Op de bres voor de mens zonder grens. Geen mens is illegaal.

2-juni-demo-002In de afgelopen paar jaar is het Nederlands asielbeleid tegen politiek vluchtelingen enorm verhard. Onder leiding van VVD politicus Staatssecretaris Teeven is er een zerotolerance aanpak die er niet om liegt. Niet alleen is deze meedogenloos als het over vluchtelingen gaat die hier voor het eerst binnenkomen op zoek naar asiel en veiligheid, met terugwerkende kracht worden zelfs imigranten die hier soms al vijftien tot zelfs twintig jaar verblijven, de verblijfsvergunning ingenomen en alsnog uitgezet. Ook hele gezinnen worden niet ontzien en van hun bed gelicht waarna afgevoerd naar detentie centra. Nederland breekt daarin in korte tijd ieder record in het overtreden van richtlijnen en verdragen die de mensenrechten in bescherming nemen. Alsof het beleid is bedacht en uitgewerkt door mensen die hier nog nooit van hebben gehoord. Er is zelfs een wet uitgevaardigd die illigaliteit als crimineel vergrijp aanmerkt. Kosten noch moeite worden gespaard om deze mensen die nooit meer misdaan hebben dan in gaan tegen het dictatoriale regime in het land van herkomst, op het vliegtuig te zetten terug naar hun land, alwaar zij eenmaal op het vliegveld aangekomen aan hun lot worden overgelaten. Vaak is daarna niets meer van ze vernomen. Niet in de laatste plaats omdat ze daar in eerste instantie zijn gevlucht omdat zij hun leven in dat land niet zeker zijn. Hoe ironisch dat het toch zo ontwikkelde en beschaafde Nederland die regimes een handje lijkt te helpen. Gert Jan van de Vaate van Occupy Rotterdam legt in een interview met Paul van der Sluijs van Soulvability tv uit waarom hij en een groeiende groep mensen uit de Occupy beweging, de werkgroep Deportatie verzet en andere bezorgde mensen zich inzetten voor de “deportatie van het asielbeleid”
Want, zo luidt hun devies: Geen mens is illegaal.

2 gedachten over “Op de bres voor de mens zonder grens. Geen mens is illegaal.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *