De markt van welzijn en geluk 3 contemplatie en flow

Contemplatie komt uit de wat strengere kloosterorden waar de monnikken de hele godsganse dag hun aandacht moesten focussen op de spirituele wereld van de hemel en aarde en de schepper daarvan.
Deze aandacht was iets teveel gefocust en werd in sterke mate waarschijnlkijk geleid door magisch denken, een soort denken dat overigens nu ook nog veel voorkomt bij heel veel mensen. Magisch denken komt natuurlijk voor maar dan vooral bij kinderen tot een jaar of zes. Kleuters denken dat alle grote mensen kunnen toveren, autorijden is bijvoorbeeld iets magisch in het denken van kleine kinderen. Het denken over een bestaan van Goden die de wereld besturen is ook een voorbeeld van magisch denken. En het denken dat de politiek op een of andere wijze besluiten kan nemen en accoorden kan sluiten waarmee de economie weer kan worden gestimuleerd is daar ook een goed voorbeeld van. En wat is eigenlijk “de economie “? Naarmate het zelfbewustzijn vordert met de leeftijd of andersom komt concreet denken aan bod. Deze denkvorm heeft wel te maken met meetbare intelligentie, als de IQ niet boven de 80 uitkomt blijft men veelal steken in magisch denken, vanaf 80 is concreet en vanaf 90 is ook abstract denken mogelijk. Abstract denken kan concreet en magisch denken weer integreren in een denksysteem.
En ja religie en spiritualiteit en het denken over Goden die de wereld hebben geschapen is ook een vorm van abstract denken die de magie in zich heeft opgenomen. Abstractie vergt echter weer een hogere vorm van aandacht en intelligentie.
De aandacht richten is een, het vermogen om je aandacht te kunnen controleren is een andere zaak.Prestaties van goede chirurgen, piloten, luchtverkeersleiders worden niet alleen bepaald door intelligentie maar ook door efficientie.
Mensen spreken soms over flow. Wij hebben de flow werd een moderne term voor iets waarvan niemand wist wat het was. Flow is echter een staat van moeiteloze concentratie die zo diep gaat dat een besef van tijd van zichzelf en van problemen geheel worden vergeten en verloren.De vreugde is dan zo groot dat men spreekt van een optimale ervaring. We denken dat het hem in de actvititeit alleen zit, maar dat is niet het geval,het Flow gevoel wordt veroorzaakt door de hormonen dopamine en serotonine de hormonen die het geluksgevoel oproepen door je lichaam stromend in het brein terechtkomend daar even blijven hangen en de juiste plekken aanraken en stimuleren.
Er zijn veel activiteiten die flow oproepen, motorrijden, paardrijden voor veel vrouwen, schilderen, boeken lezen of boeken schrijven, en je ziet dat het allemaal productieve acties zijn.
Als je flow ervaart in die actie of productie die je uitvoert zorgt flow voor een onderscheid tussen de twee vormen van inspanning, concentratie op de uit te voeren taak en focussen van de aandacht.
De energie voor deze weloverwogen activiteiten wordt geleverd door glucose. Echter als je teveel cognitieve activiteiten hebt uitgevoerd daalt de glucose spiegel – ook wel bloedsuikerspiegel genoemd – en kan je daarna minder presteren, de flow is eruit.
Flow wordt dus bereikt door in opperste concentratie iets leuks uit te voeren, in een actieve productie met de goede bloedsuikerspiegel.
De productieve actie kost glucose maar die kan je innemen en verbetert de doorstroming en productie van geluksgevoel hormonen waarmee je in de beste stemming komt..
Onderzoek heeft uitgewezen dat beslissers die bepaalde aanvragen moesten beoordelen standaard altijd een groot percentage afwezen, maar na een ochtend, middag of lunchpauze als er iets gegeten was steeg het aantal goedgekeurde aanvragen naar het grootste aantal toewijzingen waarna het aantal goedgekeurde aanvragen geleidelijk weer naar beneden ging. Vermoeide en hongerige beslissers vallen eerder terug op een standaardreactie: afwijzen !
Netwerkers weten dit en die gaan samen eten waarbij aan de lunch, diner of snack de beste deals kunnen worden afgesloten, terwijl je weet dat hongerige beslissers niet veel medewerking zullen geven.
Flow en contemplatie zijn allebei productieve mentale processen en verschillen van consumptieve activiteiten als het lezen van een roman, bladeren in een plaatsjesboek, films kijken, tv kijken,
gewoon kijken.
Geluksgevoel – het betere geluksgevoel – het gevoel dat het je weer lukt of gelukken zal – zit hem dus in het met grote aandacht op de het verrichten van actieve productieve activiteiten zoals muziek maken, tekenen, schilderen, sporten, in de zon fietsen, wandelen, waardoor ook de juiste hormonen zullen worden aangemaakt die het tevredenheidsgevoel zullen versterken.
Go with the flow !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *