Reactie MenS op effecten kabinetsbeleid berekend door CPB

MenS-LOGOtwit_biggerNu de cijfers weer voortijdig zijn uitgelekt rollen de meeste politieke partijen over elkaar heen met stevige kritiek op het kabinetsbeleid. De rode lijn is dat vrijwel iedereen wijst op de desastreuze effecten ervan. Het draagvlak in de samenleving is nog nooit zo laag geweest en toch volharden PvdA en VVD in doorvoeren van hun beleid. Gaat u volgende keer weer strategisch stemmen? Hoe vaak moet het nog fout gaan? Wanneer durft u te kiezen voor fundamentele verandering?

Alternatieven voor bezuinigingen 
In onze open brief ‘Alternatieve bezuinigingen en hervormingen‘  van 12 juli 2013 aan o.a. minister Dijsselbloem hebben we niet alleen een kritisch geluid willen laten horen, maar vooral ook suggesties willen doen voor alternatieve bezuinigingen zoals:

 • standaard een restitutiepolis in plaats van een naturapolis
 • focus op preventie in de gezondheidszorg
 • het stoppen van belastingontwijkingsconstructies
 • het elimineren van fraude en verspilling
 • hervorming van het belastingsysteem, het pensioensysteem en het bancaire systeem.

De laatstgenoemde hervormingen vergen natuurlijk meer tijd maar bieden wel perspectief op het weer dienstbaar maken van deze systemen aan de samenleving. Helaas hebben wij geen enkele inhoudelijke reactie van de betrokken ministers en staatssecretarissen mogen ontvangen.

Het grootste probleem is dat alle huidige partijen, inclusief de oppositie, blijven dweilen met de kraan open en geen fundamentele hervormingen voorstellen. Geldschepping door private banken op basis van, inmiddels onhoudbare, schuld in combinatie met samengestelde interest (rente-op-rente) is funest. Funest voor de hele samenleving, zeker als de meerderheid van die samenleving geld en economie belangrijker lijkt te vinden dan een gezond en vervullend leven voor iedereen. Wat vindt u het meest belangrijk?

Hoe komen we op een menselijke manier uit de crisis?
Jarenlang denkwerk van, en beroepsmatige ervaring met onze financieel-economisch stelsel door experts, zoals de economen Ad Broere en de Australische Professor Steve Keen, hebben geleid tot het volgende plan van aanpak om op een menselijke manier uit de crisis te komen:

 1. De overheid schept geld (zogenaamd “fiat geld”) in zo’n omvang dat de private en publieke sector hun schuld aan banken volledig kunnen aflossen.
 2. Op basis van het rechtvaardigheidsprincipe ontvangen degenen die geen schulden hebben het equivalent in besteedbaar vermogen. Dit is bestemd voor duurzame investeringen.
 3. De banken betalen op hun beurt hun crediteuren en aandeelhouders.
 4. Dit maakt de weg vrij voor een nieuw banksysteem waar geldschepping voorbehouden is aan de staat.
 5. Geld krijgt een aan de reële economie verbonden en ondergeschikte rol die ook in overeenstemming moet zijn met de draagkracht van de aarde.
 6. Er ontstaat ruimte voor meer investeringen met maatschappelijke relevantie en toegevoegde waarde voor mens, dier, milieu en aarde.

Samen met Ad Broere worden er dialoogsessies in het land gehouden waarin we dit plan en achtergronden bespreken met het publiek. De eerstvolgende sessie staat gepland op 3 oktober in Den Bosch (19.00 uur)

Welke effecten kunnen verwacht worden?

 • Enorme opluchting voor mensen, bedrijven en overheden die worstelen met een schuldenlast.
 • Enorme verlaging van werkloosheid en daarom stoppen van verspilling van veel menselijke kwaliteiten en menselijke energie zodat iedereen weer perspectief krijgt.
 • Vertrouwen omdat de samenleving/politiek/overheid eindelijk als rechtvaardig en integer wordt ervaren.
 • Deze oplossing is rechtvaardig omdat banken die geld uit lucht hebben gecreëerd, geld uit lucht terug krijgen via de overheid die schuldvrij en renteloos geld schept.

Het liefst laten wij alle (Europese) landen van deze aanpak profiteren, maar we zijn ook bereid om hierin zelfstandig het voortouw te nemen. Simpelweg omdat het huidige systeem op omvallen staat en tot op het bot onrechtvaardig is.

Help ons alternatieve plannen op de agenda te plaatsen! 
Als bovenstaande aanpak uw voorkeur heeft boven de plannen van dit kabinet, steun ons dan. Word lid of doneer zodat wij zo snel mogelijk deze plannen kunnen laten doorrekenen, verder verbeteren en een effectieve campagne kunnen starten. Bedenk dat het draaien aan de knoppen van een versleten machine geen zin heeft. Einstein zei al dat problemen niet kunnen worden opgelost met hetzelfde denken van waaruit ze zijn ontstaan. Hebt u zelf goede ideeën of vragen, kom dan naar de eerstvolgende dialoog of discussieer mee op Facebook, ons ForumLinkedIn, of Twitter!

Dank voor uw steun en graag tot ziens!
Namens het bestuur
Leo Sonneveld

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *