (lees een bepaalde, zelf in te vullen, op die personen van toepassing zijnde krachtterm) Taiji naar geld. Grenzeloos …..

Taiji, We see you!
Taiji, We hear you!
Taiji We will STOP you!

En zo is vandaag alwéér een Rode Cove-dag, de vijfendertigste die zal worden bijgeschreven in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog eens 26 dagen zal duren. Opdat de Cove blauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir,http://www.soulvability.nl/homepage/, – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins -)

#tweet4taiji ‪#‎dolphinproject‬ ‪#‎tweet4dolphins‬ ‪#‎IStandWithRicOBarry‬ ‪#‎opkillingbay‬ ‪#‎captivitykills‬ ‪#‎Anon

 

Dinsdag, 2 februari 2016, op dag 155 een Blauwe Cove:

blauwerDe 76-jarige Ric O’Barry wordt, 15 dagen na aankomst in Japan (waar hij op Narita Airport aankwam op 18 januari 2016) nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen niet ver van het vliegveld!

0930am: The Cove Guardians will be LiveStreaming as the pod is pushed towards the cove. Will update. ‪#‎tweet4taiji‬: De boodschap van de Cove Guardians waar je niet op zit te wachten! De volgende drijfjacht is in volle gang en binnen niet al te lange tijd zal een volgende school dolfijnen levend worden gevangen en/of worden afgeslacht, om niet veel later of kunstjes te moeten vertonen of in hapklare stukken zal worden verkocht. Uiteindelijk verworden ze tot cijfertjes in allerlei staten en statistieken. Dat is wat er uiteindelijk overblijft van de eens in vrijheid levende, niemand kwaaddoende dolfijnen. Om wat voor soort zal het vandaag gaan? Hoeveel zijn het er? Hoe verhoudt zich dat tot de quota?

Of, zou het geluk vandaag aan eens een keer aan de zijde van de dolfijnen zijn?

Vooralsnog is de tweede school dolfijnen, waarop vandaag door de 10 uitgevaren bangerboten werd gejaagd en die zoals gewoonlijk vroeg en punctueel vanuit Taiji vertrokken waren, een gevecht op leven en dood aan het leveren om aan het loerende gevaar te ontkomen.

Ondertussen leefden zo veel mensen mee, vurig hopend dat de school uit de handen van de gruwelijke jagers weet te blijven. Veelal wordt dit aangegeven en uitgesproken door de bezielde en veel geuite woorden ‘Think Blue’ ….

Vandaag heeft dát wellicht geholpen en zijn werk gedaan! Tot tweemaal toe bleek een school dolfijnen de jagers te snel af te zijn. De jagers kregen de dolfijnen niet onder controle. Reden tot heel veel vreugde. De vloot die in dit seizoen (2015 – 2016) 95 maal is uitgevaren, waarbij op 61 dagen geen dolfijnen werden gevangen en op 34 dagen wel, voer druppelsgewijs de haven weer binnen, zonder buit! Yeah!…..

Taiji, We see you!
Taiji, We hear you!
Taiji We will STOP you!

Gelukkig kan er na vandaag, de 95ste keer dat er werd uitgevaren er weer een Blauwe Cove Dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven, de achttiende Blauwe Cove in 2016. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 27 dagen zal duren. Opdat de Cove hemelsblauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir, http://www.soulvability.nl/homepage/, ) – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins –

Maandag, 1 februari 2016, maand 6 – week 23 – dag 154 een Rode Cove:

blauwerDe 76-jarige Ric O’Barry wordt, 14 dagen na aankomst in Japan (waar hij op Narita Airport aankwam op 18 januari 2016) nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen, niet ver van het vliegveld!

Onder mistige omstandigheden voeren 9 bangerboten uit vanmorgen. Gisteren werden er tussen de 15 – 17 Gestreepte Dolfijnen geslacht en vandaag was het de beurt van een kleine school Risso’s Dolfijnen. Deze school Risso’s Dolfijnen heeft lang gevochten voor haar vrijheid. Tijdens het zenuwslopende gevecht van de Risso’s Dolfijnen om aan de jagers te ontkomen, begon het ondertussen te regenen. Het ‘bangen’ op de metalen palen en het grommen en stampen van de motoren werd luider en luider ….

De jagers hadden haast vandaag en vrij snel werden de eerste rij netten gespannen. De kustwacht was al veel eerder gearriveerd. De tweede rij netten werden niet veel later gespannen. Na de derde rij netten was de ruimte voor de dolfijnen heel klein geworden. De killers, zowel op de skiffs als zwemmend tussen de dolfijnen, hebben op deze manier vrijspel om de dolfijnen zonder al te veel moeite in The Killing-Cove, onder de zwart/grijze killing-tarps te pushen.

De Risso’s Dolfijnen bleven in paniek een uitweg zoeken. Regelmatig wordt er gefilmd dat de killers de dolfijnen mishandelen door ze te schoppen, onder water te duwen en aan hun staarten rukken. Veel dolfijnen raken daardoor, voordat ze geslacht worden, gewond.

De skiffs (kleine wendbare bootjes) verdwenen onder de killing-tarps (dekzeilen). Zouden er vandaag Risso’s worden geselecteerd voor gevangenschap? Neen, ze werden levenloos met de skiffs afgevoerd naar de wachtenden bangerboten, die op hun beurt de Risso’s zullen afleveren bij het slachthuis. De Killing-Cove werd weer ontmanteld. Daarmee was het werk in The Cove voor vandaag voorbij!

Taiji, We see you!
Taiji, We hear you!
Taiji We will STOP you!

En zo is vandaag alwéér een Rode Cove-dag, de vierendertigste die zal worden bijgeschreven in het Taiji jachtseizoen 2015 – 2016. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog eens 28 dagen zal duren. Opdat de Cove blauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir, http://www.soulvability.nl/homepage/, – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins -)

#‎tweet4taiji‬ ‪#‎dolphinproject‬ ‪#‎tweet4dolphins‬ ‪#‎IStandWithRicOBarry‬ ‪#‎opkillingbay‬ ‪#‎captivitykills‬ ‪#‎Anonymous‬ ‪#‎ophenkaku‬ #‎taiji‬ ‪#‎japan‬ #emptythetanks

Taiji Report Blauwe Cove Week 4

Een verslag van week 4 2016, waarin u iedere dag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de wereldwijd sterk afgekeurde jacht van Japanse dolfijnenjagers in Taiji (Blue cove) Japan.

Zaterdag, 30 januari 2016, dag 152, Blauwe Cove:

De 76-jarige Ric O’Barry wordt, 12 dagen na aankomst in Japan op 18 januari 2016 via Narita Airport, nog steeds vastgehouden in een beruchte gevangenis voor zware criminelen niet ver van het vliegveld!

In Taiji, Japan, regende het, net zoals gisteren, pijpenstelen. De Jagers verschenen niet in de haven. Of dit te maken heeft met het weer of dat het gewoon een dagje vrijaf is, zoals de afgelopen weken wel vaker op zaterdag gebruikelijk is, is niet duidelijk.

Op 26 januari 2016 meldden de vrijwilligers in Taiji al dat er verplaatsingen van dolfijnen gaande waren. Uit een Russische krant (https://news.mail.ru/society/24669444/ ) is inmiddels vernomen dat er 15 Tuimelaars en 2 Pilot Whales (Grienden) werden verplaatst van Japan naar het Mosquarium in Moskou. Zeker één van de Tuimelaars heeft het transport niet overleefd. De Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor heeft via een persvoorlichter laten weten dat de op 27 januari 2016 gearriveerde zeezoogdieren individueel werden getransporteerd (vrachtvliegtuig IL-76) in containers, gevuld met zeewater bij een optimale temperatuur.

De 15 Tuimelaars en 2 Pilot Whales waren uit voorzorg ingesmeerd met een speciaal soort paraffine, om uitdroging te voorkomen of tegen te gaan. Na aankomst op vliegveld Vnukovo waren de zeezoogdieren klinisch gezond, volgens het rapport van de Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor. Via het vliegveld werden de 15 Tuimelaars en 2 Pilot Whales in speciaal geprepareerde voertuigen verplaatst naar de quarantaine faciliteit op het terrein van het Mosquarium.

De door het Mosquarium aangekochte zeezoogdieren worden mogelijk gebruikt en ingezet voor dolfijn-therapeutische doeleinden.

Taiji, We see you! Taiji
We hear you! Taiji
We will STOP you!

Gelukkig kan er na vandaag, de 60ste keer dat er niet werd uitgevaren er weer een Blauwe Cove Dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 30 dagen duurt. Opdat de Cove hemelsblauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs, Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir, http://www.soulvability.nl/homepage/, (Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins)

Blauwe Cove op maandag 25 januari 2016, maand 5 – week 22 – dag 147 –

De Japanse dolfijnen-killervloot uit Taiji is vandaag niet uitgevaren. Hoewel de reden niet op een peesenterblad werd aangereikt, lijkt de reden er mee te maken te hebben dat er (op het moment dat ik ben gaan schrijven) 5 Tuimelaars met groot materiaal naar het Dolphin Resort werden verplaatst. In de vroege morgen hebben zowel jagers als trainers er voor zorg gedragen dat de Tuimelaars hun kleine havenkooien mochten verruilen voor smerige kleine tanks.

Sea Shepherd heeft bij monde van Captain Paul Watson laten weten dat de reden dat de zeebeschermingsorganisatie zich op de achtergrond houdt inzake de detentie, aanstaande deportatie en het weigeren Japan te betreden van Ric O’Barry, er in gelegen ligt dat Ric wordt beschuldigd van het hebben met nauwe banden met Sea Shepherd. Captain Paul Watson maakte in zijn schrijven duidelijk dat Ric de waarheid spreekt en niet geassocieerd is met Sea Shepherd. Ric heeft een totaal andere aanpak dan Sea Shepherd volgens de Captain. Sea Shepherd kan geen actie voeren omdat dat de zaak van Ric geen goed zou doen.

Ook Sea Shepherd heeft zo zijn eigen problematieken met de Japanse overheid. Dar is de reden dat er telkens nieuwe mensen namens Sea Shepherd naar Taiji afreizen om verslag te doen van de jaarlijkse drijfjachten en slachtpartijen op dolfijnen. Ric heeft duidelijk een stempel gezet waardoor Japan hem toegang tot het land heeft geweigerd. Het is een wonder dat hij al zo lang ongehinderd kon binnenkomen. Sea Shepherd erkent zijn jarenlange inzet en oppositie tegen deze misstanden en heeft haar waardering daarvoor ook uitgesproken. Zowel de Cove Monitors van het Dolphin Project als de Cove Guardians van Sea Shepherd blijven in Taiji verslag doen.

Hackers van de internationale beweging Anonymous hebben verantwoordelijkheid opgeëist voor het platleggen van de officiële website van de luchthaven Narita. De aanval startte op vrijdagavond 22 januari 2016 en duurde tot zaterdagmiddag. Enorme bergen data werden in zeer korte tijd gestuurd, waardoor de website crashte. De reden van de aanval had alles te maken met het weigeren de 76-jarige Ric O’Barry toegang tot Japan te verlenen. Vliegtuigen hebben gedurende deze actie geen gevaar gelopen.

Gelukkig kan er na vandaag, de 58ste keer dat er niet werd uitgevaren er weer een Blauwe Cove Dag in het jachtseizoen 2015 – 2016 worden bijgeschreven. Het jachtseizoen, dat na vandaag nog 35 dagen duurt. Opdat de Cove hemelsblauw moge blijven! Think Blue! …… Hermie Saeijs (Via Facebook op: Hermie Saeijs, Hear Hear Reporting en de groep D o l f i j n, Via Twitter: HearHearReporting@HearRep, Via internet: Volksnieuws-uit-Amsterdam-Noir, http://www.soulvability.nl/homepage/, – Grafische vormgeving: For the Love of Dolphins -)

‪#‎tweet4taiji‬ ‪#‎dolphinproject‬ ‪#‎tweet4dolphins‬ ‪#‎IStandWithRicOBarry‬ ‪#‎opkillingbay‬ ‪#‎captivitykills‬ ‪#‎Anonymous‬ ‪#‎ophenkaku‬