De propaganda vaccinatie

De overheid (RIVM) heeft vermoedelijk een nieuwe woordvoerster gevonden in de persoon van columniste en in de microbiologie gespecialiseerde Rosanne Hertzberger . 

microbrein bioloog Enkele quotes uit haar laatste NRC-column waarin zij de voordelen van het mazelen- en HPV-vaccin aanprijst, een kritische blik op het verplicht vaccineren heeft, en in één moeite door ook nog even de anti-vaccinatielobby aanpakt :

* En weer breekt er een epidemietje uit van een ziekte die allang weggevaccineerd zou moeten zijn. Mazelen dit keer, 107 kinderen zijn ziek. Het is een epidemie uit het boekje: beperkt tot de SGP-zone (Staatkundig Gereformeerde Partij), de bible belt.
* Gewone mensen vinden de vaccinaties plotseling gevaarlijk. Ze geloven dat hun kind er autistisch van kan worden.
* Wat moet je in vredesnaam met burgers die uit overtuiging de gezondheid van hun kinderen op het spel zetten?

Met haar verbale antigenen, organisch kwik, aluminiumfosfaat en monosodium injecteert zij haar pro-vaccinatie programmering in de argeloze burger, om zo, zijn of haar immuniteit tegen de voortdenderende geldfabriek van de farmacie systematisch af te breken.

Eerlijk gezegd denk ik dat la Herzberger zelf ook een overtuigd gebruiker is. Ze bedoelt het vast allemaal goed. Iets wat voor de meeste dictators uit de geschiedenis ook geldt. Het is in het geval van deze zeer zichzelf minnende laboratoriumdiva volgens mij ook meer  dat we hier te maken hebben met een van de realiteit vervreemd dwaallichtje.

Om dit te illustreren verwijs ik je graag naar een letterlijk citaat van onze eigen microgeestige columniste zelf:

Maar van alle eisen die je kan stellen aan burgers van een land – je kind naar school sturen, belasting betalen, de regels volgen – is het verplicht injecteren van een vloeistof een heel verregaande. Griezelig, vind ik zelfs. Rosanne Herzberger.

Maar de mensen laten zich overtuigen door hysterische Youtube-filmpjes en vage samenzweringstheorieën. Je zou bijna willen overwegen om die hele antivaccinatiebeweging gewoon te verbieden. Gewoon, omdat ze net als tabaksreclame een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Rosanne Herzberger

adamsfamily rosanne hertzbergerOp zich lijkt het me voor onze lezers niet verder nodig om op de bovenstaande Herzberger quotes commentaar te leveren, maar deze mevrouw heeft me eens te meer doen beseffen dat wat er nog over is van de vrijheden die we nog hebben, ik zolang het nog kan daar dankbaar gebruik van zal maken, want als dit inmiddels de woordvoerders (of meer eigenlijk de beleidsvertalers) zijn van onze overheid (RIVM)…!?  Wat zegt zij hier eigenlijk:  Meer nog dan leerplicht, belastingplicht en gewoon ten allen tijde doen wat de autoriteiten je opdragen zou vaccinatie geen vrije keuze meer mogen zijn?? Maar als het aan weetal Herzberger zou liggen, iets waaraan je gedwongen deelneemt, zodra de overheid je hiertoe oproept? Het idee dat in tegenstelling tot haar persoonlijke utopie deze keuzevrijheid er gewoon is, en vanaf het moment dat we de middeleeuwen achter ons lieten ook altijd zo is geweest, vindt zij griezelig. Een bizarre verdraaïng van de realiteits-consensus zoals ik die eigenlijk alleen maar ken uit “the Adams family”.  En om de lezer er van te overtuigen dat we het goed hebben gelezen en we haar licht-tirannieke denkbeelden niet misverstaan, wil ze feitelijk de helft van alle staatsburgers criminaliseren omdat ze bedenkingen hebben over iets dat je allang geen vage samenzweringstheorieën meer kunt noemen. Terwijl ze ook nog eens tergend arrogant, de bezorgdheid en verantwoordelijkheid die volgens mij heel natuurlijk zijn voor een ouder naar je kind toe (ging over HPV) fnuikend als hysterie bestempelt.

Tenslotte meent ze ook nog eens over ons “gezond verstand” te gaan met deze veelzeggende slotconclusie:  “Ik reken op het gezond verstand. En (ingekort) : ziektes komen dan alleen nog voor bij de mensen die zich lieten meeslepen door de anti-vaccinatielobby. Of op de bible belt.”

De lezer zal er echter niet van op de hoogte zijn dat deze microbiologe gespecialiseerd is in met name wetenschappelijke onderzoeken in de voedingswereld (o.a. research programma’s: Nestlé plus een thesis op bakkersgist) en gezien haar voorgeschiedenis en leeftijd, nauwelijks een objectief zicht kan en zal hebben op het complexe vaccinatiegebeuren : http://nl.linkedin.com/pub/rosanne-hertzberger/8/348/625

Het lijkt erop  dat ‘andersluidende’ publiciteit stelselmatig met de mantel der vaccinatieliefde wordt toegedekt.

Frau Hertzberger kreeg afgelopen week per mail, naast een met feiten onderbouwde reactie op haar artikel, ook nog de volgende overdenking mee (gratis en voor niks..) : Geen vaccin omdat je GELOOF zegt dat dit niet nodig is OF geen vaccin omdat je GEVOEL (gezond verstand) zegt dat de veilig- en doeltreffendheid niet gegarandeerd kan worden. Is er moreel/ethisch gezien veel verschil tussen deze twee overtuigingen?

Baby-En even tussen haakjes : we horen wonderlijk genoeg niets meer over de 2 maanden geleden uitgebroken mazelenepidemie in Wales. Ook daar werd de media grootscheeps en op alle fronten ingezet. Ongetwijfeld zal deze massale aanpak naar alle tevredenheid zijn verlopen en hebben ze daar –  in Groot Britannië – inmiddels de beoogde vaccinatiegraad kunnen opkrikken.

 

Maar helaas voor Hertzberger en haar farmaceutische vriendjes laten ook daar de mensen zich niet zo makkelijk meer misleiden: Zo stelde een Engelse nieuwe media site het laboratorium rapport online van de uitslagen van de geïnfecteerde mazelpatienten beschikbaar waaruit bleek dat er helemaal niet kon worden gesproken over een epidemische uitbraak, en dat het hele zaakje stinkt. Een vies luchtje dat doet denken aan de H1N1 farce, die door het land trok waarbij er alles aan werd gedaan om de zgn. varkensgriep pandemie te bedwingen. En iedereen te vaccineren met een goedje dat uiteindelijk veel gevaarlijker bleek te zijn dan de in een laboratorium ontwikkelde Mexicaanse 

mex griep victimgriep zelf. De ironie wilde dat er op hetzelfde moment in het Zuiden van het land  al enige tijd sprake was van een echte epidemie door een uitbraak van het blauwtong virus onder écht vee, die gemuteerd was in een op de mens overdraagbare variant waarvan er inmiddels meerdere mensen ten prooi waren gevallen aan de Q-koorts. De regio sloeg groot alarm, maar het ministerie van Volksgezondheid die onder luid tromgeroffel haar bezorgdheid over de varkensgriep en de hieromheen gehypte paniekpandemie om haar burgers reclameerde (niet om die aankoop van 34 mln griepvaccinaties van 275 mln. Euro hoor) en hen massaal opriep zich te komen vaccineren, gaf nu ineens niet thuis. Dus we hadden een directe bedreiging voor de volksgezondheid in eigen land en een  om in Herzbergs termen te blijven:  door hysterie omgeven, vaag, eerder anti-virusuitbraakje dat weliswaar op “perspapier” officieel een wereldbedreigende pandemie was. Maar anderszijds officieel niet eens een geneesmiddel mocht heten, aangezien het al voordat blauwtongde kranten spraken over een uitbraak van het tot dan nog onbekende en zgn gevaarlijke virus dat op de markt werd gebracht door twee verschillende farmaceutische bedrijven. De wettelijke periode voor een geneesmiddel / vaccin om als zodanig te mogen worden ingezet is een half jaar.  Dit is  een intensieve proefperiode van klinisch onderzoek en evaluaties, waarin een percentage (minder dan 10% )  van de proefpersonen aantoonbaar genezen dient te worden verklaard. Met dit nog vers in het geheugen bekeek ik het artikel met de link naar de documenten die zwart op wit aantonen dat het hier gaat om een set-up, waar de Engelse en in feite ook de Nederlandse pers wel of niet willens en wetens aan hebben meegewerkt. Zoals het in de “negentiger jaren serie The X-files altijd zo mooi werd besloten: The truth is out there. Maar ja Herzberger dus ook en dat maakt het zo verwarrend. Ik zou willen dat mensen de waarheid voor zichzelf gingen onderzoeken. Zeker niet zomaar “waarheden” aannemen zelfs die op Soulvability niet, wordt geen naprater, hooguit een voorprater. Onderzoek zelf, en zou eigenlijk willen zeggen: Begin hier:  http://gaia-health.com/gaia-blog/2013-05-04/welsh-measles-epidemic-was-faked/

Epiloog: 

Over 2 maanden zal de momenteel veel stof opwaaiende Nederlandse mazelenepidemie in de annalen van de gezondheidsinstanties zijn opgenomen onder de noemer ‘success story’. Bij een volgende uitbraak zullen ongetwijfeld deze eensluidende, al decennia oude, argumenten dan weer gebruikt kunnen worden voor een hernieuwd en opgepoetst vaccinatieoffensief.

Interessant kijkje in de RIVM geschiedenis en actuele situatie : https://www.youtube.com/watch?v=SBE0NNMkf0g

En afsluitend met een treffend citaat (anonieme bron) : ‘Slechts één soort besmetting verspreidt zich sneller dan een virus, en dat is angst’

Artikel: Paul van der Sluijs

Bron: Aleph

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *