De Ontbrekende Schakel: van etherisch dubbel naar torsieveld

Astrale ervaringencygnus
Bijna dertig jaar geleden heb ik een reeks van astrale ervaringen gehad tijdens een reis door Egypte, waaronder een outer body experience (OBE) en een near death experience (NDE). Acht jaar later zette een innerlijke kundalini doorbraak mijn wereld op zijn kop. Deze indringende gebeurtenissen stonden aan de basis van een persoonlijke zoektocht en een spirituele reis die nog steeds voorduurt.

Het is mijn bedoeling binnenkort een boek af te ronden waarin ik deze ervaringen een plaats probeer te geven, zowel binnen mijn eigen leven als binnen de hedendaagse ontwikkelingen wereldwijd. De onderwerpen die in deze blog slechts aanstipt worden zullen in dit boek uitgebreid behandeld worden. Daarin probeer ik mijn bewustzijnsverruimende ervaringen (de praktijk) aan te laten sluiten op oude metafysische en esoterische kennis (de theorie) uit de yoga en de tantra, met als doel die versluierde kennis weer nieuw leven in te blazen. Anderzijds doe ik dat door nu al achttien jaar lang onderwijs te geven in yoga, meditatie en persoonlijke groei. In deze blog wil ik het etherlichaam belichten.

De ontbrekende schakel
Als kind was ik reeds geïnteresseerd in de archeologie en de paleontologie, en dan met name in de geheimzinnige ‘ontbrekende schakel’ in de afstammingslijn van de mens. Het schepsel tussen mens en aap waar men in de wetenschap al naar op zoek is sinds de publicatie van het boek van Charles Darwin “On the origin of species by means of natural selection” uit 1859. Later zouden mijn buitenlichamelijke ervaringen mij erop wijzen dat de ‘missing link’ in de verkeerde richting gezocht werd. Met moet niet – zoals de wetenschap doet – naar de ‘zichtbare’ (stoffelijke) materie kijken, maar naar de ‘onzichtbare’ (subtiel stoffelijke) materie, namelijk het etherlichaam van de mens. Dit is de ware ‘ontbrekende schakel’. ‘Ontbrekend’ althans in ons tijdperk van ‘onwetendheid’, de Kali yuga.

Evolutie
Via dit ijle lichaam vindt onze evolutie plaats, en niet via een evolutionaire keten die aapachtige schakels verbindt met de mens (en daarbij waren de Victoriaanse dames toch al niet zo blij met een harige aap als voorouder). Het is een lichaam, of misschien beter gezegd, een ‘geleidende tussenstof’, die ons verbindt met de ziel. We hoeven dus niet langer botten op te graven om deze schakel te vinden.

Etherlichaam
ethericbodyaKort gezegd vormt het etherlichaam de blauwdruk voor ons fysieke lichaam. Want alle materie wordt van oorsprong in ons etherlichaam gevormd, of dit nu ons brein, onze huid, onze cellen, ons DNA, of de atomen in ons fysieke lichaam betreft. De levensenergie wordt via dit lichaam opgenomen en door het hele fysieke lichaam verspreidt. Het heeft in beginsel dezelfde vorm als ons lichaam, en strekt zich net buiten de grenzen ervan uit, als een film of omhulsel, vandaar dat het ook wel ‘etherisch dubbel’ wordt genoemd. Je kunt dit ervaren door met gesloten ogen te visualiseren dat je materiële lichaam verdwenen is. Wat overblijft is de gevoelsmatige ervaring van je energielichaam dat ook buiten je huid nog waarneembaar is.

Het etherlichaam verbindt daarnaast ook het emotionele lichaam, het mentale lichaam, en de spirituele lichamen met onze fysieke belevingswereld. Dit hele proces wordt aangestuurd door het etherische centrum in ons hoofd, het derde oog. Maar daarover straks meer. De afbeelding laat het etherisch dubbel zien met de etherische centra (chakra’s), waarbij het aardecentrum en het kruincentrum functioneren als poorten voor de energetische hoofdstroom.

480px-Standard_torus-spindle

Universal-Torus-LightbodyTorsieveld en evolutie
Naast het etherische dubbel(lichaam), dat een mal is voor het ons vertrouwde beeld dat we in de spiegel kunnen zien, is er echter nog een andere, meer geometrische vorm, die we met het etherlichaam in verband kunnen brengen. Dit is de torus, en dan specifiek de torus met een tot één punt samengetrokken gat (zie afbeelding). Een soort torsieveer of torsieveld dat ontstaat uit een draaikolk van shiva- en shakti energie (de – en + binnen onze levensenergiestroom). Op de afbeelding (links) van een torus kunnen we twee grote ‘toegangspoorten’ waarnemen, één onder – en één boven de persoon in het torsieveld.

De energetische vorm van het torsieveld moeten we zien te ‘bereiken’ om een volgende stap te kunnen zetten in ons evolutieproces. Daarbij is meditatie het veiligste hulpmiddel. Daarvoor moeten we terug naar het etherische centrum in ons hoofd, het derde oog chakra; het is tevens de plek van de pijnappelklier (epifyse) in ons brein.

Pijnappelklier
Tijdens de diverse uittredingen heb ik mogen ervaren dat mijn etherlichaam (in dit verband ook wel astraal lichaam genoemd) met een levenskoord vastzit aan mijn pijnappelklier – dus mijn stoffelijk lichaam. Ik heb toen ook geleerd dat PinealBluewe onze pijnappelklier zelfstandig kunnen activeren doormiddel van het etherisch centrum in ons hoofd. Daar is geen apparaat voor nodig, zoals bijvoorbeeld door de Russische astrofysicus Nikolai Kozyrev is uitgevonden (de zogenaamde Kozyrev spiegel). We hebben slechts ons bewustzijn, onze epifyse, ons etherlichaam, en tenslotte ons concentratievermogen nodig. Als we sterven hebben we immers ook geen ‘apparaat’ tot onze beschikking om ons verder te helpen. Er bestaat een meditatietechniek die van deze elementen gebruik maakt om het torsieveld om ons heen in werking te zetten. Door op deze wijze ons derde oog (of etherische afstandsbediening) te openen krijgen we ontelbare dimensies binnen ons bereik. Dat zien we ook terug in de (lichaamseigen) hallucinogene stof dimethyltryptamine (DMT), die onder invloed van het kruincentrum, door de pijnappelklier wordt aangemaakt.

meditatie
De auteur in 2005

Meditatietechniek
Er ontbreekt in deze korte beschrijving echter nog een cruciaal element om de concentratie-meditatietechniek uit te kunnen voeren die nodig is om de pijnappelklier te activeren. Maar over deze methode en dit element zal ik uitgebreide praktische informatie geven in mijn boek en in mijn aankomende blogs. Een meditatietechniek waarmee het etherisch dubbel voelbaar zal ‘uitgroeien’ tot een ons ‘omringend’ torsieveld van ether. Met de mogelijkheid – in het centrum van deze draaikolk – een open kanaal te krijgen dat ons direct verbindt met onze ziel.

Frank de Boer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *