De blije bank over de oplossing van de crisis.

Het Chicagoplan
In augustus 2012 is door het IMF een moderne versie van het ‘Chicagoplan’ doorgerekend. Een plan uit 1930 voor full reserve banking. Het was toentertijd ontwikkeld om de financiële crisis op te lossen. Men overweegt nu het plan te gebruiken om de huidige financiële crisis op te lossen. De uitkomst van het Chicagoplan beoogt het ophouden van het bestaan van staatsschuld, sterke vermindering van private schulden en op langere termijn 10% meer economische groei.Effect rente en inflatie

Kennis en ervaring
In mei 2013 heeft mevrouw van Dixhoorn, namens het Sustainable Finance Lab (SFL), een initiatief van Herman WijffelsPeter Blom enKlaas van Egmond, contact gezocht met De Blije Bank. Dit om de haalbaarheid en voor- en nadelen van het Chicagoplan te bespreken en de publieke discussie over geld(schepping) te stimuleren. De kennis en ervaring van De Blije Bank is gevraagd, voor het vormen van een juist oordeel over dit internationale voorstel en het bieden van een goed alternatief.

Belangrijke punten en oplossingen 
In ons te downloaden verslag geven we weer wat het Chicagoplan is. Kort samengevat: deze wijze van full reserve banking is een ‘administratieve truc’, ten dienste van het oude systeem. Eveneens beschrijven we de functies van geld en gaan we in op de betekenis van full reserve banking in het Chicagoplan. We beschrijven zeer belangrijke punten en oplossingen, waarmee we het financiële systeem kunnen vernieuwen en verduurzamen. Punten die helaas niet in het Chicagoplan staan.

Een echt duurzaam systeem
De werking van ons voorgestelde ‘nieuwe’ systeem is overigens niet moeilijk te begrijpen. Wat we voor ons systeem nodig hebben is een organisatie die administratief en juridisch lijkt op een kruising tussen een winkel en een bank. Op het moment dat we goederen en diensten (arbeid) aan deze organisatie leveren, wordt geld geschapen. Op het moment dat we goederen en diensten (arbeid) van deze organisatie afnemen wordt geld uit roulatie genomen. Meer weten?

> DOWNLOAD HIER ONS PDF VERSLAG. De Blije Bank is een product van UnitedPeople Foundation (UPF) welke innovatieve financiële producten en diensten van-, voor- en door de mensen ontwikkelt en promoot.

www.deblijebank.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *