Para-paranoïde psychiatrie kan wel een pilletje tegen heksenjachteritus gebruiken

psychiatrie-duivelse-tweeling-farmaceutische-industrieHoe kan het toch dat een instituut dat zichzelf als wetenschappelijk verkoopt, maar zich als vertegenwoordiger van de psychiatrie voornamelijk dankzij haar main-supplier (de Farmaceutische industrie) kan laven aan de tiet van de medische “wetenschap”.  Gezien de methodieken en behandeltechnieken die zij hanteert, elke solide wetenschappelijke onderbouwing ontwaren en zich zich toch als deskundige autoriteit kan uitspreken in een bindend advies naar de politiek. bij het uitsluiten van wat feitelijk door de branche wordt gezien als een concurrent. Vanuit het belang van de patient / client bekeken is deze juist zeer gebaat bij samenwerking tussen traditionele psychiatrie en het complementaire therapieën

De psychiatrische beroepsgroep beweert de enige deskundige te zijn op het gebied van geestelijke gezondheid en “ziekten” van de geest.
De feiten laten echter iets anders zien:

rare jongens-Psychiatrische “stoornissen” zijn niet hetzelfde als lichamelijke ziekten
– Psychiaters behandelen alleen geestelijke “stoornissen” geen aangetoonde ziekte
– De psychiatrie heeft nog nooit de oorzaak de oorzaak van een geestelijke “stoornis” vastgesteld
– De theorie dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van “chemische onevenwichtigheid” in de hersenen is een onbewezen mening, geen feit.
– Alledaagse problemen worden niet veroorzaakt door de hersenen.

Ondertussen wordt afgaande op het advies vanuit de hoek van de psychiatrie, de strop steeds meer aangetrokken om de nek van diegenen die het nog aandurven om vanuit eigen deskundigheid en ervaring ‘alternatief’ te werken. Het lijkt steeds meer een moderne heksenjacht te worden. Wanneer gaan we als publiek hiertegen protesteren? Waarom ontneemt men patiënten en cliënten hun zelfbeschikkingsrecht om zelf te bepalen welke behandelaar en behandeling (mits deskundig uitgevoerd) wél werkt? Daarnaast zijn alternatieve middelen en therapieën veelal vele malen goedkoper en niet in handen van de farmaceutische industrie (daar deze vaak niet te patenteren zijn. Wat mij betreft zou elke deskundige behandelaar vrijheid van therapie toegekend moeten worden, mits de patiënt daarmee instemt! In elk geval zolang blijkt dat het ministerie dat hierover zou moeten gaan, aan het infuus ligt van het adviesorgaan dat eigen vlees keurt en dat van de concurrent mag afkeuren terwijl die daar geen stem in heeft. Alsof iemand de deuren van het gesticht open heeft laten staan. En nu denken ze allemaal dat ze een baan hebben op het Binnenhof.

Leiden, 7 mei 2013

Geachte collega,

Wellicht heeft u de laatste nieuwsbrief van de Nederlandse Verenging voor Psychiatrie (NVvP) gelezen. Daarin staat een bericht met de volgende inhoud:
“Van tijd tot tijd wordt de vereniging benaderd met kritische vragen omtrent de inzet van ‘alternatieve therapieën’ door psychiaters. Leden hebben het bestuur opgeroepen om geen accreditatie meer te verlenen aan cursussen/symposia over alternatieve therapieën. Het bestuur geeft daaraan gehoor. Daarnaast zal er in de kwaliteitsvisitatie aandacht zijn voor het behandelen van patiënten middels alternatieve therapieën. Ook in de Beroepscode voor psychiaters worden alternatieve therapieën afgewezen. De Raad voor de Beroepscode van de NVvP zal zich hierover buigen. Het verenigingsbestuur adviseert haar leden om elkaar eerst aan te spreken op ‘alternatieve praktijken’ alvorens verdere (publieke) stappen te ondernemen.”

De oproep in de laatste zin van dit bericht nemen wij graag ter harte. Daarom willen wij u, als collega-psychiater, erop aanspreken dat wij op uw website hebben gezien dat u op mogelijkerwijze betrokken bent bij niet-reguliere psychiatrische behandelvormen, ook wel complementaire of alternatieve behandelingen genoemd, of dat uw naam voorkomt op de websites van hartfocus.nl, sennederland.nl of transpsy.nl. Ook kan het zijn dat u zich op andere wijze geafficheerd hebt met niet-reguliere behandelvormen.

In het kader van intercollegiaal professioneel gedrag en conform artikel III.1 van de Beroepscode voor psychiaters, willen wij u er op wijzen dat imagesdergelijke behandelvormen niet alleen worden afgewezen in onze beroepscode, maar ook dat volgens de jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, “de arts dient te handelen binnen de grenzen van hetgeen in de beroepsgroep als norm of standaard wordt aanvaard, rekening houdend met de stand van de wetenschap.” Indien u niet-reguliere diagnostiek en behandelingen verricht loopt u dus het risico geroyeerd te worden als lid van de NVvP of, erger nog, tuchtrechtelijk gecorrigeerd te worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook indien u reclame erover maakt op uw website of anderen niet-reguliere zorg laat verrichten onder uw psychiatrische verantwoordelijkheid. Overigens zijn we van mening dat het vanwege het noblesse oblige dat ons beroep met zich meebrengt niet kies is als een psychiater reclame maakt voor zichzelf.

Misschien beseft u evenmin dat, indien u zelf niet-reguliere zorg verricht of dit onder uw verantwoordelijkheid door een medewerker laat doen, u het grote risico loopt gestraft te worden wegens fraude. Ten eerste omdat het niet is toegestaan om niet-reguliere diagnostiek en zorg door middel van een DBC-GGZ te declareren bij de basisverzekering van uw patiënten. Ten tweede omdat u waarschijnlijk geen btw heft over deze activiteiten, hetgeen u sinds 1 januari van dit jaar verplicht bent.

We zouden het voor u zelf, maar ook voor onze beroepsgroep als geheel, erg pijnlijk vinden als u met deze ernstige maatregelen te maken zou krijgen. Daarom raden wij u aan om terstond uw niet-reguliere praktijken te stoppen en de reclame ervoor van uw website te verwijderen.

In afwachting van uw reactie, met collegiale groet,

Michiel W. Hengeveld, lid van verdienste van de NVvP
Ronald van den Berg, lid en voormalig voorzitter van de NVvP
Roelof ten Doesschate, lid van verdienste van de NVvP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *