De Nieuwe Tijd, onze Aarde, telepathie en het Internet

door Frank de Boer

Losgeslagen in de Ruimte

In ‘2001: A Space Odyssey’, een sciencefictionklassieker uit 1968 van filmmaker Stanley Kubrick, zien we hoe de kabel en navelstreng die de astronaut met het ruimteschip verbindt wordt doorgesneden door een muitende robotcomputer die aan het brein van ons mensen is ontsproten; waarna de astronaut hulpeloos rondtollend verloren gaat in de eindeloze ruimte. Heel symbolisch natuurlijk, zoals trouwens deze hele film vol zit met symboliek.

Wij mensen maken deel uit van de Aarde. Mineralen, planten, dieren en mensen zijn geëvolueerd onder invloed van de Aardse zwaartekracht. Als mens zullen we los van de Aarde desintegreren. Onze cellen zullen ‘ontaarden’ en kankercellen worden, onze botten zullen ontkalken, we zullen ons niet langer kunnen voortplanten, en ons Aetherlichaam zal ‘verwaaien’ op het moment dat we buiten het Aetherlichaam (de zwaartekracht) van de Aarde komen. Als we ruimtereizen willen maken kunnen we ons fysieke lichaam beter ‘thuislaten’.

Het gedagdroomde ‘ik’

Bear shaman

Maar dit beeld van een losgeslagen mens in de ruimte, los van zijn wortels en voedingsbodem, is kenmerkend voor onze tijd. Het is een ontworteling die is voortgekomen uit het denken, uit de psyche van de mens. Het denken is wat ons onderscheidt van de dierenwereld, en het heeft ons een denkend ‘ik’ bewustzijn geschonken. Daardoor ‘denken’ we afgescheiden te zijn en los te staan van de ander. Denken (oordelen) we beter of slechter te zijn dan de ‘ander’, en denken we zelf te ‘handelen’. Het leven zoals we dat beleven vanuit ons ‘ik’ bestaat voor een overgroot deel niet uit de realiteit maar uit mentale filmbeelden; uit dagdromen.

Wat we hierbij niet zien, is dat ons ‘ik’ een mentaal (subtiel stoffelijk) voertuig is dat – evenals elk ‘voertuig’ – is ontworpen, en waarvan het menselijk brein de ‘grofstoffelijke’ tegenhanger is. Op het moment dat er bewustzijn in kwam is het ‘zichzelf gaan denken’, en is het gevangen geraakt in zijn eigen draaimolen van ‘filmische’ gedachten en emoties. Door onze vereenzelviging ermee raakten we als mens onze wortels in de Aarde (Shakti) en de Hemel (Shiva) kwijt, en daarbij onze bezieling. En onze ziel hebben we nodig om in ‘bewust’ telepathisch contact met elkaar te komen. Deze vorm van telepathisch contact gaat overigens verder dan dierlijk (astraal) telepathisch contact, waarmee de mens in het verre verleden vertrouwd is geweest. Zoals we dat ook van de sjamaan en tovenaar kennen.

Van egobewustzijn naar groepsbewustzijn

Die omslag naar telepathisch contact via het denkvermogen is nu reeds gaande. Steeds meer mensen voelen zich ‘geroepen’ door hun ziel en beginnen zich naar binnen te keren. Onder invloed daarvan maken ze hun energie en bewustzijn steeds meer los van hun lagere natuur, om deze over te brengen naar hun hogere natuur, en naar het hoger mentale (niet te verwarren met het ‘denken’).

Maar we mogen ons dan nu druk maken over al het egoïsme in de wereld (neem de bankencrisis), het ‘ik’-bewustzijn heeft een belangrijk rol gespeeld in onze evolutie. Het bewuste ‘ik’ heeft zich met veel pijn en moeite ontworsteld aan het onderbewustzijn van de groep of stam, en werd zo een brandpunt van egobewustzijn. Dat ‘ik ben (vul je eigen naam maar in)’ staat op het punt ‘ik ben (de ziel)’ te worden. Aangezien we tezamen meer de ziel benaderen, zal ons ‘ik’ bewustzijn toegroeien naar ‘bewust’ groepsbewustzijn (de ziel ís ‘hoger’ groepsbewustzijn). Daarom zal telepathie een teken zijn dat we de Nieuwe Tijd ingaan.

De Nieuwe Tijd en (r)evolutie

Deze nieuwe tijd zal ons telepathie brengen via het vijfde element, het element Aether. We staan aan de vooravond uranus_ashellingervan, aangezien het nog enkele generaties zal duren voordat wij middenin het Watermantijdperk zitten.

Toen de Engelsman William Herschel in 1781 de planeet Uranus ‘ontdekte’, kondigde deze ontdekking van de (nieuwe) Heerser van het sterrenbeeld Waterman de conceptie (nog niet de geboorte) van de Nieuwe Tijd – het Watermantijdperk – aan. Het is de tijd dat de eerste tekenen van groepsbewustzijn zichtbaar beginnen te worden, in de vorm van de Franse Revolutie (1789 – 1799), de Industriële Revolutie (1770), en het ontstaan van het nationalisme (1815). De meest recente uitingen van deze ‘dwarse’, ‘(r)evolutionaire’ en ‘verbindende’ energie zien we bijvoorbeeld in de opkomst van het internet en de sociale media.

Dat dwarse en revolutionaire zien we ook terug in de planeet zelf, Uranus ligt als eigenwijze draaitol op zijn kant, zodat de as – vergeleken met de andere planeten – niet recht naar boven staat. Het verbindende ‘element’ dat uitgaat van de planeet Uranus, en dat we terugzien in de symboliek van het teken Waterman (Aquarius), is het element Aether, dat uit de astrale wateren stroomt.

Maar waar zijn nu die ‘tekenen’ van telepathie? De tekenen ervan zijn reeds overal in onze maatschappij – en over de gehele Aardbol – zichtbaar. Maar in eerste instantie worden ze ‘verluierd’ door wat we ‘astrale krachten en afleidingen’ kunnen noemen. Deze krachten hebben er deels ‘bezit’ van genomen.

Astrale tegenwerking

‘Afleiding’ is daarbij het kernwoord. Afleiding door ‘schone schijn’ en ‘betovering’. Het gevaar dat schuilt in de vele ‘afleidingen’ van onze tijd is van astrale aard. Daarbij moeten we niet vergeten dat astrale krachten vaak van ‘buiten’ onze ziel komen. Ze hebben als het ware de functie ons ‘af te leiden’ van ons pad (Dharma). Aangezien we in deze overgangstijd grote vooruitgang in de menselijke evolutie kunnen boeken, staan daar gelijkwaardige krachten tegenover. Astrale krachten en entiteiten kunnen van ‘binnenuit’ komen, maar ze kunnen zich evenzogoed in onze ‘buitenwereld’ manifesteren. Zoals aan het begin van dit artikel de HAL computer in de film ‘2001: A Space Odyssey’ zich keert tegen zijn schepper, de mens, zo bestaat er toenemend gevaar dat onze scheppingen zich ‘tegen ons gaan keren’ als we vanuit ons ‘ik’ of ego blijven creëren.

Een object of ‘voertuig’ namelijk, dat we zintuigen geven, en waarbij we intelligentie inplanten (bijvoorbeeld een robot), zal een entiteit aantrekken. Zo’n inwonende entiteit is vrijwel altijd een lagere astrale entiteit. Dat gevaar ligt zeker op de loer in de nanotechnologie. In 1983 schetste de Amerikaanse sciencefictionschrijver Greg Bear in ‘Blood Music’ reeds hoe een geïnjecteerde biologische microchip de hoofdpersoon transformeert (natuurlijk in een monster) en vervolgens de gehele Aarde overneemt. Deze technologie is nu feitelijk voorhanden. En vandaar de noodzaak voor de mens om vanuit zijn ziel te leren werken, en niet vanuit zijn ‘ik’.

Watermantijdperk en technologie

De technologische vooruitgang van het computertijdperk èn het informatietijdperk is een uiting van het Watermantijdperk (evenals de industriële revolutie en de ‘uitvinding’ van elektriciteit dat zijn). Deze ontwikkelingen laten zien dat het element Aether aan invloed wint. We hebben nu echter nog te maken met ‘kinderziektes’, en met ‘donkere’ krachten, die vaak sneller ‘succes’ hebben met de ‘nieuwe energieën’ dan de ‘lichte’ krachten.

Dat kunnen we zien aan het feit dat veel mensen zich nog laten ‘wegvoeren’ door deze technologieën. We zullen echter moeten leren dat ‘technologie er is voor de mens’, en niet, zoals nu maar al te vaak gebeurd, ‘de mens er is voor de technologie’. We kunnen voor het woord ‘technologie’ evenzogoed het woord ‘denken’ invullen, omdat het denken aan de basis van deze ‘problematiek’ ligt. Daarmee bedoel ik het ‘lagere’ denken dat direct verbonden is met ons ‘ik’ (of ‘lagere natuur’); het ‘denken’ dat astraal van aard is en wordt gekleurd door onze emoties en onze verlangens. Daar ligt ook de enorme aantrekkingskracht van sociale media, tablets, smartphones, en computergames. We besteden ons denken en onze emoties als het ware uit aan de computer. We gaan zo een wereld binnen die volstrekt ‘astraal’ (lees: illusionair) is, een wereld van ‘schone schijn’.

‘Burn out’ en desintegratie

Evenzo we cellen en hersencellen beginnen te verliezen als we ons buiten het zwaartekrachtveld van onze Aarde begeven, zo heeft het uitbesteden van ons denken aan het internet implicaties voor onze hersenstructuur. De computer is feitelijk voor ons gaan denken; de laatste stap hierin is Google Glass, een computerbril.

Mentale inspanning wordt geleverd op het moment dat we ervaring opdoen in de ‘buitenwereld’. Dat gebeurt door middel van onze zintuigen en via onze motoriek, die ons in tijd en ruimte laat bewegen. Lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, en spirituele gezondheid gaan samen.

Op het moment dat astrale krachten ons wegleiden uit het hier en nu (zoals een computergame of de Google bril), zullen we (nog) meer in onze psyche gevangen raken, en verliezen we het contact dat nodig is met onze ziel en de Aarde. Dat leidt tot meer depressie, stress en ziekte. Dat zien we terug bij veel jongeren die al vóór hun dertigste een burn out hebben. De reden voor het ‘opbranden’ is dat zij zich niet meer kunnen ‘concentreren’ op wat van waarlijk belang is in hun leven en werk. Het zogenaamde multitasking heeft hun aandacht ‘weggeleid’, versnipperd en verwaaid. Hierdoor beginnen het Aetherlichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en tenslotte het brein te desintegreren.

Dit houdt zeker een waarschuwing in voor de ouders van (jonge) kinderen, en de onderwijzers die hun les geven. Zij zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, door kinderen in hun vroege ontwikkeling tegen excessief computer- en multi mediagebruik te beschermen.

Watermantijdperk en telepathiebrain_connex

We zien hier een problematiek die direct gerelateerd kan worden aan de instroom van subtiele energie uit het teken Waterman en het Melkwegcentrum. Onder invloed hiervan veranderen de ‘vormen’ en de ‘voertuigen’ in rap tempo. Het ontstaan van het internet in de 60er jaren als een project van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, en de explosieve groei ervan in de 90er jaren tot een wereldwijd netwerk [zie afbeelding links: internetverbindingen – vergelijk afbeelding rechts: hersenverbindingen], is een ‘materialisatie’ van de groeiende behoefte aan telepathisch verkeer via (de) Aether. Eigenlijk is het een surrogaat voor telepathie, en biedt ons dan ook meteen een oplossing voor dit maatschappelijke probleem, telepathisch werk.

Internet_map_1024_-_transparentTelepathie is simpel gezegd gedachteoverdracht via de substantie van het heelal, Aether. Ons Aetherisch lichaam vangt de energieën en gedachtestromen op die uitgaan van de ziel of van andere mensen of groepen mensen. Deze laatste zijn nieuwe ‘groepen’ die momenteel ontstaan, en die vaak niet ‘fysiek’ zijn georganiseerd

Gevoeligheid ontwikkelen

Om gevoelig te worden voor deze ‘uitgaande’ energieën, beelden, ideeën en gedachtestromen hoort eerst het Keelcentrum ontwikkeld te worden door concentratie en meditatie in het Derde Oogcentrum (zie hiervoor mijn voorgaande blog). Het keel- of Aethercentrum wordt gevoed vanuit de stilte van meditatie, en zorgt zo voor innerlijke en uiterlijke ‘balans’. Lawaai, onrust, en andersoortige afleidingen (waaronder excessief computergebruik) zorgen daarentegen voor een ‘disbalans’ in het Aethergebied.

 

Voor telepathie (hoger mentaal en intuïtief) hebben we de werkzaamheid van de ‘hoger’ gelegen centra of chakra’s nodig: Hartcentum, Keelcentrum, Derde Oogcentrum en Kruincentrum. Telepathisch werk wordt namelijk pas echt mogelijk als we de ‘rommel’ om ons heen opruimen. Deze ‘rommel’ – die bestaat uit begeertes, emoties en ‘lagere’ gedachten – zorgt voor een ondoordringbaar schild waardoorheen telepathische boodschappen ons niet kunnen bereiken. Dit vormt dus nog steeds een groot struikelblok voor telepathisch werk. Veel mensen worden nog ‘overspoeld’ vanuit het astrale. Is er een open verbinding met onze ziel (soms kunnen we die ervaren in de ‘vorm’ van een engel) dan zullen we dingen ‘onmiddellijk weten’, zonder de tussenkomst van astrale entiteiten, die gebruik maken van onze zonnevlecht (dit is de oude wijze van telepathisch contact).

Geworteld zijn in ons leven en in de Aarde

Onze vele ‘afleidingen’ stoppen is dus een eerste vereiste. Daarom is het belangrijk dat we doormiddel van meditatie leren te verblijven in het hier en nu. Als we leven in het hier en nu, dan zijn we geworteld in ons leven èn in de Aarde, dan ontvangen we de vruchten van ons leven èn van de Aarde, en zijn onze geesten samen met de geest van de Aarde.

Het gaat feitelijk om ‘bezieling’; de ziel is niet in staat te ‘handelen’ zonder ons, haar voertuig. Daarvoor moeten we geworteld zijn in ons leven en in de Aarde. We behoren te genieten van de pompoenen die we hebben gezaaid en zojuist geoogst, onze longen te vullen met kruidige boslucht, de liefde te bedrijven met een open Hart. De zintuigen zijn ons gegeven om te ervaren, om te leven in het hier en nu. De gedachten (ons ‘zesde zintuig’) die nu onze psyche vormen, zullen steeds meer onder leiding van de ziel worden geplaatst. Dit kunnen we zelf trainen door ons denken in het licht van de ziel te houden, doormiddel van gerichte concentratie, meditatie en contemplatie. Ons denkzintuig komt zo open te staan voor indrukken vanuit de ziel, en wordt gevoelig voor ‘hoger mentale’ beelden. Tenslotte behoren we geleid te worden door goddelijke ‘gedachte’.

Het is niet voor niets dat onze ziel ons heeft doen reïncarneren op het Aardoppervlak. Vanuit die (wortel)basis kunnen we gebruik maken van de synthesische energieën van het Aetherlichaam van de planeet Aarde, en dientengevolge met dat van het zonnestelsel. Dat betekent wèl dat we contact moeten houden met de Aarde, omdat anders alle energieën waar we contact mee maken zullen ‘vervliegen’.

Internet en geaard zijn

Als we dus goed geworteld zijn in de Aarde (Geaard zijn) en uitgelijnd met onze ziel – door bijvoorbeeld yoga/meditatie te beoefenen – dan is het zeer goed mogelijk gebruik te maken van de ‘nieuwe media’ en het internet. Dan kunnen deze een verrijking betekenen voor onze ontwikkeling. Maar als we geen ‘ankers’ hebben in de Aarde en in de Hemel, dan zullen we ‘overgeleverd zijn’ aan de astrale krachten met hun ‘schone schijn’, en dan lopen we het gevaar verslaafd te raken aan onze ‘media’, of aan de vele andere ‘afleidingen’ die in onze maatschappij voorhanden zijn. Dan zal het voor onze ziel moeilijk worden om een voet ‘aan de grond’ te krijgen.

Het grote denken en hart van de mensheidPeople-Holding-Hands

Tenslotte wil ik eindigen met madame Blavatsky:

‘Hebt u uw hart en denken afgestemd op het grote denken en hart van de gehele mensheid? Want zoals het bulderende geluid van de heilige rivier waarin alle geluiden van de Natuur weerkaatst worden, zo moet het hart van hem “die de stroom zou willen ingaan” trillen in antwoord op iedere zucht en gedachte van al wat leeft en ademt’.

Uit ‘De Stem van de Stilte’ (1889)

Frank de Boer

 

INFO

Lezingen

Binnenkort geef Frank twee lezingen, mocht je geïnteresseerd zijn of willen komen, neem dan contact met hem op (zie info onderaan).

Lezing 1 Lezing over Nieuwetijdskinderen

Onze kinderen en hun opvoeding in het licht van de Nieuwe Tijd
Deze lezing gaat over de essentie van de (naderende) Nieuwe Tijd, en daarop aansluitend hoe we onze kinderen daarop kunnen voorbereiden. Waar geven we ze de ruimte en waar geven we onze kinderen juist grenzen aan?
De positieve werking van de Nieuwe Tijd begint zichtbaar te worden, maar het licht daarvan werpt ook zijn schaduwen. Enerzijds hebben deze schaduwen te maken met het (nog) verkeerd begrijpen van de ‘nieuwe’ energieën en krachten, anderzijds zijn er tegenkrachten die de Oude Tijd niet willen (of kunnen) loslaten. Als we hier inzicht in krijgen (in de positieve en negatieve mogelijkheden), dan zijn we in staat onze kinderen beter te ondersteunen in hun persoonlijke groei en te begeleiden naar zelfstandigheid in een snel veranderende wereld.
Wat we zien is dat onze kinderen in het licht van de (naderende) Nieuwe Tijd steeds ‘gevoeliger’ worden. Ze zijn in toenemende mate telepathisch, empathisch, heldervoelend en helderhorend. We spreken dan van nieuwetijdskinderen.

 

Voor contact en meer informatie:

Bel:                 06 – 20926433

Mail:                frankdeboer.darshan1@gmail.com

3 gedachten over “De Nieuwe Tijd, onze Aarde, telepathie en het Internet”

    1. Dank je Carla, ik tracht in elke blog zoveel mogelijk ervaring, kennis en informatie samen te ballen. Het is elke keer weer een heel experiment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *