Week 38: Luchtwortels

Deze week bijzondere aandacht voor het boek “Luchtwortels” van Hilda Hilbrand, de gevolgen van kindermishandeling en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties in huiselijk/relationeel geweld.
Er zijn al heel wat boeken geschreven over dit onderwerp. Maar niet vanuit deze nieuwe invalshoek, door iemand die EN slachtoffer was van verschillende vormen van geweld EN opgeleid is in de hulpverlening. Zowel de reguliere, als de alternatieve.
In het boek wordt tot in detail de aard van de mishandelingen beschreven, wat daarvan de gevolgen waren en zijn voor de gezondheid, hoe de hulpverlening daar mee is omgegaan, met schrijnende voorbeelden waaruit je op kunt maken dat hulpverlening soms (waarschijnlijker: VAAK!) trauma op trauma vormt.

De schrijfster, Hilda, heeft echter zelf een hele hoop prachtige overlevingsmechanismes ontwikkelt. Een heel eigen levensfilosofie, zou je kunnen zeggen:
Omdat de wereld zo’n onveilige plek is, kreeg ze luchtwortels. Wat dat is, wordt in het boek gaandeweg duidelijk.
Ook met luchtwortels kun je vrucht dragen. Niets zo vruchtbaar als pijn! Helaas zorgt dat opnieuw voor veel weerstand in haar omgeving en wordt het vaak aangezien voor een ziektesymptoom in plaats van levenskunst, waardoor ze steeds opnieuw in haar bestaan ontkracht wordt.
Dit boek laat zien hoe een krachtig en creatief mens bijna helemaal afgebroken wordt. Eerst in haar jeugd, daarna door mannen, tot slot door hulpverleners. En dan tot overmaat van ramp ook nog bijna haar kind kwijt raakt aan jeugdzorg.
Het machtsvertoon weerhield haar er niet van om een uitgebreid boek van bijna 200 A4 te schrijven waarin ze ook haar spirituele visie op geweld en mogelijkheden tot herstel durft te delen.

LuchtwortelsOmslag

Geweld kost de maatschappij heel erg veel: Onder andere omdat vrouwen die slachtoffer zijn van sexueel geweld, stalking of andere vormen van mishandeling buiten het arbeidsproces raken, dus in uitkeringssituaties komen. Bij de uitkeringsinstanties is weinig respect en begrip voor de verwondingen van slachtoffers van geweld, die niet altijd aan de buitenkant te zien zijn. Dus lopen deze vrouwen de kans ook daar opnieuw geintimideerd en onder druk gezet te worden. Met als gevolg een steeds slechter wordende gezondheid en groeiende armoede.
Dat heeft ook weer gevolgen voor hun kinderen. Waar iedereen zich wel tegenaan bemoeit, maar waar niemand echt iets aan doet! Ook de politiek heeft geen oog voor de armoede onder kinderen. Er worden jaarlijks miljoenen uitgekeerd aan subsidies voor allerlei projecten die kinderen moeten beschermen en hun ontwikkelingskansen moeten verbeteren. Maar de subsidie lijkt tot op heden meer bedoeld om ambtenaren en hulpverleners aan het werk te houden, dan daadwerkelijk iets te veranderen voor kinderen EN hun ouders.

Geweld kost geld!
Geld dat niet betaald wordt door de daders, die altijd vrij uit gaan omdat huiselijk of relationeel geweld moeilijk te bewijzen is. De belastingbetaler brengt de schade op. Alleen al daarom zou geweld beter aangepakt moeten worden dan nu gebeurd.
Het is de taak van de overheid om mensen en kinderen te beschermen tegen geweld. In plaats daarvan heeft onze overheid als enig antwoord repressie van gezinnen: rucksichtlose uithuisplaatsingen van kinderen bij de minst geringst verdenking en meldpunten waar mensen elkaar kunnen verklikken en kunnen pesten.

Hoewel de schrijfster verschillende opleidingen heeft gevolgd in de alternatieve richting en vaak op grond daarvan realiteitszin is verweten, steekt ze haar kritiek op de ‘spiribiribeweging’ in dit boek bepaald niet onder stoelen of banken! Korte metten maakt ze met kwetsende, kortzichtige en medogeloze opvattingen als: Alles is karma, dus je hebt het aan jezelf te wijten. Je kiest je eigen ouders uit. Alles wat je in de wereld tegenkomt is een spiegel van jezelf. Alles zit tussen je eigen oren. Dus je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je overkomt.  
In 1 adem veegt ze de hele met yogamatten bezaaide vloer aan,  met alle betweterige kwakzalvers, nepparagnosten en schijntherapeuten.

Kortom: een bevrijdend boek voor lotgenoten en mensen die op zoek zijn naar een frisse kijk op hulpverlening en ook mee willen denken hoe dat in de toekomst beter kan.
Het boek is voor E12,50 te bestellen in de boekhandel of bij Gigaboek. Zie link hieronder.

Voor meer informatie en lezingen:

luchtwortels@gmail.com

http://www.gigaboekshop.com/product_info.php/luchtwortels-p-749

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *