De markt van welzijn en geluk 4 geld en geluk

In vorige blogs van de markt van welzijn en geluk is het verband onderzocht tussen jouw geluksgevoel en je hormonenhuishouding en hoe je deze kon beinvloeden. Vervolgens hebben we ook gekeken naar het verband tussen opperste aandacht ergens aan schenken en het gevoel van flow. Flow was een opperste staat van concentratie en geluksgevoel. Het verband tussen Geld en Geluk is regelmatig onderzocht door filosofen, sociologen en sociaal psychologen. Er zijn derhalve een flink aantal verschijnselen en verklaringen beschikbaar die de relatie tussen Geld en een op Geld georienteerde maatschappij doen met de geluksgevoelens van mensen. Zelfbewuste mensen die zich orienteren op een liefdevolle maatschappij zal het niet verbazen dat een op Geld georienteerde maatschappij liefdeloos is. dat is niet alleen een mening die niet gebaseerd is op feitelijk onderzoek, neen een vaststelling van exacte feiten. jawel ook op liefde georienteerde mensen kunnen echt wel exacte feiten aandragen voor hun orientatie ook al denken de op geld georienteerden van niet..
Onze samenleving wordt steeds meer een op geld georienteerde samenleving, het wel of niet bezitten van geld wordt eveneens gezien als het wel of niet hebben van succes, van status. Tegen mensen die geld bezitten, belegd in vermogens, wordt op gekeken, ze hebben status in de PC Hoofdstraat van de samenleving en glamour is hun deel.
Iedereen wil een goed betaalde baan, men orienteert zich niet op de inhoud van die baan, of het werk wel zinvol is voor de samenleving, neen als het maar goed betaald, elke jongere wil een eigen huis, ja ook nu er steeds meer huiseigenaren hun eigen huis dienen te verlaten omdat de hypotheek van het eigen huis niet meer op te brengen is. de meeste jongeren maar ook ouderen willen een eigen auto ondanks dat de wegen op en rond spitsuren dat je snel naar je werk moet, file vol zitten en er soms geen doorkomen meer aan is.
en je dus weer gestresst op die goedbetaalde werkplek aankomt en na acht uur weer gestresst in je eigen huis van de bank.
Goed betaald is het idee levert geld op.
Onderzoek van sociaal psychologen heeft laten zien dat de op geld georienteerde mensen zich wel onafhankelijker konden opstellen, ze deden langer over het oplossen van moeilijke vraagstukken wat een aanduiding was van zelfstandigheid. Maar deze proefpersonen waren ook minder snel bereid om anderen te helpen en gedroegen zich zelfzuchtiger. de op geld voorbereide proefpersonen bleken ook minder gesteld op gezelschap van anderen, en bij gesprekken werden de stoelen door de proefpersonen die mentaal waren voorbereid op geld orientatie op grotere afstand gezet van de gesprekspartner dan wat voor het voeren van een normaal gesprek zou moeten.
De conclusie uit deze experimenten betekent dat een op geld georienteerde samenleving ons richting individualisme doet sturen, men krijgt een onwil om met anderen omgang te hebben, van anderen afhankelijk te zijn of om verzoeken van anderen in te willigen.
De uitkomst is dat leven in een op geld georienteerde cultuur ons gedrag en attitudes op onbewuste en onwenselijke manier beinvloedt.
Natuurlijk zijn er meer zelfbewust levende mensen die zich averechts laten beinvloeden dus niet uitsluitend georeinteerd zijn op geld of zich mentaal daar niet op hebben ingesteld. deze hebben het wel soms en vaak financieel moeilijk maar hebben toch een gelukkiger leven.
Hoe dat kan werd al verwoord in de vorige blog artikelen.
Geluksgevoel werd gestimuleerd door een actieve houding een productieve creatieve houding ten opzichte van zichzelf en de samenleving. Deze houding – iets willen betekenen voor anderen – stimuleert de hormoonhuishouding met name de hormonen die rust, kalmte, goed basaal gevoel leveren via het brein aan jouw fysieke lichaam en andersom. In liefdevol contact met de buitenwereld en in zelfbewust contact met je eigen zijn, worden deze hormonen gestimuleerd je goed te doen voelen, gelukkig te voelen.
Tot slot kon in volle concentratie en aandacht ook je flow in contemplatie ten volle tot uiting komen. Dit kan alleen als je als mens niet op geld mentaal bent voorbereid, maar bent voorbereid op een ten volle iets willen betekenen voor de samenleving in weerwil
van de op geld georienteerde zelfzuchtige mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *