Het grote loslaten 20 – The universe is consciousness

Quantum physics reveals what ancient masters knew; matter does not exist! Aristotle’s philosophy led to the creation of the concept of substance. The world’s ills are caused by the belief that the substance of the universe is matter. This belief leads to a fear-greed dichotomy and a scarcity mentality where people in their quiet desperation attempt to accumulate as many material possessions and riches as possible. In fact, the substance of the universe is consciousness! Therefore, it is behavior that is important as we mold and form our reality from the living fabric of the consciousness of creation.

Ik hoorde deze woorden onlangs bij het bekijken van de documentaire “Ancient knowledge”, die ik van harte kan aanbevelen http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xAWf3F8_zQk .
De aanleiding om dit stukje te schrijven, was niet zo zeer de quote op zich, of wat het precies impliceert, maar het feit dat ik er erg blij van werd. Ik voelde mij gelukkig toen ik het hoorde.

consciousnessDe woorden zijn afkomstig van James J. Traitz, strafpleiter (!) en publicist op het gebied van de nieuwe wetenschap. Wat Traitz feitelijk zegt, is dat niet materie, maar bewustzijn de bouwstenen vormt waaruit het universum, het Heel-al, is opgebouwd.

 

Traitz werd getriggerd door de onvermoede resultaten van experimenten op het gebied van de quantum mechanica van Albert Einstein, Max Planck, Roger Penrose, Stuart Lucas en anderen, waaruit is gebleken dat de uitkomst van de experimenten een afhankelijkheid vertoont met de waarnemer. Preciezer gezegd, met het bewustzijn van de waarnemer. Het bewustzijn bepaalt het resultaat.

 

De intrede van het bewustzijn (ik prefereer de Engelse term “consciousness”) als serieuze factor, of zelfs actor, in de wetenschap stuit categorisch op weerstand in de traditionele reductionistisch-materialistische academische gemeenschap. Tot op de dag van vandaag. Met een argumentatie die net zo dogmatisch is als die waarmee de katholieke kerk tot in de 17e eeuw de aarde plat verklaarde.

 

Masuro Emoto

 

emotoToch is het aantal personen en stromingen die het bewustzijn als belangrijke of bepalende factor onderkennen in de kosmologie allengs groeiende. Wie kent er bijvoorbeeld niet het werk van Masuro Emoto, die de invloed van consciousness op de manier waarop ijskristallen ontstaan in beeld heeft gebracht?

 

Ook de leer van de theosofie, die wetenschap, religie en wijsbegeerte integreert, hanteert het uitgangspunt dat bewustzijn voorafgaat aan de manifestatie.

 

 

calleman

Carl Johan Calleman

 

De bekende Zweedse Maya-deskundige, Dr. Carl Johan Calleman, werkt in zijn boek “A purposeful universe” een interessante invalshoek uit: de schepping van het universum is geen toevallige samenloop van omstandigheden maar verloopt volgens een cyclisch bewustzijn, dat pulseert conform de Maya (long count) kalender. De Big Bang, andere galactische fenomenen, cellulaire revoluties, maar ook het ontstaan van religies, wereldoorlogen en de opkomst en ondergang van beschavingen, tot en met de industriёle revolutie, het internettijdperk en de Arabische lente, alle zijn door Calleman in de context van dit scheppend bewustzijn geplaatst.

 

Je zou Calleman een “spijtoptant” kunnen noemen. Hij is namelijk een traditioneel geschoolde bio-chemicus, die jarenlang als moleculaire bioloog onderzoek op het gebied van kanker heeft verricht voor de W.H.O., voordat hij het pad van de reguliere wetenschap heeft verlaten.

  Peter Russell

 

russellEen andere “spijtoptant” is Peter Russell. Russell is van huis uit een natuurkundige (Ph D Cambridge University), die aansluitend Experimentele Psychologie heeft gestudeerd, waarna hij zich verder heeft geschoold in Oosterse Wijsbegeerte. Het pad dat hij heeft bewandeld kunt u teruglezen in een van de baanbrekende boeken die hij heeft geschreven, “From Science to God”.

De parallel die Russell beschrijft over de paradox van “Licht” in de fysieke wereld en “Licht”, of “Verlichting”, in de context van het bewustzijn vind ik revolutionair. Beide onttrekken zich aan de wereld van de materie, tijd en ruimte. Beide zijn in zichzelf onzichtbaar, in die zin dat je de objecten die ze aanraken, die ze beschijnen, kunt waarnemen, maar het fenomeen zelf niet. Bovendien zijn ze beide alom aanwezig. Ieder foton is identiek en het foton vormt de basis van alle interacties in het universum. Evenals het verlichte bewustzijn, die voor allen dezelfde essentie bevat: het eenheidsbewustzijn. We zijn allen deel van dezelfde bron, hetzelfde bewustzijn.

 

 

Bewustzijn als basis van het universum, het is geen esoterische uitwas. De voorbeelden, die ik voor deze blog heb uitgezocht, zijn afkomstig van mensen, of stromingen, die met beide benen in het leven staan, en die bovendien een reguliere academische ondergrond hebben. Dat bewustzijn de basis vormt van het universum is voor mij een vanzelfsprekendheid. Mij dit telkens weer realiseren geeft mij een werkelijk gevoel van vrijheid en daardoor ook van geluk. Ik gun u allen om hetzelfde te ervaren.

2 gedachten over “Het grote loslaten 20 – The universe is consciousness”

 1. Ik ben blij dat dit gegeven steeds meer grond krijgt.
  Intens gelukkig, dat de universele liefde , de essentie weer herontdekt wordt.
  Had vorige week nog een heel vroege uitgave van de meesters van het verre oosten in mijn handen.
  Dit boek bevat zoveel liefde en intensie, de inhoud is van heel hoge frequentie.
  Jou bericht bevestigd de gestage verspreiding van het oude weten.
  Laten we blijven focussen en materialiseren dat dit bewustzijn door allen erkent wordt.
  De liefde en het vermogen van creatie dat iedereen en alles om ons, in zich heeft.

  Het begint allemaal met het ontdekken van de inetnse liefde binnen in de erkenning van god in jezelf. de erkennig dat je zelf uit de zelfde essentie bent opgebouwd als het hele universum.

  Dank voor deze melding Chris.
  Namaste
  Evert-Jan Ilbrink

 2. Wat bij betreft helemaal kloppend. Wat het in mijn ervaring voor veel mensen lastig maakt (of misschien zelfs verwerpelijk) is de vertaalslag naar het Leven van alledag.
  Dan wordt zó vaak het woord “schuld” erbij gehaald, terwijl er van schuld uiteraard geen sprake is. Het is een wetmatigheid en op het moment dat je die bewust bent, dan kun je de ‘gebeurtenissen’ in je Leven (ik noem ze altijd de ‘cadeautjes van het Universum’) gebruiken om je bewuster te worden van wat voor jou werkt en andere keuzes te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *