Bexsero: Onderzoek of experiment?

De Europese Commissie heeft op 14 januari 2013 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Bexsero (Meningokokken groep B-vaccin) van Novartis verleend.watdoejenou
MAAR : de UK heeft dit vaccin vorige week in plotseling teruggetrokken vanwege een (terecht) wantrouwen in de werking. Volgens het persbericht van Reuters, voelt Novartis zich door deze beslissing hogelijk in het nauw gedreven. Bexsero leek hét nieuwe kassa-troetelkindje voor het bedrijf te zijn om hun in gevaar lopende omzetcijfers te redden.
Samenvatting achterliggende criteria toelating:
* Aan de eerste hoofdstudie deden 2 627 kinderen mee, die bij aanvang van de studie twee maanden oud waren.
De werking van drie doses Bexsero, toegediend met een tussenpoos van twee maanden samen met andere, normale zuigelingenvaccins, werd vergeleken met die van alleen de normale vaccins.
bexsero* Deze studie werd 
verlengd om na te gaan wat de effecten zijn als kinderen, die al als jonge zuigeling met Bexsero zijn gevaccineerd, op een leeftijd van 12 maanden of ouder een boosterdosis Bexsero krijgen.
* Hoewel groep B-meningokokkenziekte in Europa relatief 
zeldzaam is, constateerde het CHMP dat de ziekte in bepaalde gebieden van Europa vaker voorkomt.
* In de EU was geen enkel vaccin toegelaten voor meningitis die door deze groep van bacteriën wordt veroorzaakt.
vaccins
Daarom concludeerde het CHMP dat de voordelen van Bexsero groter zijn dan de risico’s en adviseerde het om een vergunning voor het in de handel brengen te verlenen.
* De meest voorkomende bijwerkingen van Bexsero bij kinderen tot 10 jaar (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn eetlustverlies, 
slaperigheid, abnormaal veel huilen, diarree, braken, uitslag, koorts en prikkelbaarheid…
novartisOpmerking : we werden al eerder op de vingers getikt voor onze ‘vrije’ vertaling van het begrip ‘wetenschappelijk onderzoek’, maar een beter bewijs dat het hier ALWEER om een ‘EXPERIMENT’ op kinderen/babietjes gaat, is er niet… Wie behoefte voelt dit tegen te spreken, is van harte welkom…Bronnen : Aleph / Ellen Vader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *