Het merkteken van ‘de Moloch’

In deze video geeft Arthur Christian uitleg over het Soeverein mens concept. Hij vertelt daarin over de “naam” die ons bij de geboorte wordt gegeven. In feite daarmee de identiteit aannemend dat door het systeem gebruikt wordt als de identiteit die op aanname van de naam, en identificatie ermee, een eenzijdig contract aan gaat en daarmee de consequenties draagt, die aan de pacht van deze naam zijn verbonden. Arthur toont ons het grote belang ons te distantiëren van onze systeem naam. Echte vrijheid bestaat alleen buiten het systeem, waar waarachtigheid, vrede, vreugde, welvaart voor een co-creatie met behoud van eigen identiteit zorgen met al het leven, dat juist binnen het systeem wordt onderdrukt en bedreigd dat slechts gericht is op de verhouding slaaf en heerser.
Zaak dus om dit systeem de rug toe te keren. Alle contracten met dit systeem houden het in stand, en zolang dit systeem stand houdt, zal het haar schadelijke invloed op al het leven middels chaos en vernietiging kunnen blijven uitoefenen.

De systeemnaam is het merkteken van het Beest. De Stroman.
Het vormt een baken in jouw slavenstatus binnen dit systeem.

mark of the beastThis is an explanation about the “name” we are given for our characters of “The System” which we use to contract with “The System” and the consequences (the sequence of the con) for renting that name. It is vital to comprehend how the name is used to bind us to “The System” and what we have to do to disassociate from the names of “The System” because, to co-create real freedom, truth, peace, joy, abundance and do no harm for all of life without causing loss of uniqueness and without the need for slaves and rulers successfully, we have to leave everything of “The System” behind. Any contracts we have with “The System” perpetuate “The System” and while “The System” exists, harm doing, chaos and destruction exist.

The “name” you are given as a slave (renter) of “The System” is what binds you to “The System”.

The “Name” Is The Mark Of The Beast The Strawman
Identifying Your Slave Status In “The System”
By Arthur Cristian
Love For Life
www.loveforlife.com.au

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *