Belasting- en banenplan ‘Gelijk oversteken’

gelijk overstekenAls gevolg van de financiële crisis zijn in Nederland ongeveer een half miljoen mensen extra werkloos geworden. En is er nu dringend behoefte aan een middel om de economie in Nederland te stimuleren zonder dat dit de overheid geld kost. Dit kan door belasting- en banenplan ‘Gelijk oversteken’ toe te passen. Dit plan bestaat uit een deel gericht op het stimuleren van de vraag naar arbeid en een deel gericht op het stimuleren van het aanbod van arbeid.

Het deel wat gericht is op stimuleren van de vraag naar arbeid bestaat in essentie uit de volgende 4 punten:

1) De premie voor de ziektekostenverzekering die nu door de werkgevers betaald wordt voor rekening van de publieke middelen brengen.

2) De kosten voor sociale werkvoorziening, re-integratie subsidies en alle uitkeringen voor mensen die jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd zijn voor rekening van de werkgevers brengen.

3) Over de werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidspremie en de kosten die we hiervoor genoemd hebben één overkoepelende premie invoeren.

4) Werkgevers de mogelijkheid geven om de hiervoor genoemde overkoepelende premie te ruilen voor extra reguliere banen.

telraampjeMet bovengenoemde punten wordt het voor werkgevers mogelijk om per vier modale werknemers die ze al in dienst hebben ‘gratis’ een vijfde werknemer extra in dienst te nemen. Dit onder het motto van ‘Vijf werknemers halen, vier werknemers betalen’. De vijfde werknemer betaald men nu ook, alleen zit die nu op kosten van de gemeenschap structureel betaald thuis ‘niets’ te doen. (Sinds 1980 zitten in Nederland excl. studenten structureel ongeveer twee miljoen mensen die jonger dan 65 jaar zijn betaald met een uitkering thuis).

Vhopedespairolgens berekeningen met het rekenmodel Saffier van het Centraal Planbureau kan dit plan in 4 jaar tijd ongeveer een kwart miljoen banen opleveren. Daarnaast levert dit plan extra belastinginkomsten voor de overheid op, zodat de overheid minder hoeft te bezuinigen om haar begroting sluitend te maken. Dit plan is relatief eenvoudig en kan met de juiste politieke wil in een jaar worden ingevoerd.

Het stimuleren van het aanbod van arbeid kan het beste door nu na ruim 30 jaar roepen/beloven de lastendruk op arbeid te verlagen dit ook echt te doen. Als we alle heffingskortingen, aftrekposten en subsidies in Nederland afschaffen, kan het tarief van de eerste drie belastingschijven van 33% tot en met 42% naar 12% worden verlaagd. Volgens het rekenmodel Mimic waar het CPB mee werkt levert dit plan in 4 jaar tijd ongeveer een half miljoen banen op. De besparing op kosten voor uitkeringen en hogere belastinginkomsten leveren samen ongeveer € 18 miljard per jaar op (dit is evenveel als wat kabinet Rutte I in haar regeerakkoord als taakstelling had om te bezuinigen). Op verzoek is het mogelijk om varianten op dit idee te leveren.

4 gedachten over “Belasting- en banenplan ‘Gelijk oversteken’”

 1. Hoi Hans,

  Zie dit artikel en het daarbij behorende filmpje.

  Vraag je bank verhoging van je schuldenplafond

  http://niburu.co/index.php?
  option=com_content&view=article&id=6086:vraag-je-bank-verhoging-van-je-schuldenplafond-must-see-video&catid=37:wereld&Itemid=50

  Groetjes,

  Pablo

 2. Hoi Pablo,

  Dank voor jouw reactie, inderdaad een leuk filmpje.

  Vooral ook dat het duidelijk maakt dat wat we bij overheden heel normaal vinden dat die als maar op de pof leven en dat hier ooit een einde aan komt.

  Groetjes,
  Hans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *