Het grote loslaten 26 – Intermezzo

In de drie laatste blogs heb ik een beeld geschetst van mijn reis naar Guatemala. Het was mijn oorspronkelijke idee om een blog te schrijven over de rol van angst in mijn leven, hoe dat in mijn reis naar Guatemala is geculmineerd en mij vervolgens af te vragen in hoeverre deze angst misschien een drijvende kracht zou kunnen zijn achter de manier waarop onze samenleving is ingericht. De aanleiding om dit juist op dit moment te schrijven is omdat ik precies drie jaar geleden in deze periode, op 5 mei, ben vertrokken en mijn gedachten dwarrelden naar dat moment.

Tijdens het schrijven voelde ik het “Guatemala”- aspect toenemen en het thema-deel afnemen. Dat heeft inmiddels geleid tot het begin van een “Naar Guatemala”- feuilleton, dat ik met veel plezier heb geschreven. Ik beleefde de reis als het ware opnieuw. Mede dankzij de aantekeningen die ik tijdens de reis heb gemaakt, en ook door het beluisteren van de muziekmix, die ik naar aanleiding van de reis heb samengesteld. Het heeft mij weer net zo geroerd als tijdens die meimaand in 2010. Ik zal de reeks ook zeker gaan voltooien.

De bedoeling van dit blog echter is, dat het verhaalt over het proces dat ik op dit moment meemaak. Daarin is zeker plaats voor herinneringen, sterker nog, ze maken een essentieel deel uit van wie ik op dit moment ben en kunnen dikwijls fungeren als een kapstok om een huidige ervaring of denkbeeld aan op te hangen.

Ik realiseer mij echter ook dat als ik de komende periode uitsluitend qua schrijfthema zou besteden aan mijn ervaringen in Guatemala, mijn huidige ervaringen zouden vervliegen. Ik zal dus enige afwisseling gaan betrachten en een aantal stukjes publiceren over de zaken die mij thans bezighouden, voordat ik weer een Guatemala-verhaal zal schrijven.

Ik wil jullie allen bedanken voor de vele, vele positieve reacties, die jullie mij via de diverse fora en media waar ik de stukken heb verspreid, hebben teruggegeven,

In lak’ech,
Chris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *