Gekwakkel in de “PharmaRGE

stankAls kind werd bij ons thuis de vraag..ohh wie heeft er een scheet gelaten? stevast beantwoord met: Wie het eerste ruikt heeft zijn kontje gebruikt. Ik verdenk nog steeds degene die dat dan als eerste riep, maar er zit wel een kern van waarheid in. Zoals in sommige gevallen de dader ook de boodschapper kan zijn om de verdenking vaak effectief van zich af te houden. Maar dat de praktijk van farma en – (ver. tegen de) kwakzalvers bolwerk: VtdK (in dienst van ondernemingen als Miroja, wel vaker een scheet laat die ze dan met een hele penetrante toiletverfrisser (fabrikant IGfarben) proberen te verbloemen is wel duidelijk..

Gisteren had ik (gelukkig niet letterlijk) mijn buik al vol van het nieuws dat in testlab de VS, de grote zuivelmaatschappijen carte blanche hebben gekregen van waarborgkeurmerk en consumentveiligheid (FAD Food and Drug Administration) in Amerika om Aspartaam aan hun producten toe te voegen zonder dit te hoeven vermelden opgot aspartaam het product.  Erg verontrustend omdat de Aspartaam maffia hier in Nederland net als de Suikerlobby overigens, niet onder doet voor hun Amerikaanse suiker oompjes. Stoïcijns blijft het zoethoudertje van Big Agri en Big Pharma zoeken naar wegen en methoden om het witte gif in onze aderen te kunnen pompen. Hierbij schromen ze niet om als een wolf in schaapskleren, niet alleen onze tanden te bederven, maar óók de officiële organen, die vaak onder het aan autoriteit gebonden (en daarmee misplaatst) vertrouwde zegel van de overheid vallen. U vraagt zich af hoe dit mogelijk is, en of dat zomaar kan. Het antwoord is ja! En het sleutelwoord in deze is geld. Want geld opent door hebzucht vele deuren. En maak je geen illusies, ook in Nederland. Hiertoe dien je eigenlijk alleen maar de loopbaan te volgen van onze politici, nadat zij de politiek verlaten hebben, om te zien, waar tijdens de ambtsperiode al financiële wederdiensten werden uitgewisseld met welke bancaire bedrijven en de big corperates.

Zo had ik me al eens eerder gestoord aan de belangenverstrengeling tussen overheid en industrie, door bijvoorbeeld adviescommissies als; de gezondheidsraad, (zwaar gefinanacierd door de farmacie) die zowel op de medische faculteiten ongestoord de medische status quo met haar dogma’s kan beïnvloeden, als dat zij de politieke besluitvorming  zomaar manipuleren kan. En op basis hiervan carte blanche heeft blijkbaar om op landelijk bestuursniveau, hun gif verplicht te stellen op een zelfde wijze waarop Nederland in elk geval als zuivelland ver voorliep op haar Amerikaanse collega’s.  Door veertig jaar geleden al op school kinderen vanuit overheidswege te verplichten om dagelijks een halve literpak melk per dag weg te werken.  Toen nog in de veronderstelling dat melk, “met extra pesticiden” goed was voor elk. Tenminste dat was door ondermeer deze campagne de publieke opinie, en tot op de dag van vandaag werkt deze nog door bij de bevolking. Bravo! briljante marketing actie. Al gauw volgden de andere productschappen en grootindustrieëlen, aangemoedigd door dit doorslaande succes, met het aanbieden van voorlichting vanuit een aan overheid gekoppelde residentiële status verpakte reclame.  Of sterker nog eigenlijk: gesubsidieerde propaganda. Neem daarin bijvoorbeeld het Ivoren kruis, dat als wetenschappelijk instituut, puur diende om voor het karretje van de farmacie te spannen, en producten met de zwaar toxische stof Fluoride te promoten. Hoe kon het gebeuren dat onze overheid haar neutrale rol hierin leek te negeren en zich steeds weer kenmerkte als een bondgenoot van de farmaceutische industrie, die een agressieve concurrentiestrategie voert tegen de andere spelers op de gezondheidsmarkt?

Hoe machtig is de farmaceutische lobby? Lastig te meten natuurlijk..maar om te illustreren hoe machtig zij moet zijn, zou ik iedereen de vraag dr de jongwillen voorleggen, hoe machtig ben je, als je ongestraft en zonder verantwoording af te hoeven leggen aan de autoriteiten, pure leugens als waarheid mag verspreiden, meestal in de vorm van zwartmakerij, van zorg waar opmerkelijk genoeg, keer op keer,  niks valt te halen voor de farmaceutische industrie. Welke dienstverleners dit zijn, zet verslavingarts en anestesioloog: Mevrouw Catherine de Jong, in de onderstaande link voor u allemaal keurig op een rijtje.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Catherine-de-Jong/Blogbericht-Catherine-de-Jong/127148/Kwakzalverij-in-de-verslavingsgeneeskunde.htm

Inderdaad, de complementaire dienstverlening. De toon die deze mevrouw hier zet, is uiterst neerbuigend en nagenoeg fundamentalistisch te noemen. Met haar medische heksenhamer timmert ze er lustig op los bij in feite iedereen die op holistische wijze haar clienten helpt te kwakzelvergenezen,door hen puur op aanname, een kwakzalver te noemen. Voornaamste argument hierin is dat al deze methoden niet evidence based zouden zijn. Wel vreemd dat er onder de groep clienten van deze zogenaamde kwakzalvers, een hoop mensen zitten die als patient door de medische zorg waren uitbehandeld, en bij een natuurgeneeskundig arts wel geholpen konden worden, en naast een verbetering van hun kwaliteit van leven, hun volledige genezing hieraan wijten. Maar dat dit nooit erkend zal worden, zolang de farmacie de medische wereld in haar macht heeft, en het wetenschappelijk model dat “evidence based”  als criterium neemt om behandelmethoden te maken of te kraken, dat is evident. Maar is het dan niet grappig dat deze medische Miss er twee stichtingen op na houdt waaruit zij haar directe inkomsten haalt als behandelend therapeut waarin haar behandelmethoden behoorlijk omstreden en zelfs naar haar eigen maatstaven, (niet evidence based) “dus” onwetenschappelijk zijn . En bovendien nog eens vanuit de stichtingen gesponsord wordt door de farmacie..? Je zou toch zeggen “koren op de mallemolen” van de stichting skepsis of de Vereniging tegen de Kwakzalverij, maar laat Scepsis nou net goede maatjes met haar zijn, net als Minister kwakzalfSchippers van VWS overigens. En, oh ironie.. de “goede dokter” blijkt ook nog een direct lijntje te hebben met de VtdK.  Sterker nog: Deze vreselijk “aardige en integere” mevrouw die ook nog arts is bovendien, en je weet, die hebben altijd gelijk is gewoon de voorzitster van dit genootschap. Merkwaardig toeval, of kan het iets te maken hebben met die “scheetgeluiden” die ik steeds hoor zodra ik mevr. Catherine de Jong’s blogberichten lees?

Scheetgeluiden die me doen denken aan het relaas van Prof. Dr. Ir. GertJan Schaafsma tijdens een congres met als insteek de bevordering van een nauwere samenwerking van traditionele medische zorg en de bio-energetische – en natuurgeneeskundig artsen in de complementaire zorg. Integratieve zorg zogezegd.

Schaafsma stond in het programma aangekondigd als: Lector Sport, Voeding en Leefstijl, Hogeschool van

Arnhem en Nijmegen, maar feitelijk stond hier een vertegenwoordiger van de Gezondheidsraad. Ongetwijfeld is er uit tactische overwegingen door dit farmaceutisch en grootindustrieel dekmantel bolwerk voor gekozen, om een onfris rookgordijn aan te leggen en een afgevaardigde te sturen, die het onderwijs vertegenwoordigde.

Voordat Schaafsma het podium betrad was ik nog helemaal in de roes van inspirerende sprekers als:

Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma studeerde Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit en was onder andere voedingskundig onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) en hoofd van de afdeling Fysiologie van TNO Voeding. Ook werkte hij bij DMV Campina. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Voeding en Levensmiddelen aan de vakgroep Humane Voeding van de WU. Momenteel is hij in deeltijd verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) als lector Sport, Voeding en Leefstijl en is hij directeur van SAS, een adviesbureau voor Voeding, Gezondheid en Veiligheid, en Schaafsma is tevens lid van de Gezondheidsraad.
Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma studeerde Humane Voeding aan de Wageningse Universiteit en was onder andere voedingskundig onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) en hoofd van de afdeling Fysiologie van TNO Voeding. Ook werkte hij bij DMV Campina. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Voeding en Levensmiddelen aan de vakgroep Humane Voeding van de WU. Momenteel is hij in deeltijd verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) als lector Sport, Voeding en Leefstijl en is hij directeur van SAS, een adviesbureau voor Voeding, Gezondheid en Veiligheid, en Schaafsma is tevens lid van de Gezondheidsraad.

Amit Goswami, Nico Westerman en Claude Bärtels. Goed er was misschien nog de licht innerlijke balans verstorende factor van de  uitgangspunten van een meer directere collega van dr. Schaafsma een aimabele Darwinist, prof. dr. Frits Muskiet die feitelijk een goede presentatie neerzette .

Iemand die enthousiast is over zijn visie en binnen zijn vakgebied pleit voor kwaliteit van leven in plaats van levensverlenging tegen wil en dank.

Maar Gert Prof. Dr. Ir. GertJan Schaafsma wist de onderlinge saamhorigheid die de sprekers voor hem hadden weten op te bouwen, in een kwartier tijd tot op het merg te versplinteren.

Hier stond iemand die hoog aanzien veinsde binnen de hiërarchie van het Almachtige en Alwetende geneesheren pantheon. Hij wist de groeiende anti-pathie die hem gedurende zijn lezing steeds verder ten deel zou vallen al gelijk in te zetten in de zaal, door zijn collega een steek onder water te geven, omdat ze het niet altijd eens waren, maar dat de eerbiedwaardige GJ, beste Frits als mens wel kon waarderen. Achteraf wel een intelligente dis, die verwees naar Frits bepleitte inferieuriteit van ons als soort tegenover de Potvis.

Gert Jan stak van wal, en trakteerde de zaal op een sterk staaltje stoïcijns absolutisme, een trekje waar de “moderne” Westerse medische wetenschap die de Prof. Dr. Ir. in haar zuiverste vorm stond te vertegenwoordigen, zich op termijn onsterfelijk belachelijk mee zal maken.

Vadertje ik zal jullie allemaal eens haarfijn vertellen hoe het nu allemaal werkelijk zit, want onderzoek heeft uitgewezen dat (en is als zodanig gepubliceerd ) dus..las voor uit de genetische constitutie. Trapte af met een stukje geschiedenis van de nog jonge maar toch al traditionele voedingswetenschap. En hield vervolgens een warm pleidooi voor de chemische en biochemische industrie, omdat de wetenschap hierachter heeft onderzocht hoeveel en welke voedingsstoffen wij dagelijks nodig hebben om zogenaamde gebreksziekten tegen te gaan. Het doel van deze wetenschap dus het opheffen en voorkomen van deficiënties zoals bijvoorbeeld de Engelse Ziekte. En de link met vitamine D.

codex UNGert Jan praat vanuit de wij vorm, het kan zijn dat hij daarmee de Hogescholen waaraan hij is verbonden bedoelt, maar iets zegt mij dat het vooral iets met overheidsregulatie te maken heeft. Namens “hen” wellicht de gezondheidsraad zegt GertJan namelijk dat “zij” leefstijlinterventie willen om naar een gewenst partoon te gaan van compressie van morbiditeit, waarmee ziekteverschijnselen worden uitgesteld en “gecomprimeerd”. Wellicht maken we ons dan voor niets zorgen over dingen als: De codex alimentarius . Tenslotte hebben “zij” het gewoon goed met “ons” voor. Waar zouden we zijn zonder overheidsregulatie?

 

We hebben in Nederland bovendien geheel veilige voedingsmiddelen, we worden niet ziek door de hier verkrijgbare voeding en wat er in zit, maar juist door overvoeding

Ondertussen hing iedereen bij GertJan aan zijn lippen in de hoop dat hij met iets zou komen wat we nog niet allang kenden als achterhaalde bacon and eggsdogmatiek. GertJan die ook best van de oneliners is maar dan liever niet van Einstein of andere genieën, maar van zijn Amerikaanse vrienden besloot zijn inleidende melanchomanoloog met: It’s not the dinner, it’s the diner die de mistakes maakt..  Wat deels natuurlijk zo is..maar redelijk misplaatst in een zaal vol healthfreaks.

En toen gebeurde het..GertJan sprak de profetische woorden: (overigens zonder bruggetje) “uh..zo zijn er een aantal fabels uh..achterhaald” (notitie aan mezelf, op wikipedia “achterhaald” voorzien van de foto die ik maakte op het moment dat dit werkwoord Gert Jan in voltooid verleden tijd verliet.)

En inderdaad, wat GJ ons toen wist te vertellen dat wisten wij niet, en konden we ons daarvoor geen voorstelling bij maken:

1. Veel mensen maken zich nog zorgen over additieven: Dat zijn de zgn. e-nummers

Dit zijn ongevaarlijke stoffen als anti oxidanten en vitaminen die het best onderzocht zijn op veiligheid, dus geen reden om je daarover ongerust te maken.

Helemaal gelijk lees de resultaten van het echte onderzoek terug in: Wat zit er allemaal in uw eten.

Van Corinne Couget & Will Jansen

2. Heel veel mensen denken dat melk alleen goed is voor het kalf, en dat je dat na de kinderleeftijd niet meer moet gebruiken, allemaal onzin.

Lactoseintolerantie en koemelkallergie is hartstikke gezond juist. Voor de farmacie en de bio-industrie.

3. Ook heel lang gedacht dat dikke mensen minder eten dan dunne mensen. Ook dat is door het voedingsonderzoek achterhaald. En door “iets met isotopen” heeft men kunnen aantonen dat dikke mensen wel degelijk meer eten dan dunne

Op dit punt kon ik alleen maar denken dat dit een briljant vermomde Hans Teeuwen moest zijn, ingehuurd om de boel eens lekker op te fokken en daarna met zijn allen eens hartelijk om onszelf te lachen.

4. Veel hoor je ook nog dat suiker, vetzucht zou veroorzaken dat lijkt een onuitroeibaar iets net zoals suiker, suikerziekte zou veroorzaken..het geroezemoes in de zaal overstijgt inmiddels bijna de meedogenloze voortgang waarmee GertJan op fabelachtige wijze jaren van onafhankelijk, ongefinancierd onderzoek staat te “bitch-trollen”

5. uhm, heel vaak hoor ik nog dat je van aspartaam kanker krijgt. Aspartaam is een zoetstof, die veel gebruikt wordt in frisdranken. Nou, da’s absoluut onjuist (klopt je komt het tegenwoordig bijna overal in tegen) Aspartaam is uitvoerig onderzocht op zijn veiligheid en hoeveelheden die wij met frisdranken naar binnen krijgen. (De knuppel is nu echt door het hoenderhok, en de zaal klinkt nu meer als de NASDaq tijdens een beurskrach.)

6. Een ander aspect is dat je vaak hoort dat biologische voeding gezonder zou zijn dan traditionele voeding. GJ kijkt nu een beetje bang de zaal in, hapert wat, maar hervat zich en vervolgt moedig zijn relaas: eh in deze zaal zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen biologische voeding is wel degelijk gezonder. In de samenstelling van vitamines, mineralen en spoorelementen en daarin vinden wij eigenlijk geen verschil. Ik denk wel dat degenen die biologische voeding gebruiken veel bewuster leven en niet alleen wat betreft hun voedselkeuze, maar ook op andere vlakken een meer prudente leefstijl hebben en dat daar het voordeel moet worden gezocht van biologische voeding. Iemand steekt demonstratief zijn hand omhoog in de zaal, en krijgt van GertJan het woord: Waarschijnlijk had deze meneer een vraag, maar de emoties zijn hem kennelijk teveel en weldra echoën in de zaal de uitgeschreeuwde woorden;
Uw voeding is dood”!!

Een gelaten “dankjewel” van de kant van GertJan.

De zaal loopt leeg, de spreker hervat onverstoorbaar zijn lezing. Even later loopt de zaal weer vol, en wordt GJ liefdevol doch indringend het vuur

Uw voeding is dood..
Uw voeding is dood..

aan de schenen gelegd. Er zaten veel eyeopeners tussen, de vraag is of hij er wat mee gaat doen.

Typisch gevalletje conflict met onze omgeving en ons genoom, en zoals Darwin al voorspelde ga je natuurlijke selectie krijgen. Van GertJan is daarna niets meer vernomen. Jammer, want met een 50er jaren polygoonjournaal stem eronder zou GJ van zijn lezing een volle zalen trekkende cabaret voorstelling  kunnen maken.

Buiten de zaal staan een aantal bezoekers even stoom af te blazen..een ervan hoor ik zeggen; dit stinkt. Ik ben eruit, mijn gevoel zat goed als kind, de eerste die de klokkenluider van repliek dient, is de dader. “Wie heeft er een scheet gelaten? Dat zul je zelf wel geweest zijn! Hebbes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *