Onbekende man haalt 40 miljoen binnen voor defensie

Onlangs werd duidelijk dat de participatie samenleving wel degelijk kan werken. En wel daar waar de frase die aanvankelijk nogal vaag en hol door klonk, vandaan komt. Politiek Den Haag! Waar een argeloze burger zich weldra zou voegen bij het gezelschap van politici, specialisten en beleidsmakers die dagelijks beslissingen nemen die uw en mijn leven ingrijpend bepalen.

Premier Mark Rutte werd op zijn wenken bediend nadat hij maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees lezing, stelde dat het niet terecht is dat de participatiesamenleving een negatief imago heeft. Hij doelde hiermee op de kritiek van SP leider Emile Roemer dat het begrip ‘participatiesamenleving’ een eufemisme zou zijn voor ‘zoek het zelf maar lekker uit’.

Het gaat volgens Rutte niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet.
”De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.” aldus premier Mark Rutte.

Volgens Rutte bestaat ”de samenleving van vroeger, waarin anderen wisten wat goed was voor jou” niet meer. Mensen nemen zaken in hun omgeving steeds meer in eigen hand. ”Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat ze het willen.”

Paul van der Sluijs

potvolblommeEen onbekende man heeft vorige week bij de begrotingsonderhandelingen 40 miljoen euro voor Defensie binnengehaald. Het extra geld voor de krijgsmacht was een belangrijk speerpunt voor de man, die met een bezoekerspas het ministerie van Financiën binnen was gekomen.

“Aanvankelijk was ik als bezoeker in het gebouw aanwezig, maar op een gegeven moment raakte ik verdwaald,” aldus de man. “Bij toeval liep ik de onderhandelingskamer binnen, net op het moment dat de begroting van Defensie besproken werd. Om mezelf een houding te geven, heb ik toen maar de eis van 40 miljoen op tafel gelegd. Daar viel over te praten.”

ehhhMinister Dijsselbloem geeft toe dat hij de man niet kende: “De eerste dag ging ik ervan uit dat het de financieel specialist van de SP was, maar later bedacht ik dat die partij helemaal niet meedeed aan de onderhandelingen. Vervolgens durfde ik er niet meer naar te vragen. Wel vond ik het gaandeweg steeds belangrijker om hem erbij te houden, omdat we al heel veel moeite hadden gedaan om elkaar tegemoet te komen.”

hmmmChristenUnie-leider Arie Slob veronderstelde dat de man een sterke onderhandelingspositie had: “Hij heeft meerdere keren gedreigd uit de onderhandelingen te stappen. Daarnaast hield hij heel stellig vast aan het bedrag van 40 miljoen, omdat hij een lager bedrag niet uitgelegd zou krijgen aan zijn achterban.”

Premier Rutte vindt het niet erg dat er miljoenen toegezegd zijn aan een onbekende: “Als dit akkoord gesteund wordt door een extra burger, is dat goed voor het draagvlak.”

De anonieme onderhandelaar is blij met het bereikte resultaat: “Ik heb steeds gezegd: ik wil de laatste trein halen. Dat is gelukt en dat is fantastisch nieuws voor mij en voor die 45.000 militairen die zich dag en nacht inzetten voor de veiligheid van ons land.”

Door Diederik Smit en Jochem van den Berg
Bron: www.despeld.nl

Note van de redactie: Gezien de origine van dit artikel, en het ontbreken van andere originele bronnen houden we in het midden of alles omschreven in dit artikel werkelijk is gebeurd. Dit artikel is ter lering en vermaak. En om te illustreren hoe op verzoek van onze regering zelf, wij allen gehoor kunnen geven aan het voorbeeld van de “onbekende man” en de éérste wijze woorden van onze premier:

”de samenleving van vroeger, waarin anderen wisten wat goed was voor jou” niet meer. Mensen nemen zaken in hun omgeving steeds meer in eigen hand. ”Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat ze het willen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *