Natuurlijke rijkdom (Paul van der Sluijs)

De turbulente feestdagen van een turbulent jaar zijn voorbij, en liggen alweer twee weken achter ons, en zo vliegen we dus met hoge snelheid 2013 binnen. Ik wens jullie een periode van liefde, vrede en goede gezondheid tijdens het volgende rondje dat onze planeet om de zon heen draait. “Aarde” Een prachtige planeet met een enorme diversiteit aan leven. Een diversiteit die ook in ons zit en het leven zo boeiend en kleurrijk maakt. In potentie een paradijslijke plek, met overvloed en natuurlijke rijkdommen voor iedereen. Hoe kan het dan toch dat op een heel klein groepje na wellicht,  iedereen voor vrede, delen en behoud van onze natuurlijke rijkdommen is.
We dienen hiervoor ook naar onszelf te kijken. Waar het hier om gaat is dat er om me heen niets kan veranderen als ik die verandering niet eerst van binnen uit ervaar. Mijn voornemen voor dit jaar is me te verdiepen in de impact van mijn ecologische voetafdruk en in hoeverre 6 mld van mijn persoontjes “doorberekend” werkelijk zouden bijdragen aan een mooiere, schonere, leefbaardere planeet.
Tijd om de macht en daarmee onze verantwoordlijkheid die we hebben als “consument” (commercieële term voor mens) terug te nemen, en ons te verdiepen in zaken die direct betrekking hebben op ons welzijn en dat van de omgeving waarin we leven.

Op www.earthpedia.nl en mijn blog op Soulvability kun je me daarin volgen.
Het zijn artikelen die het bewust-zijn prikkelen, en aanmoedigen om werkelijk voor je Zelf te gaan. In plaats van je ego/comfortzone, gaan voor zelf-bewustzijn, zelf-kennis, zelf-voorzienendheid, Zelf-educatie. Belangrijke voorwaarden om ook echt iets voor anderen (je spiegels) te betekenen. En om te beseffen dat we een groen hart hebben. En dat leven in compassie ons zal tonen hoezeer we aan de aarde en haar prachtige natuurlijke diversiteit verbonden zijn.

♥ Paul

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *