Wat zijn paranormale krachten en waar komen ze vandaan?

EnergetischeTherapieParanormale krachten of ESP (Extra Sensory Perception) is het vermogen het kosmische energieveld te gebruiken dat door alles heen stroomt, (Zie mijn blog over Ki.) ook door bovennatuurlijke of bovenzintuiggelijk niveau.
Mystici, occultisten en oosterse filosofen geloven allemaal dat kosmische energie
altijd voor ieder van ons toegankelijk is.
Onze paranormale kracht hebben we vanaf onze geboorte, maar we kunnen dat aangeboren
gevoel kwijtraken wanneer we opgroeien in een wereld die door de linker hersenhelft wordt beheerst.
Het woord ‘paranormaal’ wordt nu gebruikt als paraplu-term voor een grote verscheidenheid van menselijke vermogens
zoals helderziendheid, telepathie, spiritueel channelen en de grote verscheidenheid aan waarzeg of schouwingstechnieken.
In veel religies en spirituele geloofssystemen van alle mogelijke culturen heeft altijd een vorm van paranormale waarneming centraal gestaan.
Astrologen, zieners, orakels, profeten en sjamanen werkten hiermee, en worden nog steeds geacht een
geheimzinnige mystieke kracht te bezitten of het vermogen contact te maken met de overledenen, gidsen of hogere (maar ook lagere) entiteiten uit de lichtsferen, etherische en astrale werelden of het Akasha veld.

John_Collier_-_Priestess_of_Delphi
Het Orakel

In het oude Egypte was de godin Wadjet ( Oog van de maan ) met slangenhoofd een vermaard orakel en
die profetische traditie verspreidde zich naar het oude Griekenland, waar orakels, gewoonlijk geïnspireerd door boodschappen van de goden, vaak priesteressen waren. De meest bekende daarvan uit de mythologie is hogepriesteres: Delphi
Een ander beroemd Grieks orakel was Pythia die in trance zat boven narcotische dampen, uitgestoten door de slang in de grond onder haar.
De god Apollo sprak door haar, gewoonlijk in de vorm van ongearticuleerde boodschappen.
In het Oosten in dat zelfde tijdperk (1600 v. Chr.) had je de Shangdynastie  die evenals de oude Grieken hun kennis en cultuur baseerde op de voorspellende krachten van  orakels die werkten op een wijze die sterk overeenkomt met wat we nu nog altijd kennen als de I Tjing.
De Franse ziener Michel de Nostredame (1503-1566) werd berucht om zijn voorspellingen van oorlogen
hongersnoden pest epidemieën en de toekomst van Europese koningen.
Hij was eerst apotheker, maar na een bezoek aan Italië raakte hij geïnteresseerd in het occulte en schreef hij een almanak voor 1550
Hij veranderde zijn naam in Nostradamus en na het succes van de eerste almanak scheef hij er voortaan elk jaar een.
De almanak bevatte meer dan zesduizend voorspellingen en was mateloos populair, algauw werd hem gevraagd om horoscopen te trekken en advies te geven.
Hij begon aan De Profetieën, een verzameling profetische kwatrijnen, waarvan de meeste bewerkingen zijn van heilige teksten en uittreksels van neoplatonisten en oudere klassieke bronnen.

Hoewel Nostradamus enkele beroemde gebeurtenissen nauwkeurig heeft voorspeld, zoals de executie van Karel I van Engeland wordt ook wel gezegd dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd of dat hij obscure taal en cryptische teksten heeft gemanipuleerd.
Vanaf eind 17e eeuw werden christelijk en andere religieuze leren geleidelijk overschaduwd door de verlichting en de wetenschap.
Een nieuwe golf van wetenschappelijk onderzoek inspireerde mensen als de Duitse arts Franz Anton Mesmer (1734-1815) die een theorie opstelde dat er tussen alle beziende en onbezielde objecten een spirituele energie was die hij Magnetisme animal noemde later mesmerisme geheten.
Na een optreden van de Zwitserse mesmersist Charles Lafontaine ontwikkelde de schotse chirurg James Brain in 1842 het concept van Hypnose.

Nostradamus
Nostradamus

De kern van het spiritistische geloof is dat mediums of channelers, contact maken met de geesten van de doden en inzichten aan de levenden doorgeven.
De populariteit van de gezusters Fox, twee controversiële New Yorkse mediums midden 19e eeuw, zorgde voor hernieuwde belangstelling voor spirituele ontwerpen en de opkomst van de spiritualistische beweging.
Het documenteren en in twijfel trekken van contact met geesten en andere manifestaties van geesten waren populaire bezigheden.
Maar veel boodschappen van geesten bleken nauwkeurig te zijn en dat werd bevestigt door mensen zoals Abraham Lincoln en zijn vrouw,die contact met hun overleden zoon zochten.
Vanaf de jaren vijftig van de 19e eeuw werd het paranormale officieel onderzocht.
De gebroeders Davenport, beroemd om hun illusionistische optredens, werden als bedriegers ontmaskerd
door boeienkoning Harry Houdini.
Dat maakte de reputatie van de spiritualistische beweging, van mediums of mensen met echte helderziende vermogens er niet beter op.
In 1855 werd in het Britse Cambridge de Ghost Club opgericht door een aantal studenten van Trinity College.
De leden waren ervan overtuigd dat occulte verschijnselen bestonden, ze onderzochten het ‘geestenkabinet’ van de gebroeders Davenport, maar maakte hun bevindingen niet bekend.
Ondanks de naam ware leden van de Ghost Club in feite meer in geesten dan in spoken geïnteresseerd.
De Ghost Club herleefde in 1882 het jaar waarin ook de Society for Psychical Reseache (SPR) werd opgericht die onpartijdiger wetenschappelijke onderzoeksmethode voorstond.
Tot de leden van de vereniging, die nog steeds bestaan, behoorden voortreffelijke geleerden en psychologen zoals Edmund Gurney en Fredrick Myers, die het woord ‘telepathie’ muntte.

Edgar Cayce
Edgar Cayce

Andere gerenommeerde leden waren de natuurkundige Sir Oliver Lodge en schrijvers als Sir Arthur Conan Doyle en W.B.Yeats.
Max Dessoir, Duitse filosoof en estheticatheoreticus, muntte in 1889 het begrip ‘parapsychologie” dat in de jaren dertig werd overgenomen door de Amerikaanse psycholoog J.B. Rhine in zijn onderzoek naar buitenzintuiglijke waarneming (BZW) en psychokinese.
Een van de populaire paranormaal begaafden van die tijd was de Amerikaan Edgar Cayce (1877-1945) die vermaard was om trance-healing.
Volgens Cayce had het onbewust toegang tot informatie die voor het bewuste gesloten bleef , en hij ontwikkelde een spirituele leer die een hele reeks onderwerpen omvatte, zoals noodlot en reïncarnatie
Cayce beweerde ook de krachten te hebben voor astrale projectie, mediumschap, auralezen en profetie.
Tegenwoordig bereiken paranormaal begaafden een groot publiek via tv, kranten en boeken.
Voorbeelden zijn de Amerikaanse tv persoonlijkheid Joyce Keller, de schotse Derek Ogilvie.
Hier in Nederland zijn er ook een aantal maar niet zo groot als in Amerika en Schotland
Jomanda was het in vroegere tijden maar werd zoals wel vaker gebeurd in eigen land verguisd daarna is zij naar Canada verhuisd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *