The Ass van het kwaad

En terwijl we hier in Nederland denken dat onze regering totaal van de pot gerukt is, moeten ze dat in de VS  natuurlijk weer ruimschoots overtreffen.

war-crimes11Zoals we dat van onze eigen pers gewend zijn, moeten we natuurlijk weer in der Spiegel lezen dat het Amerikaanse Congres gedreigd heeft Nederland binnen te vallen. Ja, u leest het goed, nee dit is geen SNN (Silly News Network) verhaal. We hebben het hier over een serieuze bedreiging aan het adres van de Nederlandse regering met een (militaire) invasie, indien Amerikaanse burgers worden aangeklaagd en berecht voor hun oorlogsmisdaden door het internationaal gerechtshof in Den Haag.

De Amerikaanse reporter Steven Geyer, die hiervan voor der Spiegel verslag van doet, weet verder te vertellen dat NAVO partnerland en zo’n beetje op alle fronten het hijgerige bondgenotje van de VS; “Nederland” woedend heeft gereageerd op deze diplomatieke oorlogsverklaring. Nou blij toe, het schoothondje laat zien dat het tandjes heeft.

Lid democraat van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden: David Obey (Nogmaals ik verzin dit echt niet) presenteerde met een brede Texaanse grijns een kaart waarop diverse opties te zien waren waarmee ter land ter zee of in de lucht gekozen kon worden om Den Haag die op de kaart voor alle zekerheid gemarkeerd was met een grote X..wat dan wel weer getuigt van enige zelfkennis, op verschillende manieren te kunnen binnenvallen indien het daar gevestigde tribunaal het in zijn botte hersens zou halen om Amerikaanse staatsburgers die als militair ergens ter wereld de Verenigde Staten heeft vertegenwoordigd en er een beetje bijkluste als oorlogsmisdadiger ter verantwoording te roepen.

 Tot daar aan toe was er nog enige hoop dat op dat moment Ron Boshard  in beeld zou verschijnen en voor de verandering eens een keer ludiek zou aftrappen met een nieuw seizoen, ter land ter zee etc. maar helaas, het is officieel, de USA is bij deze compleet overgenomen en in handen van een handjevol psychoten.

Het wetsvoorstel “Wet ter bescherming van Amerikaanse soldaten” (American Service Members Protection Act) dat door Nederlandse diplomaten in 2012 aanvankelijk werd weggelachen en als niet serieus werd beschouwd, zal ongetwijfeld met de kin op de knieën zijn ontvangen toen het wetsvoorstel niet alleen werd aangenomen door het huis van Afgevaardigden maar ook nog eens door de Senaat.

 Het toont maar weer aan hoe de bakermat van de NWO en ander onfris gedachtengoed, iedere vorm van zelfreflectie ontbeert, in een collectieve waan, dat zij de “ good guys” zijn op het wereldtoneel, en dat deze Natie zich het recht voor behoudt eenzijdig als een “crooked cop” de wereldorde menen te moeten handhaven, daar waar het vooral de zakken van de grote corporates dient die Amerika en hele delen van de wereld reeds in hun zak hebben. Ze wanen zich zo oppermachtig dat ze niet eens meer de moeite nemen om hun arrogantie te verbergen.

De hele wereld kon dit weten toen ze er drie weken geleden nog getuige van was dat NSA agent Edward Snowden vrij onverwacht tot inkeer kwam over de grove schending van het vertrouwen van eigen bevolking, bondgenoten, ethiek  in het algemeen en een aantal basisrechten van de mens, die er namens de US Government op globale schaal worden overtreden. De reactie hierop vanuit de politiek in Amerika zou je kunnen typeren als unaniem autistisch. Ieder weldenkend mens zou  vanuit de kant van de VS ondanks de door bondgenoten (als je het mij zou vragen, gespeelde verontwaardiging)  op zijn minst een officieële spijtbetuiging mogen verwachten, of iets dat er op lijkt. In plaats daarvan werd stoïcijns gevraagd om de uitlevering van deze “landverrader”. Waarbij dus het disfunctionele gouvernementele orgaan van een land en zijn volk, zichzelf daarmee vereenzelvigend, (zoiets als: l’etat c’est moi, maar dan de Republikeinse versie) als had het zonder het bestuur geen identiteit of eigen wil. Grootheidswaan, maar dan BIG.

Met andere woorden, als je op staat tegen het corrupte orgaan, dat je vaderland regeert met het bewustzijn van een parasitaire kankercel met onverzadigbare territoriumdrift en jij bent zo’n held die de euvele moed heeft om hierover wereldwijd aan de bel te trekken, omdat het hier om een internationaal incident gaat;..natuurlijk roepen deze verraders en uitbuiters van de mensheid dan dingen als: “landverrader”. Maar wat pas echt eng is, is de reactie van de internationale gemeenschap. Natuurlijk iedereen die zichzelf los heeft kunnen koppelen van het propaganda apparaat van de grote wizard of US of daar onderdeel van uit maakt wist dit al lang. Nu is het officieel naar buiten gelekt, en dan moeten we natuurlijk even een toneelstukje genaamd “Verontwaardiging” opvoeren. Maar het moment dat Snowden de zgn. vrije wereld waar hij zijn leven voor in de waagschaal stelde, het bescheiden verzoek indient om hem asiel te verlenen omdat hij zich in zijn geliefde vaderland niet meer kan vertonen; kijkt de hele internationale gemeenschap op “Mother Russia” na, fluitend de andere kant uit. Dan maar een laffe hond.

Equador die eerder al het Eaglesnest tartte door als toevluchtsoord te dienen voor Julian Assange toonde “wellicht enigszins naïef” nog cojones  door in haar eerste officiële verklaring niet onder de indruk te zijn van het signaal dat de Amerikanen naar de wereldgemeenschap hadden afgegeven om vooral braaf mee te werken  aan de uitlevering van deze “staatsgevaarlijke idioot” en “perpetrator” en “compremisor” van Amerikaans landsbelang.

In een vlaag van verstandsverbijstering liet president Rafael Correa alvast weten het handelsembargo met de VS eenzijdig op te willen zeggen, en bood zijn Amerikaanse collega’s bovendien een 23 mln kostend opleidingstraject aan in het praktisch toepassen van de rechten van de mens. Hoe aardig.
Waarschijnlijk één telefoongesprekje later was er van al die branie geen spoor meer te vinden, en trok Equador schoorvoetend haar keutel in.

Het toont maar aan hoe het krachtenveld in de wereld werkt, en dat deze hoofdzakelijk wordt aangestuurd door een tot de tanden bewapende triggerhappy badass cop met een cowboyhoed op, die maar wat graag met zijn wapenstok zwaait, en als zelfbenoemde handhaver van internationale wetten en regels vooral goed is in het bewaken en handhaven ervan als er direct voordeel uit valt te halen.

Grootheidswaan creëert een grote blinde schandvlek in het zelf-corrigerend vermogen zo blijkt. Bibberende bondgenoten, en tot vijand gebombardeerde schurkenstaten, die vooral afleiden van de eigen schurkenstreken, gooien daar nog een schepje bovenop.

 Terug naar het diplomatieke moeras dat ontstond op het moment dat onze vriendelijke vriend Amerika met bijna unaniem draagvlak van de achterban besloot dat machtsvertoon boven beschaving hoort te gaan en zichzelf niet alleen distantieerde van het internationaal gerechtshof, door het niet te erkennen, maar zich erboven te stellen. Feitelijk zeggen ze: “Obey the law? Why!? We áre the law. Dáár gaan jullie dus niet over insect”. Thuis wordt de “Wet ter bescherming van Amerikaanse soldaten” aan de achterban verkocht als zijnde; “Wij” de Government als protectoraat van onze jongens en meisjes militairen over zee zijn er om jullie maar ook om Amerikaans staatsburgers in bescherming te nemen, tegen de boze buitenwereld die als ze ook maar één vinger durven uit te steken naar the United Untouchables of SA “it’s gonna get ugly”. Desnoods zullen die afgedwaalde volgelingen daar in Nederland (de hoofdstad van Amsterdam, een provincie van Duitsland) met geweld tot inkeer worden gebracht. Tenslotte als je niet voor ons bent, dan ben je tégen ons.

Dat de Elite eenheid die de VS leidt of eerder “laat lijden” zo bezorgd is over haar eigen volk valt te betwijfelen, aangezien we bij het tot stand komen van deze blog, en gedurende de rest van de dag allen kunnen getuigen hoe Amerika werkelijk met haar mensen om gaat. Waarbij een vreedzaam en volkomen legitiem protest n.a.v. het Zimmerman proces, bruut en met harde hand wordt neergeslagen, en zelfs rubberkogels worden ingezet. The land of the free?! Ammehoela! Al heel lang niet meer.

Zien wij de geschiedenis zich hier herhalen? Zien wij hier een slechte Hollywood sequel ontstaan, waarbij we (de rest van de wereld) dezelfde inschattingsfout maken als Lord Chamberlain destijds?

Kunnen we hier concluderen dat de machtselite die de VS beschouwen als hun thuisbasis en hele bakken boter op hun hoofd hebben, het Oorlogstribunaal beschouwt als een reële bedreiging voor de onthulling van alle oorlogsmisdaden tegen de mensheid die naar hen valt terug te herleiden. En daarom worden ze zo territoriaal “als een neushoorn moeder met jong”, zodra je ook maar even hun kant op wijst. Toegeven aan dit soort dreigende taal voor de lieve vrede leidde eerder al “juist” tot een wereldoorlog. Is het niet zo dat we als land, en dat geldt voor alle landen met deze laffe toegeeflijkheid onze verantwoordelijkheid niet nemen, en onze kracht weggeven aan de “Big Brother Bully” en feitelijk het “monster”opnieuw creëren, waar onze grote broer ons 68 jaar geleden nog van bevrijdde?

Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. De vraag is dus laten wij dit gebeuren?

De koers is duidelijk bepaald, kunnen we het tij keren? Een mogendheid die zich meent te moeten ontdoen van iedere vorm van toezicht en controle maar ook verantwoording te nemen in het nastreven van een wereld met levensstandaarden en mensenrechten voor iedereen, bekent indirect schuld. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Dat mogen we wel stellen, als je vindt dat je het recht hebt de hele wereld te mogen, afluisteren, begluren en bedonderen, maar zelf blind dan wel stoïcijns bent voor wat je eigen acties voor die wereld betekenen. Of gewoon jezelf buiten het aandeel in de problemen plaatst.

Assholes met een Capitol A status.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *