Plantbottle van Coca-Cola blijkt pure nep

cocacola-plantbottleCoca-Cola’s groene fles, de ‘PlantBottle’, is een lege huls. Volgens de Deense Ombudsman zijn de claims over de CO2-voetafdruk niet hard te maken en worden consumenten misleid. “Consumenten moeten de groene verhalen van bedrijven kunnen vertrouwen. Er moet deugdelijke documentatie zijn,” meent Ombudsman Henrik Øe. Coca-Cola werd al eerder op de vingers getikt wegens het niet opvolgen van Europese marketingwetgeving.

Het rapport van de Ombudsman bevat negen punten van kritiek op de handelswijze van Coca-Cola. De kritiek omvatte het misleiden van klanten, het niet publiceren van onderzoeksmateriaal, het gebruik van onjuiste beweringen in de marketing en het negeren van eerdere aansporingen om deze overtredingen te beëindigen.

Volgens Kristian Jørgensen, woordvoerder van de Deense milieuclub Verdensskove (Bossen in de Wereld), is deze uitspraak een belangrijke zege in de strijd tegen ‘greenwashing’. Het was Verdensskove die in 2009 een klacht indiende tegen de frisdrankengigant. “Coke heeft zo’n beetje alle principes geschonden betreft eerlijke marketing rond milieuclaims,” zegt Jørgensen, “en dat is nu officieel erkend.”

Coke had beloofd om in 2011 een levenscyclusanalyse (LCA) te publiceren over de milieu-impact van de PlantBottle. Deze LCA is er echter nooit gekomen. Coca-Cola heeft wel de aanvankelijke beweringen naar beneden bijgesteld. Waar de PlantBottle eerst “tot 25%” minder koolstofemissies zou hebben, wordt nu gesproken over 7,5 tot 11 procent reductie.

Greenwashing zet groene geloofwaardigheid onder druk

De PlantBottle-campagne werd met groot vertoon gelanceerd tijdens de beruchte klimaattop in Kopenhagen in 2009. Het Deense Verdenskove vond de uitingen over de vergroening van de beroemde Colafles verdacht en wilde een halt toeroepen aan zulke ‘greenwashing‘  “Ons is verweten dat onze campagne tegen greenwashing bedrijven ontmoedigt om zich in te zetten voor groene initiatieven. Daar geloven wij niet in. Integendeel, wij zijn van mening dat groene marketing het privilege moet blijven van bedrijven die echt een verschil maken en het kunnen bewijzen. Het ergste scenario is dat wij als consumenten het idee worden aangepraat dat we ons geld duurzaam besteden, zonder het werkelijk te doen,” aldus Kristian Jørgensen van Verdenskove.

Bron: Recyclingnetwerk, en Duurzaamnieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *