Change the world. Love me woman.

snoopies meaning of lifeIn de crisis die voorkwam uit een gezamelijk initiatief dat ik met een bevlogen groepje gelijkgestemden in gang had gezet:werd ik er persoonlijk weer eens aan herinnerd dat Liefde overal het antwoord op is weliswaar, maar dat het zich in vele vormen kan openbaren. We waren vastberaden een revolutie te ontketenen, door een omslag in denken in gang te zetten vanuit liefdevolle intentie en verbinding . Daarvoor zou dan eerst de aandacht dienen te gaan naar datgeen wat er onmiskenbaar mis is met onze wereld. Als we de olifant in de kamer niet langer zouden negeren, dan zouden we daardoor de koe bij de horens kunnen pakken en de beren op de weg tegemoet treden met een knuffel. De eerste demonstratie, was een hit..al was de opkomst wat mager. De beelden gingen internet over en het legertje geïnspireerden van dit bijzondere samenkomen, verspreiden enthousiast het saamhorigheidsgevoel dat ze die dag op het Spuiplein hadden ervaren. Onderwijl deed zich door het momentum dat we teweegbrachten, het compliment dat men ons initiatief ging kopieëren hoewel we liever hadden gezien dat we  ons verder hadden verenigd, om daarmee gehoor te geven aan het idee van “gezamenlijk” binnen het initiatief. Desondanks begonnen zich in de kerngroep plots scheuren te vertonen en voor we het in de gaten hadden, klapte de groep uit elkaar. De cohesie was weg, als bij toverslag! Communicatie verliep stroef en misverstanden stapelden zich op. Somehow, had wat ik het beste zou kunnen omschrijven als “Babylon” ons een bezoekje gebracht. Ik stond op het punt erg teleurgesteld te raken in de mensheid en de krachten die zich over haar ontfermen. Ik was confuus, en hoewel ik dan nog weleens mijn gids, ziel of zelfs Spirit raadpleeg, ging ik nu helemaal door naar de “big cheese” Mr Universe herself  met de vraag: Lieve God(in) is er íets wat ik voor u kan doen, zo  niet ook goed want dan kan ik door met mijn leven. Er nog verongelijkt achteraan roepend dat ik me dan wel zou aanpassen aan de massa omdat het dan blijkaar de bedoeling is dat we onszelf vernietigen. Toen het antwoord zich vrij direct aandiende in een e-mailtje dat nét binnenkwam.  Het was een e-mail van Kaypacha (Pele report) met de boodschap:  “If you want to change the world…. love a woman” and “If you want to change the world……love a man” which I have found truly moving and I hope you do, too! Voor de man;

If you want to change the world love a man; really love himvoetjes
Choose the one whose soul calls to yours clearly who sees you; who is brave enough to be afraid
Accept his hand and guide him gently to your hearts blood
Where he can feel your warmth upon him and rest there
And burn his heavy load in your fires

Look into his eyes look deep within and see what lies dormant or awake or shy or expectant there
Look into his eyes and see there his fathers and grandfathers and all the wars and madness their spirits fought in some distant land, some distant time

Look upon their pains and struggles and torments and guilt; without judgment
And let it all go
Feel into his ancestral burden
And know that what he seeks is safe refuge in you
Let him melt in your steady gaze
And know that you need not mirror that rage
Because you have a womb, a sweet, deep gateway to wash and renew old wounds

If you want to change the world love a man, really love him
Sit before him, in the full majesty of your woman in the breath of your vulnerability
In the play of your child innocence in the depths of your death
Flowering invitation, softly yielding, allowing his power as a man
To step forward towards you…and swim in the Earth’s womb, in silent knowing, together
And when he retreats…because he will…flees in fear to his cave…
Gather your grandmothers around you…envelope in their wisdoms
Hear their gentle shusshhhed whispers, calm your frightened girls’ heart
Urging you to be still…and wait patiently for his return
Sit and sing by his door, a song of remembrance, that he may be soothed, once more

If you want to change the world, love a man, really love him
Do not coax out his little boy
With guiles and wiles and seduction and trickery
Only to lure him…to a web of destruction
To a place of chaos and hatred
More terrible than any war fought by his brothers
This is not feminine this is revenge
This is the poison of the twisted lines
Of the abuse of the ages, the rape of our world
And this gives no power to woman it reduces her as she cuts off his balls
And it kills us all
And whether his mother held him or could not
Show him the true mother now
Hold him and guide him in your grace and your depth
Smoldering in the center of the Earth’s core
Do not punish him for his wounds that you think don’t meet your needs or criteria
Cry for him sweet rivers
Bleed it all back home

If you want to change the world love a man, really love him
Love him enough to be naked and free
Love him enough to open your body and soul to the cycle of birth and of death
And thank him for the opportunity
As you dance together through the raging winds and silent woods
Be brave enough to be fragile and let him drink in the soft, heady petals of your being
Let him know he can hold you stand up and protect you
Fall back into his arms and trust him to catch you
Even if you’ve been dropped a thousand times before
Teach him how to surrender by surrendering yourself
And merge into the sweet nothing, of this worlds’ heart

If you want to change the world, love a man, really love him
Encourage him, feed him, allow him, hear him, hold him, heal him
And you, in turn, will be nourished and supported and protected
By strong arms and clear thoughts and focused arrows
Because he can, if you let him, be all that you dream

If you want to love a man, love yourself, love your father
Love your brother, your son, your ex-partner; from the first boy you kissed,
To the last one you wept over
Give thanks for the gifts; of your unraveling to this meeting
Of the one who stands before you now
And find in him the seed to all that’s new and solar
A seed that you can feed to help direct the planting
To grow a new world, together.

~by  Lisa Citore~
www.Magdalenewomen.com

Bovenin vind je de link naar het gedicht: Love a woman. (Ook al eerder op facebook, maar nu in zijn geheel) De universele waarheden hierin zijn voor mij zó voelbaar, en indrukwekkend en zijn mijns inziens de sleutel tot ons geluk. Hierin vrede te sluiten, leidt tot grote innerlijke vrede die uiteindelijk weer zal leiden tot Universele Liefde en Vrede ook hier op Aarde.  Hoe kunnen we vrede, rijkdom en vrijheid ervaren als dit onszelf (op microschaal) in onze basis, onze relatie, onze familie en vriendschappen vaak al niet lukt? De Nieuwe Energie waar in spirituele kringen over wordt gesproken is in wezen onze Hart energie..de lang onderdrukte vrouwelijke energie, waarvan de aspecten lang door een doorgeslagen yang (mannelijke) energie zijn onderdrukt, die overigens in beide seksen zijn vertegenwoordigd. Het is mijns inziens niet zozeer een nieuwe energie, als wel het helende, deel in ons doordat het de balans zal herstellen. Het is dit deel in ons dat ons aanspoort om de ongelijkheden tussen de geslachten te herstellen, en voor ons mannen, de Liefde voor onze (groot)moeders, vrouwen en dochters in ere te herstellen. Het zal ons thuisbrengen in ons “man” zijn, de verloren zoon, die i.p.v. kinds, weer kind mag wezen. In de schoot van de Alwijze, Helende en Troostende, alles gevens schoot van de Oermoeder.

Een gedachte over “Change the world. Love me woman.”

  1. Mooi verwoord Paul, t komt erg dichtbij. Onderstroom verbindt als de man het kind in zichzelf terug gevonden heeft. Pas als beredeneren stopt en hart centraal wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *