Is de opwarming van de aarde een probleem?

global warmingpinguinsVoor we aan dat probleem toekomen is het eerst even zaak het eens te zijn over opwarming.
Al zou je het met het weer van de laatste tijd niet zo snel zeggen, er IS sprake van een opwarming. De vraag is waardoor het allemaal komt, maar laten we het in ieder geval eens zijn over het feit dat er sprake is van opwarming.
Nu is er al geconstateerd dat ook Mars warmer wordt, en dat de opwarming DUS komt omdat we met zijn alleen fossiele brandstoffen verbranden, dat is niet zo maar gezegd. Het ligt echter wel in de lijn der verwachting dat ons gebruik van olie, kolen en gas de opwarming kan versterken.
We zijn het dus eens over de opwarming in de basis en mogelijk draagt ons handelen er aan bij.
De volgende vraag is, is het erg dat de aarde aan het opwarmen is?
Het antwoord is ‘ja’.
Niet voor de aarde zelf, die kan prima omgaan met meer warmte. Maar voor mens, dier en plant heeft de opwarming enorme consequenties.
Zo veranderen weerpatronen dramatisch. Dat kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld onze oogsten. Daar waar vroeger het seizoen perfect was voor graan hoeft dat nu niet meer zo te zijn. Het kan er nu te nat voor worden, of er is gewoon veel te veel neerslag die in een te korte periode valt. We merken ook al dat weer op plekken waar het voorheen goed toeven was nu extremer wordt. Meer neerslag, krachtiger stormen, dat soort zaken. We zien dan ook meer overstromingen en meer schade door extreem zware stormen die global smoggingnu kopen op plekken waar ze voorheen nooit voorkwamen. Dat alles is duur, gevaarlijk en op zijn minst enorm lastig.
De wereld is namelijk door de groeiende bevolking en de globalisering veel meer op elkaar afgestemd en afhankelijk. Een slechte oogst in Rusland heeft consequenties over heel de wereld omdat we dan gewoon wereldwijd graan te kort komen.
We gaan dan meer maïs gebruiken, waarna dat ook in prijs stijgt. Wie niet genoeg geld heeft, kan in dat scenario al snel geen voedsel meer kopen.
Landen die in delta’s wonen, zoals Bangladesh en Nederland merken dat het water niveau een probleem gaat worden.
Nederland heeft een prachtig systeem van dijken, maar als er één doorbreekt, dan zijn de gevolgen ook enorm. Achter de dijk hebben we namelijk geen enkele verdere voorzorgsmaatregel genomen. Vroeger hadden mensen ook vaak nog wel bootjes liggen, maar komt nu alles onder water te staan, dan zullen vooral in heel wat steden de bootjes erg zeldzaam zijn.
onderwaterHet zou veel beter zijn als Nederland ook zo bouwt dat (bij hoger water) de huizen drijven. Dat mag echter vaak niet, omdat we de regel hebben dat je niet zomaar huizen die drijven mag bouwen. Eigenlijk raar, want drijvende huizen zijn dubbel zo veilig. Zou er een dijk doorbreken, dan staat alleen de tuin blank. De structurele schade is dan echter beperkt. Door je huis in feite beweegbaar te maken is het ook makkelijker te vervoeren… Als je gaat verhuizen neem je je huis mee… Je borgt je huis door het tussen enkele betonnen palen ‘aan te leggen’.
Door de opwarming van de aarde komt de waterspiegel hoger te liggen. Maar ook de warme golfstroom loopt mogelijk straks anders en dat kan enorme gevolgen voor het lokale klimaat hebben. Als de warme golfstroom plotseling niet meer richting Europa zou lopen, dan zou de opwarming van de aarde wel eens kunnen lijden tot een kleine ijstijd in Europa… En dat zag niemand aankomen!
We houden namelijk rekening met opwarming en niet met lokale verkoeling doordat de golfstroom anders gaat lopen.
Door de opwarming ontstaan er dus zaken die we niet kunnen voorzien. In een wereld die enorm op elkaar is afgestemd is dat funest. ‘Just in time’ wordt dan, net te laat.
pos proofheel snel 2Voor de economie een ramp en landen die last gaan krijgen van de klimaatverandering komen al snel in een achterstand situatie ten opzichte van landen die (nog) geen last hebben.
Maar dan de hamvraag, kunnen we wat tegen de opwarming doen?
Ja, dat kunnen we, maar dat doen we niet.
Als we veel minder fossiele brandstoffen zouden verbruiken, dan zouden we minder bijdragen aan de opwarming. Makkelijk gezegd, maar niemand van ons gaat daadwerkelijk minder fossiele brandstof gebruiken. We hoeven elkaar niet voor de gek te houden, we doen dat gewoon niet.
Pas als fossiele brandstof extreem duur wordt gaan we overwegen over te stappen op alternatieven die goedkoper zijn. Het argument milieu speelt voor niemand ook maar enige rol. Het moet gewoon economisch te duur worden voor we massaal een andere keuze gaan maken.
En die economische keuze richting fossiele energie te duur maken, die maken we niet.
En daarom zijn we gedoemd te moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering, wat die gevolgen ook zullen zijn. We gaan het allemaal wel zien, want een andere keuze maken we gewoon niet.

Geschreven door Tom Lassing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *