Wat zijn chakra’s en wat kunnen we ermee?

Naamloos

Wat is Chakra

Een chakra is elke plek waar twee of meer *nadi’s elkaar kruisen, het zijn kruispunten van sterke energie en veel van de kleine chakra’s worden als acupunctuurpunten gebruikt.

Er zijn zeven grote centra van stralende kracht in het subtiele lichaam, de zeven grote chakra’s zijn energetische centra die liggen langs de centrale nadi die ongeveer langs de ruggengraat loopt.

Het lijkt wel een beetje op een* telefooncentrale waar vele draden (nadi’s) binnen komen en ook weer naar buiten gaan.

Het woord chakra is enigszins misleidend aangezien het meestal met ‘wiel’ wordt vertaald maar een wiel kan alleen naar voren en naar achter bewegen.

Eigenlijk lijkt elke chakra meer op een multidimensionale bal van stralende energie, het is een maelstroom, een energetische ring.

Elke chakra is een essentieel deel van een energetische matrix die het fysieke lichaam ondersteunt.

Het zijn de leidingen die prana geleiden en omzetten naar een vaste vorm, een goede, vrije energiestroom door de chakra’s is nodig voor het fysieke mentale en emotionele welzijn.

Als chakra’s niet goed werken zullen de bijbehorende organen en systemen verzwakken.

Elke grote chakra vertegenwoordigt een bepaalde energiefrequentie. Als de chakra’s  goed werken en goed met elkaar zijn verbonden, dan kunt u een ongelooflijke creatieve controle over het fysieke krijgen.

De energetische stroom door de chakra’s wordt grotendeels bepaald door de geestelijke toestand.

Als u zich vasthoudt aan angsten en misvattingen dan belemmerd dat de energiestroom, of keert dat de stroom zelf om.

Door dus met je chakra te werken kun je opnieuw een sterke, gezonde stroom creëren.

Het werken met je chakra

De trauma’s en uitdagingen van alledag zijn vaak verwarrend, je bent bijvoorbeeld boos op een collega of baas; je wilt er iets over zeggen maar je doet het niet omdat je bang bent.

Dergelijke situaties kunnen ervoor zorgen dat uw energie blokkeert en stagneert.

Het werken met je chakra’s kan je ook helpen bij het ontdekken van vernieuwde manieren om de verschillende aspecten van je wezen te bevrijden.

Het kan je nieuwe inzichten geven en je aanzetten tot gezondere gedrags-patronen en een lonende levensstijl.

Als je energie vrijelijk door en ook tussen de chakra’s stroomt, zorg je meestal beter voor jezelf. Door met je chakra’s te werken streef je naar innerlijke vrede.

Bij chakrawerk staat de macrokosmos van het universum model voor de microkosmos van je eigen wezen.

Het doel van chakrawerk is om elk aspect van je lichaam en geest te laten integreren  zodat je geaard aan de slag kunt in het dagelijks leven.

Er zijn tijden dat je misschien behoefte hebt aan meer stabiliteit, door dan met je lagere chakra’s te werken krijg je een steviger basis in je leven

Als je leven op een dood spoor zit, is het beter om met de hogere chakra’s te werken.

Wat zijn nou eigenlijk prana en nadi’s

Het woord prana wordt het meeste opgevat als levenskracht of vitale energie, Chi of ki prana is niet fysiek. Ki prana is niet fysiek van aard, maar stroomt door uw fysieke lichaam, dringt erin door als water in een spons.

Prana stroomt door het fysieke lichaam in subtiele kanalen die ook wel bekend staan als nadi’s. De subtiele bedrading van uw pranisch omhulsel bestaat uit ongeveer 72.000 nadi’s die bij acupunctuur ook wel meridianen worden genoemd.

Een andere manier om tegen de concepten van nadi’s en prana aan te kijken is door de nadi’s als een wegennetwerk te beschouwen waar verkeer ( Prana) zich door kan bewegen.

Een kruispunt waar twee of meer wegen samen komen is eerder geblokkeerd dan een lange, rechte weg. Als wegen elkaar kruisen is er eerder kans op een file.

aura-2

De drie lichamen

Om te begrijpen hoe de chakra’s in het grote geheel passen is het nuttig om meer over de yogatheorie van de drie lichamen ( Fysiek, astraal en causaal ) te weten.

Elk lichaam is subtieler van aard dan het vorige, de concretere van de drie is het lichaam waar u het bekendst  mee bent en waar u het over hebt als u ‘mijn’ lichaam zegt.

Dit is uw fysieke lichaam dat u middels uw voeding in stand houdt, het lichaam waarmee u bent geboren en dat u hebt zien groeien en veranderen.

Naarmate u ouder wordt zal het in de regel aftakelen om uiteindelijk te sterven. Na de dood zal uw fysieke lichaam vergaan en zal het worden opgenomen in de cyclus van de natuur.

Het tweede lichaam, uw astrale lichaam omvat al uw kwaliteiten en eigenschappen die niet- fysiek van aard zijn, bijvoorbeeld u  ervaart liefde waarschijnlijk in het gebied rond  uw hart, maar uw gevoelslichaam is op zich niet tastbaar.

Ze hebben een grote invloed op het fysieke lichaam, maar komen voort uit uw astrale lichaam net als uw geest, uw verstand en uw prana.

Het derde lichaam of zoals Yogi’s het ook wel noemen, het zaad of causale lichaam bevat de subtiele essentie waaruit uw leven opbloeit . het is de voorraadschuur voor uw opgebouwd karma en van alle subtiele indrukken die u hebt opgedaan, zowel tijdens uw vorige levens als tijdens uw huidige leven.

En nu zijn er natuurlijk mensen die dit lezen en denken…. ik heb maar één leven, JOLO! helaas of eigenlijk gelukkig maar, u heeft er meer gehad maar dat weet u op dit moment (waarschijnlijk) niet meer. en dan kan u ook gaan zeggen dat weet ik niet meer dus is het niet zo, maar kunt u zich dan nog wel herinneren dat u als baby in een wieg hebt gelegen, nee…. dus uw gedachten cq herinneringen zijn niet altijd de graadmeter.

Dit lichaam bevat de subtiele zaden die bepalen waar u talent en aanleg voor hebt, hoe u emotioneel in elkaar zit en zelfs hoe u er fysiek uitziet, uw ware essentie, die uit puur bewustzijn bestaat, omvat veel meer dan de illusie van deze drie lichamen.

Het doel van het beoefenen van yoga is het “hogere” zélf begrijpen en om u daar in te kunnen vinden.

 

Chakra’s in het westen

Het duurde vele eeuwen voordat het concept van de chakra’s en aanverwante oosterse leer het westen bereikten en hun plek innamen in de zogenaamde new age filosofie.

Het eerste boek over chakra’s dat nog bewaard is gebleven is de Sat-Cakra-Nirupana.

Men veronderstelt dat het boek meer dan 500 jaar geleden in het Sanskriet is geschreven door een Bengaalse yogi met de naam Purnananda.

Sir John Woodroffe die onder het pseudoniem Arthur Avalon schreef, was een van de eerste die het concept van chakra’s in het westen introduceerde.

Hij vertaalde Sat-Cakra-Nirupana in het Engels, deze geschiften vormen samen met zijn ideeën de basis van zijn welbekende boek The Serpent Power (Verwijzing naar de kundalini energie) dat voor het eerst in 1919 werd uitgegeven.

Woodroffe’s boek is uiterste gedetailleerd en ingewikkeld: zijn ideeën werden door het Theosofisch genootschap ontwikkeld tot de overheersende westerse opvattingen over de chakra’s

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, schreef dat het chakra-systeem zich constant verder ontwikkelt, dat het heel anders is voor de moderne mens dan dat het voor de mens uit vroegere tijden was, en dat het in de toekomst ook zal evalueren.

In het boek De chakra’s ( 1927 ) geeft C.W. leadbeater een lid van het theosofische Genootschap, een analyse van de chakra’s die grotendeels het resultaat is van zijn eigen meditaties en ervaringen met helderziendheid.

Leadbeater is een van de eerste schrijvers die specifieke kleuren aan de verschillende chakra’s toeschreef.

In 1932 gaf psychoanalyticus Carl Jung een aantal lezingen over kundalini yoga aan de psychologische club in Zurich.

De cursus wordt alom beschouwd als een mijlpaal in het psychologische concept van de chakra’s en oosterse opvattingen in het algemeen.

Jung beschouwde het chakra-systeem als een model voor de ontwikkeling van het hogere bewustzijn en hij interpreteerde de bijbehorende symbolen vanuit het ontwikkelings- proces van het individu.

Gopi Krishna, de Indiase yogi, leraar en schrijver, heeft ook bijgedragen aan de populariteit van  kundalini bij de westerse lezers.

Zoals hij al zegt in zijn boek Kundalini – The Secret of yoga probeert hij de eeuwenoude concepten in overeenstemming te brengen met de enorme ontwikkelingen die worden gemaakt op het gebied van psychologie, fysiologie en andere kennisgebieden die relevant zijn voor dit onderwerp.

Schrijvers blijven het belang van de chakra’s voor onze levens onderzoeken, Harish Johari, de Indiase geleerde en beoefenaar van Tantra, herintroduceren het boek Chakra’s ( 1988 ) de klassieke principes van de chakra’s en hun praktische toepassing in het moderne leven.

In anatomy of spirit, het boek waarmee de medische intuïtieve Caroline Myss in 1996 doorbrak, vergelijkt het chakra systeem met de levensboom uit kabbala en de zeven christelijke sacramenten.

In wheels of life ( 1987 )en haar andere boeken neemt Anodea Judith een praktische en psychologische aanpak. En mijn boek Chakra Meditation ( 2008 ) integreert chakrawerk met het beoefenen van yoga en meditatie.

Dus als je leert hoe de zeven chakra’s invloed hebben op je gezondheid, carrière en relaties en ontdekt welke geblokkeerd of overactief zijn, kan je jezelf een nog beter en relaxter leven geven dan je nu hebt, probeer het een aantal weken, bekijk hoe je jezelf na die tijd voelt en hoe je in het leven gaat staan.

In liefde Christel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *