Hoe zou het leven zijn met minder overheid(sinvloed)?

whistlerIn alle gelederen van de maatschappij wordt de overheidsbemoeienis behoorlijk gevoeld. Het meest wordt de financiering daarvan gevoeld door alle belastingen, de BTW, de dubbele belastingen, accijnzen, etc.. Het punt dat belastingverhoging de overheid minder opbrengt is al op vele gebieden bereikt. Maar ook de berichtgeving dat Nederland afluisterland nummer 1 is, baart zorgen. Kun je nog ‘vrij’ bellen met een ander? Het internet, ooit een vernuftig staaltje techniek om o.a. de vrije mening te uiten, is niet meer vrij. Mensen die hier kritiek op hebben of de wereld hiervan vertellen zijn hun leven niet meer zeker. Deze klokkenluiders moeten onze helden zijn en voorbeelden te over. We worden overal gevolgd: als we reizen, in het openbaar vervoer, zelfs als we er met onze
eigen auto op uit gaan. Nationale overheden, en zeker niet te vergeten het Europese waterhoofd, zijn volgens de meerderheid van de bevolking te groot gegroeid. Mede om die reden is het vertrouwen in onze politici op het laagste niveau ooit beland.
Is het tij nog te keren? De overheid heeft zijn hoogtepunt bereikt en we moeten weer terug naar minder overheid en meer zelfverantwoording.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *