Driewerf HOERA

Er is een nieuw kind geboren. Precies 9 maanden minus 4 dagen na de conceptie op 21-12-2013 werd de geboorte onder Máximale inspiratie aangekondigd door de Nieuwe Koning.

Er is een nieuw kind geboren. Precies 9 maanden minus 4 dagen na de conceptie op 21-12-2013 werd de geboorte onder Máximale inspiratie aangekondigd door de Nieuwe Koning.

 

De naam van het kind? De Participatiemaatschappij.

Die lang voorspelde datum in december betekende het einde van de oude wereld en de conceptie van de nieuwe. Wie dacht dat dat de geboortedag was, de voor het oog zichtbare omslag, heeft zich vergist. Slechts de barensweeën waren al langer voelbaar.

Maar sinds die dag waaien er wel degelijk nieuwe kosmische en zonnewinden, letterlijk.

anti mattersZo is de zon grote hoeveelheden positronen gaan uitzenden. Dat is antimaterie (of waren wij de antimaterie…). Niemand weet wat de gevolgen zullen zijn, gevolgen die al lang geleden werden voorzegd. Ziet, IK maak een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.

Die IK, dat blijken wij allemaal te zijn. Het is onze perceptie die ons een valse wereld voorspiegelde en het is onze perceptie die een nieuwe gaat zien. De Echte ditmaal die er altijd al was maar die we een korte periode van duizenden jaren uit het oog verloren.

Wat in de oude wereld Christus heette heeft nu dus een nieuwe naam,|
de Participatiemaatschappij.

Het kenmerk ervan is dat het als één lichaam wordt gezien. En dat is het ook.

energetic-matrix_illusion_Humanity-Healing3-150x150In deze technologische tijd kan men dat het beste zó begrijpen:

het menselijk organisme bestaat uit 1,2 miljoen frequenties. (iedereen weet inmiddels toch wel dat materie niet bestaat, dat het slechts trillingen ofwel elektromagnetische energieën zijn). Dat zijn 1,2 miljoen frequenties waarop wij continu signalen uitzenden én ontvangen naar/van onze omgeving, met name de medemens. We zijn dus letterlijk één lichaam, er bestaat dan ook niet zoiets als een privégedachte!

Het is deze her-innering van de eenheid die we zijn die het fundament van de nieuwe wereld is.

spiralsHierdoor is verscheidenheid niet langer ook afgescheidenheid en is de integratie van hemel en aarde begonnen. De Eenheid ín verscheidenheid. Dus niet gemaakt ván verscheidenheid door die verscheidenheid te vernietigen, zoals de NWO en Euro adepten dachten te moeten doen.

 Met de aankondiging van deze nieuwe vorm van samenleving heeft Blutte (Saul/Paul, Rutte/Blutte) de oude wereld officieel ten grave gedragen.

Een herrijking van de Allocatie van Beslissingsbevoegdheid is al gaande. Onder het oude denken moest alles centraal, ging het recht om te beslissen van burger en gemeente naar overheid en Europa. Het nieuwe credo is decentralisatie. Blutte kan het niet en zegt dat we het zelf maar moeten opknappen. Gemeente en burger krijgen weer meer beslissingsrechten.

koning inTegen de centrale waanzin werd in alle tijden al gewaarschuwd. In 1 Sam. 8:11-18 wordt duidelijk gesteld dat de mens die zijn rechten uit handen geeft, zich een koning keizer of admiraal kiest, onvermijdelijk in slavernij zal eindigen.

Dat is logisch want het is in strijd met het gegeven dat ieder mens gelijk is, dat ieder mens als ‘Gods gelijkenis’ over een ongelimiteerd scheppend vermogen bezit en dus volledig vrij is. Zolang hij zich bewust blijft van de Eenheid die het fundament is van de gecreëerde verscheidenheid, dat wel. Die oude beweging naar centralisme had zijn eigen munt, de mannelijke expansieve en negatief gedekte Euro-met-rente ingebouwde instabiliteit die onvermijdelijk moet leiden tot ineenstorting.

nl slaaf

Deze munt is totaal ongeschikt voor de nieuwe participatiewereld en moet worden vervangen door een vrouwelijke munt, een contractieve en positief gedekte gulden-zonder-rente die stabiliteit garandeert. (Bedenk dat alle religies het heffen van rente veroordelen, echte economen kunnen uitleggen dat rente fundamenteel van destructieve aard is). In de overgangsfase kunnen deze twee munten naast elkaar met elkaar wedijveren en mag de euro een zachte dood sterven. Er zijn al landen waar deze twee muntsoorten naast elkaar bestaan, niks nieuws dus (Zwitserland, Japan, Bali, USA)

free energyMaar er is meer lekkers! Ook de energievoorziening gaat op de schop.

De grote centrale systemen waren er alleen maar omdat je er een meter aan kunt hangen en de burger dus duur kan laten betalen voor wat in principe gratis is. Het weten van dat gratis zijn werd voor de zekerheid volledig uit het collectieve geheugen gewist, met dank aan het onderwijs.

Er zijn inmiddels 500 burgerinitiatieven voor lokale energieopwekking en distributie.

500? Dat is het getal van de nieuwe wereld! De oude wereld is 400 (de 400 van Noach die ons in de voorbije tijd drijvende moest houden). De 5 is ook de duim die tegenover de 4 vingers staan en het dierlijke grijpen verheft tot menselijke creativiteit. (Hebreeuwse alfabet, letterwaarden).

towerofpowerEn er is hulp voor deze 500! In de afgelopen pakweg 130 jaar werden vele technologieën ontwikkeld die de energievoorziening weer in handen van de burger kunnen brengen. Vele uitvinders die de tijd, deze tijd, niet konden of wilden afwachten werden geliquideerd teneinde de uiterst profijtelijke centrale systemen gaande te houden. Duizendenden patenten werden geheim verklaard en nog meer werden botweg geweigerd.

Maar het oude denken verzwakt nu snel en het is een kwestie van tijd, zoveel tijd als we nodig hebben om wakker te worden, om deze nieuwe technologieën op te eisen.

Een frisse kosmische wind waait en brengt ons ook frisse energie. Vrije energie! We hebben het voor het vragen, zó simpel is het. Want het is er al. Kom op jongens, eh…mensen, laten die 500 zich verbinden met de zwoegers van het eerste uur, de Willie Wortels die vaak in het geheim aan hun vindingen werken.
Samen vormen we een kracht waar het oude denken zich niet meer tegen kan verzetten.

En nu we toch bezig zijn, er is ook nog dat probleempje met de machtigste en rijkste lobby ter wereld, de farmaceutische wurggreep die de mens als chemisch vat ziet waar je zoveel mogelijk chemische lichaamsvreemde verbindingen in moet dumpen waar maar één kwaliteitseis aan wordt gesteld: het moet gepatenteerd zijn want anders kun je er geen godsvermogens mee verdienen.

Er is nu een leuke club, Alp d’Huzes geheten, die met fietsen tegen een berg op zo’n 100 miljoen (?) bij elkaar heeft gezwoegd en die het geld graag goed zeggen te willen besteden.

Welnu, ga dan onderzoek financieren naar de vele gebleken effectieve middelen die van de markt worden geweerd omdat ze natuurlijk zijn en daarom niet kunnen worden gepatenteerd en daarom niet worden onderzocht omdat men daar geen godsvermogens mee kan verdienen. Al is verdienen in dit verband wel een heel ongelukkige woordkeus…

Of nog simpeler, gebruik het geld om – slecht voorbeeld doet goed volgen – in Den Haag te lobbieën voor fatsoenlijke wetgeving die de schandalige bevoorrechte onnatuurlijke positie van de pharmaffia aan banden legt en eerlijke natuurlijke burgerinitiatieven de kans geeft.

En ook simpel, steun al bestaande initiatieven om gezondheid weer terug te geven aan de burger. Er zijn er vele. Maar Alstublieft, geef het níet aan ‘officiële’ onderzoeksinstellingen want dan belanden uw gaven bijna rechtstreeks in de zakken van diezelfde pharmaffia die het zullen gebruiken om hun positie te verdedigen en dus om er voor te zorgen dat alles wat natuurlijk is wordt verboden en wij op termijn inderdaad zullen zijn omgevormd tot een chemisch vat.

Wie kan deze partijen even met elkaar in verbinding brengen?

Wie gaat er een echt begin maken met het redden van miljoenen levens?

Er is nog veel meer lekkers, alles wordt anders, maar dit bericht is zo al lang genoeg.

Een andere keer misschien.

Nico Baas

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *