Syrië en de Angst voor de Eindstrijd (Armageddon)

Second Coming

Vele mensen over de hele wereld wachten op een second coming van hun Messias, of het nu de boeddhisten zijn die op hun Maitreya Boeddha wachten, of de hindoes die het moment afwachten dat hun triomferende avatar Kalki op een wit paard verschijnt. Wat de Abrahamitische religies betreft wacht het joodse volk op de profeet Immanuël, die zal komen op het moment dat er een einde is gekomen aan de joodse diaspora, dan zal dit volk een nieuwe tempel bouwen op de tempelberg. Daarvoor moeten dan wel eerst de Al-Aksa moskee en de Rotskoepel worden gesloopt; voor het christendom luidt de afdaling uit de hemel van Jezus de eindstrijd in; en volgens de islam zal al-Mahdi op een witte hengst, met hulp van Jezus, de eindstrijd voeren. Tegelijkertijd wijzen veel ‘tekenen’, overleveringen en geschriften erop dat we in de eindtijd leven en dat deze eindstrijd ‘aanstaande’ is.

Dat verklaart deels het kat en muis spel dat gaande is rond de strijd in Syrië. De burgeroorlog in dit land raakt als het ware een zenuw in ons collectieve bewustzijn.

Voordat we dieper op de gebeurtenissen in het Midden Oosten zullen ingaan, wil ik eerst nog even teruggrijpen op mijn laatste blog (‘Asteroïde 2012DA14 scheert Vrijdag rakelings langs onze Aarde’), waarin ik vroeg op te letten op de consequenties die deze ‘ontmoeting’ zou hebben voor het leven op Aarde, aangezien deze asteroïde niet de Aarde ‘raakt’, maar wel het etherische lichaam van onze Aarde doorkruist.

Meteoriet toch afkomstig van Asteroïde 2012 DA14

Opvallend was dat – een oogwenk voordat het gevaarte langs onze planeet raasde – een meteoriet boven de Oeral ontplofte, om vervolgens voor miljoenen schade aan te richten en meer dan duizend gewonden te veroorzaken. Vreemd genoeg werd vrijwel onmiddellijk ontkend dat dit gebeuren ook maar enig verband zou hebben met de op dat moment passerende asteroïde 2012 DA14. Het volgende verontrustende bericht, dat wèl een verband legt, is van 22 maart en afkomstig van Mitch Battros – van de Earth Changes Media-website. Mike heeft connecties binnen de NASA en is auteur van “Solar Rain”. Hier volgen enkele citaten uit “Asteroid 2012 DA14 and Russian Meteor ‘One-and-the-Same” door Mitch Battros:
If you are one who thought the news regarding Asteroid 2012 DA14 and the bolide which hit an area in Russia just didn’t add up – you can now tell your friends it’s not your imagination nor do you in the ‘everything is a conspiracy crowd’.

My sources from both NASA contractors and members of the Amateur Astronomical Society are slowly and silently pointing in the direction of covert operations which would have to involve the US Air Force, NASA, and ESA – suggesting the use of the joint US/European strategic missile defense weapons were used to engage asteroid DA14. I am told strategic satellites have been deployed in Earth’s thermosphere and are set to “weapons ready”.

The whisper among insiders which measures just above hinting – are telling of a significant military excursion will occur within the next 3-4 months if not sooner. It is related to the “weapons ready” space-based strategic defense system – yes, the same ones which were deployed for use with asteroid DA14. The information I am receiving goes a bit beyond my comfort zone as it relates to Russia.

The chatter suggests that it was no coincidence the largest piece of the scattered bolide hit Russia in a gesture of “heads-up”. Personally, I find it a stretch to suggest the US/European (selective NATO alliance) has the technology to direct a celestial orb. However, the science of ‘trajectory’ has been finely tuned as with failing satellites crashing to Earth with a reasonable amount of accuracy. (…)

My research does not point to Russia as being a target of escalation. Perhaps surprisingly, it also does not point to Iran. The target is North Korea – which in-turn is to send a message to China which of course will be relayed to Iran. (…)

Gisteren (24 maart) kwam dan opvallend genoeg het bericht binnen dat astronomen ‘via de schaduwvalling van de meteoriet’ hebben kunnen berekenen dat deze ‘uit ons zonnestelsel’ afkomstig zou zijn (wat natuurlijk nog niet bewijst dat hij daar ook vandaan komt). In samenzweringsterminologie gedacht, zou dit bericht een sterk staaltje van ‘deformatie’ zijn.

Een Armeense familie in Syrië

Als we nu terugkeren naar het onderwerp Syrië, dan zullen we zien dat de gevoeligheden die rondom dit land spelen – dat met zijn vele minderheidsgroeperingen als het ware een Libanese burgeroorlog in het kwadraat is – als een soort katalysator kunnen gaan werken voor een oorlog, die qua verschrikking en omvang de eindstrijd in de Openbaring van Johannes zou kunnen benaderen. Althans, dat is wat men vreest. Daarom is het bovenstaande bericht van Mitch Battros alarmerend. Waar het bij Syrië om draait, is dat het onderwerp veel malen groter is dan Syrië zelf.

Jaren voordat de eerste protesten begonnen in Syrië, naar aanleiding van de zogenoemde ‘Arabische Lente’, was ik regelmatig te gast bij een Armeense familie in het oude centrum van Aleppo. De familie vertegenwoordigde als het ware de gespannen ‘geschiedenis’ van het Midden Oosten. De twee zussen waarmee ik bevriend was, leefden met hun ouders en hun opa in een mooi historisch huis met in het hart daarvan een rustieke patio. Maar die rust was maar schijn, omdat het een huis met een Joodse geschiedenis was. Als we ons een weg baanden door de overrijpe druiventrossen op de binnenplaats, dan kwamen we via een muur in een onderaardse gang terecht. Deze gang, die uit de rotsbodem was gehakt, liep (volgens hun vader) helemaal naar de citadel – de burcht van de fameuze sultan Saladin – die ondanks de nu al twee jaar durende oorlog nog steeds boven de verwoeste oude stad uittorent.

Het was dus oorspronkelijk een vluchtgang voor de joodse bewoners, voor het moment dat ze weer vervolgd zouden worden. Nu vormen de Armeniërs natuurlijk een christelijke minderheid in het Midden Oosten, en bedreigt hun regelmatig hetzelfde gevaar. Zo sprak opa zeven verschillende talen vloeiend, waaronder het Arabisch, het Turks, en het Russisch, ‘om’ zoals hij mij vertelde, ‘op het moment dat je vijanden oproepen tot vervolging, je dat via de radio kunt horen en verstaan, en dat je dan hopelijk kunt vluchten’. Opa kwam enkele jaren later om tijdens een zware aardbeving die het Russische deel van Armenië trof. De familie heb ik nu jarenlang niet meer gezien, en aangezien het oeroude Aleppo (Haleb in het Arabisch) een modern Stalingrad is geworden, vrees ik het ergste voor hen. De gewelddadige geschiedenis van het Midden Oosten herhaalt zich, met gevaar voor een volgende wereldbrand.

Syrië en Armageddon

We hoeven de Bijbel er maar op open te slaan om te weten dat het Midden Oosten altijd een kruitvat is geweest, en dat waarschijnlijk nog lang zal blijven. Worden we er niet door de Jehova’s Getuigen mee om de oren geslagen, dan herinnert een Amerikaanse president als Ronald Reagan ons wel aan de mogelijkheid van een Dag des Oordeels. Niet alleen de christenen, maar ook de andere Abrahamitische religies – die van de Joden en de moslims – hebben (evenals niet-Abrahamitische religies!) een traditie van ‘de eindtijd’. Ze geloven in een armageddon, in het einde der tijden, omdat de mens vervloekt is door zijn zonde. Door deze lange traditie zijn (vaak onbewust) ook nieuwe spirituele stromingen en atheïstische levensbeschouwingen met deze apocalyptische doem ‘geïnfecteerd’, waardoor we het gevaar lopen dat we de voorzienigheid een handje helpen.

Dat zien we duidelijk terug in de huidige gebeurtenissen rondom Syrië, dat – naast Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan en Noord Korea – een nieuwe destabiliserende factor in ‘de regio’ is geworden. De omwenteling die sinds enkele jaren gaande is in de Arabische wereld, en die bij aanvang optimistisch ‘de Arabische Lente’ werd gedoopt, heeft in Syrië tot een langdurige burgeroorlog geleid, die tot nu toe zeker 70.000 doden heeft gekost. Werd in de Libische opstand nog buitenlandse militaire hulp geboden aan de bevolking, in het geval van Syrië werd de bevolking geheel aan zijn (nood)lot overgelaten. Daarentegen sloeg een algehele angst toe, niet alleen in de regio, maar wereldwijd. Syrië raakte een zenuw aan in ons collectieve bewustzijn.

Momenteel circuleren er berichten dat de NAVO zich voorbereidt op een mogelijke militaire interventie in Syrië, mochten de Verenigde Naties daartoe besluiten. Maar militair ingrijpen, met steun vanuit de VN, laat al twee jaar op zich wachten. Grootmachten als Rusland (christelijk), de Verenigde Staten (christelijk), Israel (Joods), Iran (islamitisch) en Turkije (islamitisch) erkennen – bewust of onbewust – het gevaar van een armageddon dat zou kunnen ontstaan in Syrië. En tot nu toe lijkt niemand echt het voortouw te willen nemen, want stel je voor dat jij diegene bent die de eindstrijd begint.

De Apocalyps en Armageddon

Maar wat heeft de eindstrijd nu met Syrië te maken? Welke zenuw wordt er nu precies geraakt? Daarvoor moeten we kijken naar het laatste boek van de Bijbel: ‘de Openbaring van Johannes’ of ‘de Apocalyps’. Volgens Het Geheime Boek der Openbaring van Johannes (16:16) is Armageddon de plaats waar de drie onreine geesten alle koningen van de wereld zullen verzamelen om te strijden tegen God:
“En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie onreine geesten als kikvorsen; dat zijn geesten van demonen, die tekenen doen,- die uittrekken naar de koningen van de hele bewoonde wereld om hen te verzamelen tot de strijd op de grote dag van God, de albeheerser. (…) Hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt ‘Armageddon’.”

Armageddon is dus de plek waar van oudsher gestreden wordt, en de plaats waar tenslotte ook de ‘eindstrijd’ zal plaatsvinden. In de meeste gevallen wordt de naam ‘Armageddon’ in verband gebracht met Megiddo, omdat deze streek in het noorden van Israel direct grenst aan Syrië, de grote aartsvijand, en tevens omdat dit gebied van oudsher een groot slagveld was. Maar het woord zou eveneens een omspelling kunnen zijn van aram + megiddon, wat zou betekenen ‘de plaats in Syrië waar de troepen samenkomen’. In beide gevallen loert in Syrië het ‘grote gevaar’.

Kortom, met het hedendaagse arsenaal aan vernietigingswapens is er genoeg reden tot angst voor een dergelijke strijd die in Syrië zou kunnen uitbreken. Maar de grote vraag is: wordt in de Openbaring gewezen op een werkelijke ‘fysieke’ strijd? Het taalgebruik van de profeet en visionair Johannes van Patmos is namelijk geheel esoterisch en symbolisch te noemen.

Een Symbolische Strijd

Zo lijkt Armageddon – als plek van de ‘eeuwige strijd’ – op de Kurukshetra, het slagveld waarop de grote strijd van de Mahabharata en de Bhagavad Gita werd uitgevochten. In die strijd moet de held Arjuna proberen stand te houden tussen de twee tegenovergestelde krachten van goed en kwaad, en hij wordt hierin gesteund door Krishna, een aspect van onze ziel. We zien hier dus een symbolische strijd die plaatsvindt in de mens zelf.

Voorts is de Bijbel doorspekt met terminologieën die afkomstig zijn uit de astrologie. Zo lezen we in Openbaring (4: 6-8):
“En te midden van de troon en rondom de troon, vier levende wezens vol ogen voor en achter. En het eerste levende wezen is gelijk een leeuw; en het tweede levende wezen een is gelijk een jonge stier; en het derde levende wezen heeft het aanschijn van een mens, en het vierde levende wezen is gelijk een vliegende adelaar.”

We zien hier achtereenvolgens een verwijzing naar het sterrenbeeld Leeuw, het sterrenbeeld Stier, het sterrenbeeld Waterman (‘het aanschijn van een mens’), en het sterrenbeeld Schorpioen (‘gelijk een vliegende adelaar’); waarbij de Adelaar een hogere octaaf is van de Schorpioen (een transformatie van de ‘schorpioenenergie’). In de astrologie vormen deze ‘vier levende wezens’ het ‘vaste kruis’ aan de hemel. Dit is het kruis waar we als mensheid na het jaar 2000 (dus heden) mee geconfronteerd worden. Maar daarover in volgende blogs meer.

Verlichting en Evolutie

Wat vele ‘ware’ christenen dankzij de Openbaring ook geloven is dat Christus, aan het begin van de voorspelde verschrikkingen, 144.000 bekeerde joden en godvruchtige christenen zal opnemen in de wolken, waarna de laatste strijd bij Armageddon zal uitbreken. Ze kijken dan naar het volgende fragment uit de Apocalyps (Openbaring 7: 1–4):
“Daarna zag ik vier engelen staan bij de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, zodat er geen wind kon waaien over land of zee of enige boom. En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opgaat; hij had het zegel van de levende God en schreeuwde met grote stem tot de vier engelen aan wie het gegeven was om schade toe te brengen aan de aarde en de zee, en zei: brengt geen schade toe aan de aarde of de zee of de bomen, voordat wij de dienaars van onze God verzegeld hebben op hun voorhoofd! En ik hoorde het aantal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend (144.000) verzegelden (…)”

Wederom een tekst zwanger van de symboliek. In dit geval wil ik alleen ingaan op de 144.000 verzegelden. Uit de tekst blijkt dat ze ‘op hun voorhoofd zijn verzegeld’. Dit is een directe verwijzing naar het Derde Oog chakra of Voorhoofd chakra dat als een ‘zegel’ werkt voor verbinding met de ziel. Het getal zelf wijst naar de voltooide opbouw van onze energiecentra of chakra’s tot een volmaakte ‘kelk’ die de goddelijke energie kan ontvangen. Daarvoor moeten we kijken naar de getallen die traditioneel aan de chakra’s worden gegeven en de som die het oplevert. Deze getallen staan voor de trillingssnelheid van de chakra’s, uitgebeeld in ‘bloembladeren’. Zo is het Aarde chakra of Basis chakra traag en het Kruincentrum snel. Ons Voorhoofd chakra verdubbelt het aantal voorafgaande bloembladeren (het getal 2 staat voor de linker- en de rechter hersenhelft), en telt de vijf chakra’s erbij op. Het aldus verkregen getal wordt dan met 1000 (het Kruin chakra) vermenigvuldigd. Zo komen we uit op de 144.000 ‘geredden’ van de Apocalyps. Hier volgt de berekening:

Basis chakra 4 bladerenchakra7
Heiligbeen chakra 6 bladeren
Zonnevlecht chakra 10 bladeren
Hart chakra 12 bladeren
Keel chakra 16 bladeren

Totaal 48 bladeren

Voorhoofd chakra 2 bladeren x 48 bladeren = 96 bladeren
Totaal 96 bladeren + 48 bladeren = 144 bladeren

Kruin chakra 1000 bladeren
Totaal 1000 bladeren x 144 bladeren = 144.000 bladeren

Hier zien we dus de mens in zijn ‘volledigheid’ – de ‘hele’ of ‘geheelde’ mens – die in directe verbinding staat met de ‘hemel’. De evolutionaire opbouw van de trillingen (bloembladeren) wordt in het Sanskriet antahkarana genoemd, en de vervolmaking hiervan, die eruit ziet als een naar boven gerichte, openstaande kelk, brahmarandra.

Verkeerd Begrijpen

De Openbaring, het laatste boek van de Bijbel’, gaat dus over ‘verlichting’ en ‘verlossing’ van de mens. De Apocalyps beeldt de innerlijke strijd uit van de mens, die tenslotte leidt tot verlichting.

Laten we in onze tijd van ‘onwetendheid’ ervoor waken dat een wereldwijde traditie van apocalyptische voorspellingen uitloopt op wereldwijde rampspoed, uitgevochten met vernietigingswapens. Want, zoals ik in mijn eerste blog, ‘De Multidimensionaliteit van het Symbool’, al probeerde aan te tonen, een esoterisch onderwerp vol met symboliek kan op vele niveaus worden ‘begrepen’. Laten we dus de eindstrijd niet al te ‘letterlijk’ opvatten.

3 gedachten over “Syrië en de Angst voor de Eindstrijd (Armageddon)”

  1. Beste Klaas,
   Dat van die voetballer is niet erg origineel. Maar ik begrijp dat je niet tevreden bent over mijn blogs. Ik heb er natuurlijk meer aan als je wat specifieker bent in je kritiek.
   Hartelijke groet,
   Frank de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *