Het grote loslaten 54 – Leef je droom (4)

“Leef je droom” is een leefwijze. Een bewuste keuze om te leven zoals je dit vanuit je diepste voelen zou willen. Of misschien zou je het nog beter kunnen omschrijven als een bewuste leuze om te leven volgens het diepere doel waarvoor je hier op deze aarde bent gekomen. Om je droom te kunnen leven zijn geen trucjes nodig. Slechts een ont-waken. Een ont-wikkelen, naar wie je werkelijk bent. Het ont-dekken van je zielewens.

 

In drie voorgaande blogs over “Leef je droom”(Het grote loslaten 44-46) heb ik beschreven op welke synchronistische wijze ik er achter kwam dat ik mijn droom leef. Ik heb beschreven dat ik mijn intenties hiervoor reeds enkele decennia geleden heb gezet. Wellicht had ik mijn intentie reeds voor mijn huidige incarnatie gezet. Mijn levende droom heeft mij gemotiveerd om de workshop “Leef je droom” te creёren. “Een workshop?” zult u denken, “En ik heb net gelezen dat er geen trucjes nodig zijn om je droom te kunnen leven. Wat zou ik dan in zo’n workshop kunnen leren?”

leef je droom

De try-out

Een try-out van de workshop is inmiddels gegeven. Veertien deelnemers hebben in deze try-out hun dromen gedeeld. Zij hebben gepresenteerd hoe hun leven er in 2020 uit zal zien. Ze hebben zichzelf in een voorstelronde, die op zaterdag 29 augustus 2020 plaats had, gepresenteerd. Er werden mooie beelden geschetst. Beelden van mensen die veel reizen en zich in warme oorden zoals Bali, Costa Rica en de Canarische eilanden bevinden. Beelden van mensen die de mensheid van dienst zijn met alternatieve geneeskundige behandelwijzen, of anderszins met spirituele of duurzame initiatieven. Veel van de deelnemers hadden hun kennis of passie ook vastgelegd in boekvorm en kunnen op die manier ook weer anderen inspireren. Ik vond het opvallend dat de meeste dromen veel verder gingen dan de individuele belevingswereld, maar dat ook een harmonieuze samenleving werd geschetst en de rol die de deelnemers in die harmonie zouden willen vervullen. Voor mij was de uitgebreide voorstelronde zeer inspirerend.

 

dialoog

Erna ontspon zich een dialoog waarin vanuit de droomwereld werd gesproken. Gedacht ook wellicht. Ik nam de rol aan van dialoogbegeleider, een rol die ik in 2013 voor de organisatie “Den Haag in dialoog” had opgepakt. Net zo min als de deelnemers wist ik hoe de dialoog zich zou ontwikkelen. Ook voor mij was de workshop een spannende reis. Een reis met vooralsnog geen eindbestemming. Geen conclusie. En dat was nu net een van de uitdagingen van de workshop: is het van belang om een eindbestemming, een doel, te hebben om je op te richten om je droom te kunnen leven?

 

Evalueren

Die uitdaging en de onzekerheid, die daarmee gepaard gaan, trof ik ook aan tussen de regels van een aantal van de evaluaties. Het heeft mij ook aan het denken gezet – daar zijn evaluaties natuurlijk ook voor bedoeld. In hoeverre zouden de behoefte aan het formuleren van droomdoelen, het hanteren van daarbij ondersteunende leervormen zoals visualisatietechnieken en een strakkere sturing in plaats van de laissez-faire benadering die ik heb gehanteerd de effectiviteit van de workshop kunnen optimaliseren?

 

Het antwoord ligt in het nader beschouwen van de essentie van de workshop. Dit wezen is om je intentie te zetten voor je diepste zielewens en je daarbij niet te laten hinderen door de beperkingen die je in je huidige leven ervaart. De workshop is daartoe effectief als er een omgeving is gecreёerd die veilig en inspirerend is en los staat van de dagelijkse omgeving. Dat zie ik als de grootste uitdaging. Het denken in (droom-) doelen leidt in mijn beleving af, omdat deze dikwijls hun oorsprong vinden in de context waarin de deelnemer zich vandaag bevindt. Bovendien komt de wens om doelen te stellen voort uit de behoefte om controle te hebben (over de toekomst). Wellicht dat visualisatietechnieken afstand kunnen scheppen van die context van het heden. Persoonlijk vind ik een geleide meditatie, zoals tijdens de try-out, een geschikte methode.

 

leef je droom2De locatie, de Haagse Toren, vond ik zakelijk en daarmee beperkt inspirerend om afstand te nemen van de dagelijkse omgeving. In het vervolg zal ik trachten uit te wijken naar meer tijdloze ruimtes, bijvoorbeeld in de natuur.

 

Ik heb ook de stijl waarmee ik de workshop heb geleid, onder de loep genomen. Ik heb mij afgevraagd of meer sturing wenselijk zou zijn. Dit is in een aantal evaluaties namelijk geopperd. Aan de andere kant heb ik ook feedback ontvangen waaruit naar voren kwam dat de leiding gebalanceerd zou zijn (“natuurlijke leiding gevend, op goede momenten zichtbaar en onzichtbaar”). Het zal altijd aftasten blijven en ik zal daarin op mijn gevoel mijn weg moeten blijven vinden. Iedere groep, ja, zelfs ieder individu, zal een verschillende vorm van sturing nodig hebben voor optimaal resultaat.

 

Resultaat

En wat zou dan dat optimale resultaat zijn? Wat kun je in de workshop dan leren? Dat is een vraag die pas over enige tijd – vanzelf – zal worden beantwoord. In de workshop plant je een zaadje. Dat zaadje zou na enige tijd, waarschijnlijk een aantal jaren, tot bloei kunnen komen. Als je je intentie krachtig hebt gezet en als je het proces na het zetten van de intentie monitort, bijvoorbeeld in terugkomsessies of in het (digitaal) delen van ervaringen in de loop der tijd, zullen de contouren van een resultaat zich langzaam gaan aftekenen.

 

Om daar bij te helpen heb ik een platform gecreёerd waarop iedereen die de workshop ooit heeft gevolgd zijn ervaringen en ontwikkelingen kan delen. In een veilige omgeving. Met zielsverwanten. Doe ook mee!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *