Booming business – de economie boost !

Wat zit iedereen en vooral Rutte toch te declameren dat we de knip moeten opentrekken om de economie te stimuleren ? Weet niemand dan dat de economie elke week weer een enorme boost heeft? Zal ik enkele van deze enorme stimuleringen opnoemen uit de groeisector van de huidige economie ?
Ik woon sinds enkele weken in een dorp van ongeveer 5000 inwoners in de Utrechtse Heuvelrug, in de buurt van het sjieke Zeist en het rijke antroposofische Driebergen. Tesamen met het dorp Bunnik maakt Odijk een woongemeenschap uit van ongeveer 10.000 inwoners.
Tot mijn verbazing is hier een voedselbank gevestigd ! Voedselbanken, elke week komt er wel een bij en ze groeien harder dan Jumbo en Albert Heyn tezamen..het nadeel van voedselbanken is dat de beheerders daarvan niet de kassa kunnen ontlopen en zo hun omzet voor de belastingdienst geheim kunnen houden, integendeel. Jumbo en Albert Heyn komen nu wel makkelijker af van hun over de datum voedsel – wat overigens heel goed te eten is – alleen je hebt helaas geen eigen keuze meer. Je eet wat de pot van de voedselbank schaft.
In dit dorp alleen al kwamen de eerste week direct 63 gezinnen in aanmerking en dat aantal stijgt snel.
Voor de verwerking van de voedselpakketten en uitdelen op de voedselbank worden natuurlijk vrijwilligers gevraagd. Tegenwoordig moeten personen die in de bijstand terecht zijn gekomen met behoud van uitkering dergelijke werkzaamheden gaan verrichten en de werving en selectie bureau’s van de sociale diensten kunnen het werk al niet meer aan. Alleen al het aanbod van de ontslagen ING medewerkers en die van het UWV,  (4000 mensen moeten daar nog eens weg en dat schijnt zonder problemen te gaan de organisatie UWV draait toch wel)
Nog meer groeisectoren zijn de diaconie, kringloopwinkels waarvan er enkele weken geleden een in Odijk ja in dit dorp van 5000 inwoners een vestiging is gekomen en hij draait echt heel goed.
De maatschappelijke opvang centra van het Leger des Heils en al die andere voorzieningen om dak en thuislozen te huisvesten en op te vangen, er melden zich dagelijks daar mensen die op straat gekomen zijn en ze kunnen het werk niet meer aan..
Waar komt die boost toch vandaan ? dat is heel simpel; je gooit alle mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen dat schijnen nu 82.000 gezinnen te zijn en als ik het goed zie zijn er in twee weken 5000 bijgekomen en mensen die de huur niet meer kunnen betalen, uit hun woning. De handelaren kunnen nu voor een prikkie eigenaar worden van een woning op de veiling en die kan weer worden doorverkocht, Booming business ! en de huurders die op straat komen te staan zorgen weer voor al die extra verhuisbewegingen, dus autoverhuurders, verhuizers en zo, hebben werk zat ! Dus waar hebben we het eigenlijk over als er in de politiek gesproken wordt en vooral Rutte die steeds maar uitroept dat de economie een boost moet krijgen ! Die boost is er allang ! Het is booming nu !
Al die mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen moeten makelaars en taxateurs gedogen en die moeten ergens van worden betaald, o ja dat moeten die gezinnen doen die hun huis uit moeten, maar al die taxaties zijn booming business!! En de notarissen die
de akten van de onderhands gedwongen verkopen moeten opstellen en laten ondertekenen die verdienen er ook goed aan bovendien blijkt dan ook deze markt in stijgende lijn te zijn..nu 82.000 gezinnen.
De diaconie – de armenzorg uit de middeleeuwen – van de kerken groeien als kool, niet omdat er meer geld wordt verzameld, maar wel omdat er meer moet worden uitgegeven aan armenzorg en armoedebestrijding. Ook dat is booming business wat door veel kerken en vrijwilligers wordt gedaan. Dan de thuiszorg, thuiszorg ?? jawel die organisatie die nog werkzaam is volgens het Taylorsysteem uit de vorige eeuw ( over modern leiderschap en management gesproken )
Twee minuten voor sokken aantrekken, drie minuten voor de afwas, vier minuten voor een boodschap doen en nul minuten voor een gesprekje met je client. Dat staat in de tijdsregistratieformulieren van thuiszorg, gaan ze straks ook doen met de mantelzorgers.
Op thuiszorg valt nog te bezuinigen door ze te vervangen voor mantelzorg. en ja hoor de tegenwoordige groeisector in de thuiszorg is mantelzorg ! Weer een boost voor de economie, we hebben al tienduizenden mantelzorgers aan het werk..en dan de netwerk bijeenkomsten van al die zzp ers, goed beschouwd kan ik elke week drie tot vier netwerkbijeenkomsten gaan volgen, gratis workshops,
lezingen..
Dus hou alsjeblieft op over dat de economie moet worden gestimuleerd
laten we eens positief doen anders gaat de boost eruit. We zitten
echt midden in de booming business en de economie groeit als kool wat we kunnen bestemmen voor de voedselbanken. ..

2 gedachten over “Booming business – de economie boost !”

  1. Terwijl wij over het nieuwe werken praten, worden heel veel activiteiten juist op zijn Tayloriaans ‘efficienter’ gemaakt. In de praktijk draait dit er dan op neer dat er minder tijd is om hetzelfde werk met meer mensen te doen. Ook als het aantal te verrichten handelingen niet teruggedrongen kan worden. Tsja en dan? Dan krijg je dus zieke werknemers, uitval etc.
    In de thuiszorg is het nog mooier: hier worden werknemers ontslagen en mogen ze vervolgens verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. In de thuiszorg bijvoorbeeld. Zo werken onze sociale instellingen inmiddels mee aan een systeem waarin de rechten en vergoedingen van arbeiders steeds verder onder druk komen te staan.

    Rutte cq staan ver van de realiteit van begin 21e eeuw af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *