Gemeenten krijgen miljardenbezuinigingen opgelegd

hocuspocusgeldGemeenten zijn de komende jaren genoodzaakt flink te schrappen in de uitgave voor wegen, sport, cultuur, openbaar groen en straatverlichting. De lokale overheden worden geconfronteerd met een gat van ruim 6 miljard euro door bezuinigingen en de overheveling van rijkstaken.

Dat becijfert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een prognose op basis van het nu bekende overheidsbeleid levert gemeenten een tekort op van 2,7 miljard euro op jaarbasis. De kortingen op taken als jeugdzorg en de AWBZ, die per 2014 worden overgeheveld naar gemeenten, zijn goed voor 2,9 miljard.

De voorgenomen aanvullende bezuinigingen van het kabinet zorgen voor een gemeentelijk tekort van nog eens een half miljard.

Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *