Mag een kind nog kind zijn?

Ik vraag dat mij toch werkelijk af, 30 jaar geleden toen ik nog op school zat zaten er in mij klas misschien 1 of 2 drukke kinderen in de klas en kinderen  die minder goed waren in rekenen of taal.

De drukke kinderen werden achter in de klas gezet en de kinderen die minder goed waren in taal of rekenen werden door de juf of meester meer geholpen met waar zij moeite mee hadden.

Daarvoor zat je op school en daarvoor waren de leerkrachten aangenomen het jouw te leren.

Er werd toen niet geplakt met etiketten, het kind was gewoon  langzamer met taal of rekenen en een ander kind was gewoon wat drukker dan een ander kind.

Maar etiketten waren er toen niet, natuurlijk waren er toen ook al kinderen bij die zich  net iets anders gedroegen als een ander kind en die kregen uiteindelijk dan een test te maken waar het daadwerkelijk uitkwam dat hij of zij ook echt een achterstand had.  Dan pas werd er actie ondernomen en gingen ze naar een andere school of kregen medicatie, maar die waren op 1 hand te tellen.

Nu tegenwoordig als je een druk of onhandig of bewerkelijk kind bent of slechter in taal of rekenen krijg je gelijk een etiket opgeplakt van ADHD of ADD of ACD of dyslectisch of dyscalculie. Er is geen school meer die niet van zult soort kinderen in de klas heeft.

Maar is het niet zo dat jongens altijd al druk waren en snel afgeleid, en waren meisjes al niet veel netter en rustiger en dromeriger, daar is toch helemaal niets aan veranderd??

Wat is er dan wel veranderd waardoor er zoveel kinderen zijn die met een etiket op lopen, en is het wel zo bevorderlijk dat het allemaal maar een naam heeft gekregen.

En is het nu omdat de maatschappij het wil of dat de ouders graag willen zeggen van, nee mijn kind gaat niet zo lekker op school omdat…… waarom laten we een kind geen kind zijn en is het helemaal niet erg dat het niet zo snel is in rekenen of in taal.

Een kind van 4 moet aan het einde van het jaar 16 letters kunnen zeggen en herkennen. Waarom moet dat? niet ieder kind is zo snel in de ontwikkeling van de hersenen.

De ontwikkeling van de hersenen gaat niet in een stijgende lijn dat gaat met horten en storen en dan weer even een tijdje niet.

Het zou zomaar kunnen dat het kind na die spurt opeens wel betere begrijpt wat hij leest of wat er gevraagd wordt met rekenen.

Als je een kind het in zijn of haar tempo het laat leren zal het blijven hangen en pikken  hij of zij het veel sneller op dan als je het er in gaat stampen, dat werkt niet bij elk kind.

Maar dat mag dus niet meer want de scholen zijn verplicht om bepaalde scores te halen met de klas die zij hebben, en daar worden ze op afgerekend.

Ze moeten vandaag de dag  planmatig leren werken en samen werken en de emotie in bedwang houden , de CITO  toets zo perfect mogelijk maken anders krijgt de school een aantekening en kan de subsidie of het bedrag wat ze krijgt om leerlingen les te geven  verminderd worden.

Nu vraag ik mij af, waarvoor kwamen we ook al weer op school, om te leren toch….!!!

En als een kind dan niet meekomt in de sneltrein van de maatschappij dan wordt het dus getest.

Of de school heeft dat geconstateerd of de ouders kunnen het niet verkroppen dat hun kind niet zo snel  is als ze graag zouden willen.

Dan onderga je de test als kind en krijg je dus een etiket opgeplakt;  Bijvoorbeeld  ADHD wat wordt gezien en gediagnostiseerd als een hersenstoornis. Wat betekent dat het kind opgroeit met het idee dat er iets mis in met zijn of haar hersenen….!!

Zo sprak ik een goede vriendin die als kinderverpleegkundige met voeding  specialisme  in een ziekenhuis werkt.

Zij vertelde mij een verhaal over een gezin die bij haar kwam met een kind waarvan de ouders vonden dat het ADHD had.

Als eerste vroeg zij aan de ouders wat geeft u het kind te eten en te drinken, waarop de vader doodleuk zegt: hij krijgt per dag 7 glazen cola… en 1 blikje red bull mee naar school, omdat zij grotere broer dat ook krijgt.

Nu vraag ik u…. Wat zit er in cola voor ingrediënten en wat zit er in Red bull…? En wat zit er dan vervolgens in de hersenen van die ouders?

Is het niet meer dan logisch dat er gekeken wordt naar leef en eetpatronen van een kind voordat we het etiket erop plakken.

Wat mij ook zeer verbaasd is als je dan je kind laat testen voor wat men denkt dat hij of zij heeft, er ook gelijk een oplossing voor handen moet zijn in de vorm van therapie of medicatie??

Is dat niet een beetje zo van wij van Prodent adviseren Prodent? Is het allemaal wel echt zo heel erg, hebben die kinderen dan daadwerkelijk die stoornis of is het niet heel handig om dat etiket op te plakken met de prefab oplossing.

De farmaceutische bedrijven zullen wel hoogtijdagen beleven want zij kunnen het kind de medicatie geven die zij nodig heeft bij de therapieën die er nodig zijn.

Dus lieve ouders van nu, ga eerst eens na wat je de kinderen te eten geeft en in wat voor leefsituatie ze zitten en probeer het eens een maand  zonder al die conserveringsmiddelen in drinken en eten.

Het hoeft niet duur te zijn maar ga eens wat gezonder eten en creëer eens wat meer rust in de thuis situatie ook al is het oh zo moeilijk en ga dan eens kijken of uw kind nog steeds niet meekomt voordat je het vol stopt met medicatie waar ze hun eigen ik van kwijt raken.

En is het dan nog steeds zo pas dan is de medicatie misschien een aanvulling op het leven van je kind en kan het een uitkomst zijn, voor u en voor het kind.

Want dat is toch veel makkelijker de leerkracht heeft de vrij brief voor de schoolinspectie en de ouders hebben de vrijbrief om te blijven eten en drinken wat zij willen.

En begrijp mij niet verkeerd hoor er zijn zeker kinderen waarbij sprake van een stoornis kan zijn maar nu wordt er wel heel snel een conclusie getrokken en vervolgens op het kind geplakt.

Vraag je je wel af wat dat doet  met het kind zelf, het idee dat er iets mis is met je als  kind wordt vaak zijn of haar hele leven met zich meegedragen.
Ongetwijfeld zijn daar ook wel weer medicijnen voor. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Het stempel: “Ik ben niet goed genoeg”, dat is toch te erg voor woorden dat je dat je kind aandoet?!

Er zijn toch ook later in de maatschappij mensen nodig die graag met hun handen werken of heel creatief zijn maar cijfermatig of schrijfvaardig minder.

Kijk maar naar Jan de Bouvrie die is dyslectisch maar maakt hele mooie dingen en is zeer creatief

Als wij hem toen in die tijd het etiket hadden opgeplakt van jij bent minder had hij misschien nooit bedacht, kom ik ga eens kijken wat ik met mijn creativiteit kan.

15% van de kinderen hebben nu dyslexie,  zou het niet ook aan de slechte manier van (lees)onderwijs liggen?

Als het onderwijs meer ruimte zou krijgen voor kinderen die hiermee moeite hebben zouden we veel dan niet veel minder kinderen hebben met een dyslexie verklaring?

Laten we de eisen eens wat naar beneden af stellen en de kinderen weer meer kinderen laten zijn dan zouden we vast minder gestresste leerkrachten krijgen en vrolijkere kinderen.

Maar ja nu in deze tijd als je niet aan de norm voldoet is de kans zeer reëel aanwezig  dat je een etiket krijgt opgeplakt met de tekst  ik heb…..

Dit alles is terug te halen in het boek van psychologen het DSM 4, binnenkort komt het DSM 5 uit en daarin hebben ze een nieuw etiket toegevoegd DMDD  dat zijn kinderen die snel geïrriteerd zijn en meer dan 5 x een driftbui hebben gehad.

Dus binnenkort lopen alle kinderen met een etiket rond van wat de maatschappij vind dat er aan schort en zullen kinderen geen kinderen meer mogen zijn met hun eigen unieke karakter en eigenschappen maar robotjes die de maatschappij graag zo wil hebben gevormd voor de grote wereld van productie en consumentisme.

Ik hoop dat ik met deze blog ouders, scholen, en iedereen kan laten nadenken of het daadwerkelijk wel allemaal zo moet zoals het nu wordt voorgeschoteld of dat een kind ook een kind mag zijn met zijn of haar eigen authenticiteit

In liefde Christel.

2 gedachten over “Mag een kind nog kind zijn?”

  1. Hartelijk dank voor je bijdrage aan de kinderen en de ouders van deze kinderen. Ik ga op ons forum een link plaatsen naar dit artikel van jou, die veelzeggend is en waar wij ook de nodige aandacht aan schenken.

    From the heart … Louis bervoets.
    Kieskringcoördinator bij MenS.

  2. Hartelijk dank voor je bijdrage aan de kinderen en de ouders van deze kinderen. Ik ga op ons forum een link plaatsen naar dit artikel van jou, die veelzeggend is en waar wij ook de nodige aandacht aan schenken.

    From the heart … Louis bervoets.
    Kieskringcoördinator bij MenS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *