Zelfbewustzijn & Emotionele intelligentie & liefde – geluk

WELK TYPE MENS BEN JIJ EIGENLIJK ?

enneagramfigurenAls je in je hart ervan overtuigd bent dat iets dan voel je ook die overtuiging vanuit je gevoel en emotionele intelligentie dat je je hiervan bewust bent. Je kan dan ook afgaan op je gevoelsovertuiging dat overigens een diepere zekerheid geeft dan denken met je rationele geest. Gewoonlijk is er een balans tussen de emotionele en de rationele geest, zo is de verhouding daarvan bij mij op precies 50 % wat meetbaar is door wat eenvoudige vragenlijsten in te vullen en de antwoorden daarvan te scoren.
De emotie voedt in een balans tussen emotie en ratio de rationele geest. Beide zijn daarbij wel onafhankelijk van elkaar werkende vermogens.

Onze menselijkheid komt het duidelijkst tot uiting in onze gevoelens. De hoogste waarden van het menselijk hart zijn gevoel, hoop, devotie en liefde. Deze waarden ontbreken in de kille cognitieve visie.
De hersenen zelf maken gebruik van eenvoudige methoden om emotionele herinneringen krachtig te registreren, hetzelfde waarschuwingssysteem dat het lichaam gereed maakt om te reageren op een bedreigende situatie zet het volledig vast in het geheugen systeem.Het zorgt dan tevens voor de uitscheiding van de hormoon adrenaline.
Weinigen beseffen het maar niet de ratio is cruciaal voor effectief denken maar de emotie. De emotie is cruciaal voor het nemen van wijze beslissingen.
ratio vs emoEmotionele ontreddering tast het concentratievermogen en effectief denken aan, daarom is het zaak enige beheersing te hebben over emoties en deze in balans te hebben met de ratio, het hoofd.
Bij beschadigingen bijvoorbeeld van het hersengebied dat de aandriften aanstuurt, is het gevoelsleven beschadigd en ondanks intellectuele potenties kan men impulsief, angstig, storend aanwezig, alcoholist of drugsgebruiker worden of zijn.
Gevoelens zijn dus heel belangrijk en onontbeerlijk voor het nemen van rationele beslissingen, gevoelens wijzen je in de goede richting.
Emoties zijn derhalve van belang voor rationaliteit , de emotionele vermogens moeten leiding geven aan de beslissingen van het moment.
Er zijn dan ook twee geesten te onderscheiden, de rationele geest en de emotionele geest waarbij je moet bedenken dat de rationele geest niet kan functioneren zonder emotionele intelligentie.

Academische intelligentie heeft daarom weinig te maken met het gevoelsleven. Iemands plek in de samenleving heeft dan ook meer te maken met factoren als sociale klassen en een grote dosis geluk
( toeval) een samenloop van toevalligeheden.
Emotionele intelligentie heeft te maken met vermogens als doorzettingsvermogen, jezelf kunnen motiveren als het tegenzit, beloningen uitstellen als dat nodig is, empathie en hoop koesteren.
Voorkomen dat ontreddering je denkvermogen overmeestert.
Emotionele intelligentie stuurt aan op duurzaamheid in de samenleving en je relaties.

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Emotionele intelligentie bevordert dan ook je zelfbewustzijn.

emotionele-intelligentie-Hoe belangrijk is emotionele intelligentie of begaafdheid ?
Emotionele begaafdheid is een meta vaardigheid, die bepaalt hoe goed we de andere vaardigheden gebruiken. Emotionele intelligentie geeft een toegevoegde waarde. mensen met emotionele intelligentie zijn vaker tevreden, en effectief in hun leven omdat ze de geestesgesteldheid meester zijn die hun productieviteit reguleren.
Mensen die geen enkele controle hebben over hun gevoelsleven gaan innerlijke gevechten aan waardoor ze niet meer geconcentreerd kunnen werken.

Emotionele intelligentie is te onderscheiden in vijf hoofdzaken:

1. kennis van de eigen emoties ( dat is zelfbewustzijn ) het herkennen van een gevoel terwijl het optreedt, is de hoeksteen.
2. reguleren van emoties, de capaciteit om ongeremde melancholie van je af te zetten en jezelf te kalmeren
3. Zelfmotivatie: het vermogen om een staat van flow te bereiken
4. Onderkennen van andermans emoties, empathie als kwaliteit van je zelfbewustzijn. Empathische mensen hebben oog voor de sociale signalen die aangeven wat anderen nodig hebben.
5. Het omgaan met relaties bestaat voor een groot deel uit het vermogen om emoties van andere te reguleren.
Dit zijn de vaardigheden die ten grondslag liggen aan interpersoonlijke effectiviteit, een soepele omgang met andere mensen.

EQEmotionele intelligentie maakt het onderscheid.
Heb je een hoog IQ en ben je rationeel ingesteld dan uit zich dat in ambitie, productiedrift, voorspelbaarheid, dogmatiek, en zorgt niet voor zichzelf.
Men is kritisch, hooghartig, kieskeurig en geremd, men is afstandelijk, niet expressief en koud. Perfectionistisch.
Men heeft dan een hoog zelfvertrouwen hecht waarde aan intellectuele zaken en hebben een brede interesse. Vrouwen neigen dan sterk tot introspectie en voelen zich angstig.  De ironie is dat iemand die voornamelijk vanuit de ratio leeft, irrationele angsten ontwikkelt.
Men kan overspoeld worden door emoties en de stemming heeft de overhand, meestal een slechte stemming. Ze verliezen zich in hun emoties in plaats van deze in een goed perspectief te plaatsen.
het aanvaardende type heeft meestal wel een goed humeur maar zijn weinig gemotiveerd om hun stemmingen te veranderen, dit patroon is terug te vinden bij depressieve mensen die zich erbij hebben neergelegd.

ZELFBEWUSTZIJN WERK ERAAN

Een hoge emotionele intelligentie geeft het volgende beeld:
sociaal evenwichtig, extravert, vrolijk, niet gauw bang of zorgelijk. Men heeft een opmerkelijk vermogen om zich te binden aan mensen, verantwoordelijkheid te nemen en een ethische visie er op na te houden. In relaties zijn ze zorgzaam en sympathiek.
Hun emotionele leven is rijk gevarieerd en op de juiste maat gesneden, ze zijn op hun gemak met zichzelf, met anderen en het sociale universum waarin men verkeert.
Vrouwen die emotioneel intelligent zijn zijn assertief, kunnen hun gevoelens uiten, voelen zich goed over zichzelf. Ze zijn extravert, sociabel en uiten hun gevoelens op een passende manier. Stijlvol. Ze kunnen goed tegen stress. Hun sociale stabiliteit maken dat ze gemakkelijk contact kunnen maken met anderen.

ZELFBEWUSTZIJN WERK ERAAN

happyHet gaat om je zelfbewustzijn:
Omdat je bewust bent van je stemmingen en weet waar ze vandaan kunnen komen beschik je over enige verfijning in het gevoelsleven, je bent autonoom, kent je grenzen, beschikt over psychische gezondheid en hebt een positieve kijk op het leven.
Piekeren en tobben kan je van je afschudden.
Als je gedachten je emoties aansturen kan cognitieve therapie een oplossing zijn.

2 gedachten over “Zelfbewustzijn & Emotionele intelligentie & liefde – geluk”

  1. Goed artikel ik vind het plaatje van EQ en IQ ook heel erg toepasselijk. Uit dat plaatje blijkt namelijk dat EQ veel belangrijker is dan een goed IQ. En daar ben ik het volledig mee eens! Je kan wel slim zijn (hoog IQ), maar als je niet met iemand kan mee leven, dan ben je eigenlijk ook niks. Een goed artikel over EQ staat hier: Klik om artikel te open

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *