Offshore misdaadsyndicaat steelt van de armen en geeft het aan de rijken.

LosINGVanochtend werd ik heel blij wakker. Mijn droom was duidelijk een verwerking van het akkefietje dat begon toen mijn vriendin ontdekte, samen met zo’n beetje iedere andere rekeninghouder van de INGbank  eergisteren dat er iets niet klopte op onze ING rekening. De bank bracht al snel naar buiten dat het om een storing ging  en dat het allemaal snel weer in orde zou komen.  We hoopten tegen beter weten in nog op een vergissing van de bank in uw voordeel. Laten we zeggen een bedrag van zo’n 3,6 mld, met in de omschrijving:  “Excuses voor het ongemak. En of we zo vriendelijk zouden willen zijn hier namens de Nederlandse belastingbetaler iets écht constructiefs mee te doen. Wij “de bank” zijn tot inkeer gekomen. Rutte kan de pot op, wij schamen ons diep voor ons gedrag in het verleden en nemen  onze eigen verantwoordelijkheid voortaan. We maken een doorstart met een schone leij. En daar hoort heling dus niet bij”. Okee, dit exacte bedrag van het gat in de begroting ging dan wel naar een andere bail out bank, maar wees eens reaal. Het is natuurlijk allemaal een pot nat waar Rutte ons geld naar toe sluist. Het gezegde luid: Dn duvel schijt altijd op dezelfde hoop. Nou als je wilt weten waar onze “hoop” dan ligt, 100% zéker; de pot van Rutte.

Maar om terug te komen op het mooie van die droom.. Ik droomde namelijk dat die storing een test launch was van een virus dat het totaal geldbedrag aan bankrekeningen wereldwijd, opnam en naar een geheime rekening sluisde, om vervolgens in exact gelijke bedragen op iedereen zijn/haar rekening weer terug te storten..  Men noemde het, “het Robin Hood” virus. En nou weet ik, de meeste dromen zijn bedrog..vraag maar aan Marco. Maar ik merk dat mijn dromen de laatste tijd steeds meer een voorspellend karakter beginnen te krijgen. Zo droomde ik nog niet zo heel lang geleden dat mensen wereldwijd erachter kwamen wat voor smerige spelletjes worden gespeeld op internationaal niveau over onze ruggen en waar het onvermogende deel hier op aarde, dat zeg maar gewoon keihard werken moet om het allemaal rond te krijgen, tot en met hen die zoveel armoede kennen dat zij zelfs sterven van de honger, de rekening hiervoor betaalt. En dat dit eindelijk doordrong tot het grote publiek, en dat er een wereldwijde revolutie ontstond naar IJslands model.  Vanuit een enorme saamhorigheid, werkelijk een prachtige droom die me liet zien dat de overgang van een wereldwijde ellende, over zal gaan in een wereldwijde Lente, en die begon hier in Nederland. Vanuit verbinding, met een klein groepje bevlogen mensen, die een gezamenlijk initiatief  startten.

En een paar weken later, stond ik met een team van totaal verschillende mensen, in politieke overtuiging en achtergrond, met een al even zo gemelleerd publiek, een prachtige kick-off te geven op het Spuiplein in Den Haag van een serie demonstraties die door zullen gaan totdat onze doelen zijn bereikt. Zo willen we in feite een omwenteling van 180 graden om het tij te keren, “die op ramkoers een dalende lijn ingezet heeft op een volledige kaalslag. Een kaalslag van niet alleen ons sociaal stelsel en de economie, maar ook aangaande het moreel failliet van de hedendaagse mens en de niet te overziene gevolgen van de wijze waarop wij nu met de natuur en onze planeet om gaan”..

Wat heeft dat dan met die eerste droom te maken zou je je af kunnen vragen, en mijn antwoord daarop is vrij duidelijk mag ik hopen, namelijk Alles. Nog geen twee weken geleden kwam het VPRO programma Tegenlicht met een onthullende reportage over het offshore bankingschandaal die laat zien hoe  wereldwijd de hele kluit belazerd wordt met grootschalige belastingontduiking door de grote corperates, die daarin alle assistentie krijgen van het bankwezen, de grote accountants, advocatenkantoren en last but not least; onze politici, óók hier in B.V. Nederland. Vrij snel daarna nam praatprogramma Pauw en Witteman het stokje over, en stelde de misstanden die door het lek in de belastingparadijzenenclave waren ontstaan, aan de kaak. Het gaat om een wereldomvattend schandaal waar  Nederland met 6300 schimmige postbusbedrijfjes in de Amsterdamse grachtengordel deel van uit maakt. Concerns als Nike, Total, Ikea, Apple en Coca-Cola en daarmee duizenden superrijken, high profile politici en dictators worden hier in hun hemd gezet. Nu was deze informatie, één van de vele streken die de machts-elite ( de zgn. “krijtstreepmaffia” ) de mensheid heeft geflikt en op haar kerfstok heeft. Dat gegeven an sich is voor mij niet zozeer  het bijzondere, het feit echter dat iets van zo een omvang, haarscherp in beeld gebracht wordt, recht in de spotlights van de mainstream media..waardoor dit ineens tot de huiskamers van miljoenen “sluimerende” burgers door dringt, dát is bijzonder.  Let wel, het gaat hier om tienduizenden offshore bedrijven, die op grote schaal de belasting ontduiken, terwijl hun gezamenlijke vermogen ettelijke tientallen malen groter is dan het bruto nationaal inkomen van alle landen van de wereld bij elkaar. Zij, zijn de reden achter alle ellende waar jij (of u, net zo ge wilt) en iedereen die individueel te lijden had, direct of indirect te herleiden naar een dikke zes jaar economische malaise. En geloof mij dat die berg boter die dit roofheerschap op het hoofd heeft, de ijsberg onder de oppervlakte evenaren zal. De stront komt naar de oppervlakte..“de pot van Rutte roert zich” Het net rond dit zorgvuldig door KPMG, Deloitte, Price Waterhouse en Ersnt & Young buiten de boeken geadministreerde misdaadsyndicaat sluit zich. Lange tijd kon deze nieuwe vorm van imperialisme ongestoord en zgn. binnen de mazen van de wet opereren. Door dezelfde types die de regels en het beleid voorschreven die ik bij deze “deflation of value through law” zou willen noemen, waar met name de E.U. een means to the end is gebleken.

Stelt je toch eens voor. Een brutale diamantroof, met een waarde van 30 mln, waar bij ons de teller van het voorstellingsvermogen al op hol slaat, 2 ellendebakken bij elkaarwordt in vergelijking met deze greep van, hou je vast 32.000.000.000.000 (triljoen) euro aan gemeenschapsgeld uit de internationale schatkist wel heel armetierig. En daar houdt het helaas niet mee op: dit is grootschalige fraude buiten het hele bonus-graaien en Target2, de bailouts, de IMF scam, de graaitaksen, de Zorgfraude, het geldverslindende mismanagement van banken en overheden, smeergeldaffaires en iets dat zéker zo omvangrijk is als offshoregate..en hetzelfde eliteclubje betreft, maar dan waarschijnlijk de absolute inner circle..Het skimmen van overheidsdiensten door fake overheids-instanties, welke in feite particuliere bedrijven zijn, met een incassoburo achtige opzet. In hoeverre dit ook in Nederland gebeurt is me niet bekend. Maar in andere Westerse landen is het een feit, en leidt het spoor naar Washington DC. En ook al is de uitvoering van dit alles overduidelijk het werk van een geschift stelletje coöperatieve narcistische potentaten met latent sociopatische neigingen. De organisatie hierachter heeft zo vermoed ik als doel niet eens geld. Geld is meer een middel. Vooral ook in het machteloos maken van mensen door er voor te zorgen dat ze er geen toegang toe hebben..en wie zijn die mensen dan..?

Onlangs nog op je bankrekening gekeken?white nativesAls we kunnen constateren dat er een (tot voor kort verborgen) vorm van imperialisme 2.0 aan de gang is, wie zijn dan de nieuwe inboorlingen?

..iiiiiiJa! Aho broeder, welkom in ons reservaat. We moeten even ruimte maken voor een groepje narcisten en sociopaten. Het zijn er gelukkg niet heel erg veel, wat alleen wel jammer is, is dat ze kennelijk heel veel ‘lebensraum’ nodig hebben.. Je vind hun gedachtengoed terug bij de gehersenspoelde uitvoerders van hun beleid, ambtenaren die bij de letter van de wet en regelgeving hoe absurd en soms onmenselijk ook een psychisch luik aan het loket dicht gooien door zich te beroepen op de “regels zijn regels” clausule. Vaak ingeleid door: “Tja, daar kan ik ook niks aan veranderen ik doe ook maar gewoon mijn werk.”

Zie het zo, in het artikel over OPPT dat hierboven staat doorgelinkt, kunnen we constateren dat er krachten aan het werk zijn die één grote mondiale corporate holding van onze planeet willen maken. Het is niet veel anders in opzet dan een vijandige overname van een bank of een bedrijf. Alleen op een grotere en complexere schaal. Terwijl ik dit schrijf begrijp ik ook hoe absurd dit voor iemand moet klinken die al die tijd niets in de gaten heeft gehad. Maar de hostile NWO takeoverkeiharde bewijzen hiervoor zijn allang niet meer “circumstancial’. De gecoördineerde actie van een groep georganiseerde onderzoeks journalisten  ‘International Consortium of Investigative Journalists’ (ICIJ) geeft aan dat het tegenoffensief is begonnen.
Iets zegt mij dat hier van tevoren heel goed over is nagedacht en dat dit onderdeel uitmaakt van een zorgvuldig uitgedacht plan, dat zich in fases zal voltrekken.  In een uitzending van het NOS journaal werd na de cyberaanval op iDEAL en de ING aan ICT beveiligings expert Jeroen Wollaars gevraagd uit welke hoek deze aanval op het bankwezen moest worden gezocht. Hierin werden door hem drie opties genoemd:

1. De aanval heeft een politiek motief. De banken, of Nederland heeft iets gedaan of niet gedaan wat iemand niet zint. Ik kan het niet laten, ik moet het zeggen..dat maakt zo’n beetje iedereen in Nederland verdacht.

2. Afpersing. Met een scenario waarbij er na dreigement niet betaald is, of op is in gegaan.

3. De beveiligingscommunity houdt ook rekening met spielerei door cybercriminelen, die hun gram halen omdat de beveiliging op internetbankieren er wél op vooruit zou zijn gegaan.

En dan is er nog een vierde optie die door Wollaars niet in de overweging werd meegenomen: Een inside job. Met deze offshore-leaks, gaat natuurlijk die hele bank-mob kliek nat. En die nattigheid voelen ze daar natuurlijk ook wel. Dus zijn ze maar vast, natuurlijk Nederland voorop (paradijs voor witteboordencriminelen) begonnen met het wissen van hun sporen. En terwijl ze dan toch bezig zijn, “zichzelf” beroven van ons geld. Het is een steekhoudend scenario, op het gedeelte na, waarom iedere rekeninghouder bij de banken, er via zijn account op wordt geattendeerd, en daarmee de aandacht op zich vestigend, terwijl dat het laatste is wat je wilt in hun situatie. En waarom zou men daarbij gebruik maken van een DDoS aanval. Daar loopt het wat mij betreft een beetje staak.

cyberwarIn werkelijkheid hoop ik vurig dat we de reden van de aanval moeten zoeken in het eerst genoemde motief. Inmiddels zijn er meerdere banken het slachtoffer geworden van  cyberaanvallen, eerst in Nederland. (Wat opmerkelijk is, en iets zou kunnen zeggen over de herkomst van de daders) maar inmiddels hebben de aanvallen een internationaal karakter gekregen. De wijze waarop de cyberaanval is uitgevoerd is een duidelijk kenmerk van een van de werkwijzen van Anonymous. Namelijk een DDoS aanval. Een gecoördineerde aanval vanuit meerdere locaties die de server van de target overbelast, plat legt waardoor gevoelige informatie gemakkelijker toegankelijk wordt.anonymous
Het vreemde eraan is wel dat Anonymous deze aanval op de banken niet opeist. Dat zou kunnen zijn vanuit tactisch oogpunt, als beveiligers, en o.a. de cyber politie of op zeker moment wellicht de NSA gelijk weten in welke hoek ze moeten gaan zoeken heeft dat nadelen, t.o.v. een écht anonieme partij. Het zou wellicht een cel harde kern hackers” kunnen zijn binnen Anonymous, die de groep zo klein mogelijk houden om de kans op lekken zoveel mogelijk te beperken.

anonsToch is Anonymous niet de enige kandidaat. Zoals al eerder in dit artikel aangegeven zijn er krachten aan het werk die ik voor het gemak maar even de “geallieerde troepen” zal noemen, die met een briljante openingszet, zoveel zelfvertrouwen en invloed uitstralen, dat het niet anders kan dan dat we een stappenplan kunnen verwachten die qua uitvoering en expertise al even indrukwekkend en ontwrichtend uitpakt als de exposure van de roversbende die voorheen redelijk ongestoord en onder de radar zijn gangetje kon gaan.

Tenslotte kan er ook nog worden gekeken naar een andere mogelijke partij, en dat zijn de onafhankelijke verzetshelden binnen het cybernerd Bitcoin_logo.svgcircuit, die bijvoorbeeld als protest tegen het monopoly misbruikende monetair systeem van de particuliere geldbeheerders, de bitcoin introduceerden. Bitcoin is een vorm van electronisch geld, en tevens de naam van de open source software die is ontworpen om dit te gebruiken. Bitcoins, afgekort BTC, kunnen worden opgeslagen op een personal computer in de vorm van het wallet bestand of worden beheerd door een derde partij portemonneedienst. In beide gevallen kan het geld naar een ander persoon worden verzonden via het internet door iedereen met een Bitcoinadres. De peer-to-peertopologie van Bitcoin en het ontbreken van centrale administratie maakt het praktisch onmogelijk voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van Bitcoins te manipuleren of meer inflatie te induceren dan er van tevoren is vastgelegd. Het ontwerp zorgt voor anoniem eigendom en overdracht van waarde.

zo zie je ze
zo zie je ze
zo zie je ze niet
zo zie je ze niet

De stap van fysieke currency naar een steeds virtueler beheer van geld, heeft het monopoly op geld door de banken enerzijds versterkt, maar het is tegelijkertijd haar Achilleshiel geworden. Met de rol van de banken in de wereldwijde crisis maakten zij met hun koudzakelijke “nothing personal just  business” houding veel vijanden voor wie de haat tegen het bankensysteem een zeer persoonlijk tintje hebben gekregen. Het is grappig om te zien dat dit deze sector volledig ontgaat, omdat bankpersoneel van top to bottom, eenmaal niet geslecteerd wordt op inlevings – cq empatisch vermogen. Cijferneukers tot achter de komma, en brallerige patjepeejers in accountancy en management, wie wil die nou tot hun vriendenkring rekenen?

De metafoor met het verhaal van Robin Hood is daarmee ook compleet. Wie het kent, zal de mensen die deel uitmaakten van het bewind van de Sherrif van Nottingham, dat vooral bestond uit een kleine elite met een groot leger van schildwachten en hun gezinnen dat de rest van de bevolking onderdrukte, en hen op het  randje van het bestaansminimum bracht onder het mom van belastingen. En de inkomsten daaruit eigenlijk vooral

Rutte de foute sherrif, die steelt van de armen om het aan de rijken te geven.

aanwendde om zijn positie (die van dikke vette parasiet) verder te versterken. Dat en het feteren van het clubje van invloedrijken om hem heen.

Pst..hey chuckles...
Pst..hey chuckles…

En de rest van de bevolking radeloos worstelend voor haar onzekere bestaan in een staat van lethargie en verdeeldheid. Totdat één man die een persoonlijk appeltje te schillen had met de onderdrukker(s) en tenslotte niets meer te verliezen had, zich uit het zicht met een groeiende groep gelijkgestemden vestigde in het uitgestrekte woud van Nottingham.  Waar het systeem geen invloed meer had, en waar zij off grid, in zichzelf konden voorzien. Om vervolgens in alle oprechtheid de harten van de bevolking te winnen, door  te stelen wat de rijken van de armen hadden afgepakt, en weer terug te geven aan de uitgezogen en afgestompte bevolking. Met als gevolg een Ice Move beweging avant le lettre.

 

Icemove
Het zal mij benieuwen, kwam mijn droom voort uit wishful thinking, of is dit een droom die uitkomt?

 

                                                     

 

 

4 gedachten over “Offshore misdaadsyndicaat steelt van de armen en geeft het aan de rijken.”

  1. Scherp Paul ! Deze is to the point, goede analyse en leuke wendingen ! enne helemaal gelijk er moet een move komen !!

  2. …of selffulfilling prophecy…;-) “We” liggen aard ig op (ram)koers, Paul…het is al in de “tijd” geschreven 🙂 Dus, wat betreft jouw droom…Marco zingt ook de MEESTE dromen zijn bedrog…ik bedoel maar 😀 Aho Broeder!

  3. Ik denk dat je droom waar is en als je goed (voelt) is het ook een test om iedereen zonder geld te zetten als mensen wakker worden en zich verzetten…
    En er zijn al veel mensen wakker Paul, duuuussss die move die komt!!!
    In de natuur is alles in balans……..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *