Veel gezinnen hebben te weinig spaargeld

Steeds minder mensen hebben voldoende spaargeld achter de hand om tegenvallers op te vangen. Dat blijkt uit een onderzoek van econoom Mauro Mastrogiacomo van de Vrije Universiteit op verzoek van het Nederlands Dagblad. 

no money

Volgens Mastrogiacomo had vorig jaar iets minder dan 45 procent van alle huishoudens een te kleine financiële buffer.

Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hanteert als minimale buffer 3550 euro per huishouden, maar in geval van een eigen woning, kinderen of een auto moet die buffer hoger zijn.

Volgens Mastrogiacomo heeft een kwart van de huishoudens helemaal geen spaargeld.

armoeCrisis

Door de crisis en de stijgende werkloosheid moeten huishoudens steeds vaker hun reserves aanspreken, zegt de spaardeskundige zaterdag in de krant. “Door de groeiende werkloosheid zal het aantal mensen stijgen dat te weinig geld achter de hand heeft.”
Met de roep van het kabinet om meer geld uit te geven heeft daarom geen zin, zo vindt de econoom. “Met zo veel onzekerheid is het niet aannemelijk dat het vrije vermogen wordt aangesproken, zeker niet door de minder rijke helft van Nederland.” 

Door: ANP

armoede liveWe zullen het er maar op houden dat met dit onderzoek dan officieel kan worden vastgesteld wat, op een elitair groepje van wereldvreemde types na, iedereen natuurlijk allang wist. Wel heb ik het idee dat heel veel Nederlanders zich schamen voor hun financiële positie aangezien daar kennelijk nog altijd een bepaalde maatschappelijke status wordt ontleend aan de hoogte van je bankrekening. Iets waar je liever niet mee te koop loopt. Hierdoor is er nog altijd veel verborgen armoede, die pas vaak zo blijkt uit verhalen en situaties uit de eigen omgeving, die van mezelf incluis, aan het licht komt door symptomen die uiteindelijk de buren of tegen de muurvrienden en familie niet meer ontgaan. Het is schrijnend. Gezinnen die soms tot totale verrassing van de buurt zomaar op straat komen te staan. billsTerwijl de symptomen er vaak (achteraf) wel waren. Het verder terugtrekken uit de sociale omgeving. Opzeggen abonnement (en) sportvereniging of verenigingsleven, kinderen met te grote of kleine kleding, kinderen die geen aansluiting vinden bij andere kinderen, al jarenlang niet op vakantie geweest. Opvallend achterstallig onderhoud van mensen met een eigen huis. En zo zijn er wel meer van die aanwijzigingen.

Nicemove-Banner-250x176Zodoende zijn we vanuit de nieuwe stichting n.ice move gestart met een beweging (project) die per gemeente, inwoners, instanties en andere betrokkenen bij elkaar brengt om dit heikel onderwerp bespreekbaar te maken, en lokaal met elkaar serieus en gecommitteerd op zoek gaan naar oplossingen voor de lange termijn en om te zien of er vanuit de plaatselijke gemeenschap voldoende draagvlak en goede wil aanwezig is voor een positieve verandering. Daarnaast kan vanuit n.ice move worden bijgedragen om fondsen beschikbaar te maken, die bijdragen aan duurzame en bij voorkeur preventieve oplossingen.

debateVoelt u zich betrokken bij wat deze beweging voor u of voor uw naaste zou kunnen betekenen laat ons dan weten of u zich als (mede)initiatiefnemer binnen uw gemeente zou willen inzetten om een armoede dialoog op te zetten. Stuur ons dan een e-mail naar: info@soulvability.nl
Ideeën aandragen of mee discussieren over dit onderwerp n.a.v dit artikel kan natuurlijk ook. Alle input is welkom, en beschouwen we als waardevol inzicht die ons verder helpen kan om hier verder maatschappelijk draagvlak voor te creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *