Voltooid heelwoord. Het wáre nulpunt

concious mindVeel onderzoekers ervaren dat hogere energievormen in relatie staan met bewustzijn.

Hierover stond niets in onze schoolboekjes. Onderzoek is daarom zinvol.

 Wat is waar? Alles is mind stuff, dus allereerst: wat is mind?

Mind is het resultaat van een een min of meer gestructureerde verzameling gedachten.

Mind verhoudt zich tot zijn gedachten zoals ons lichaamsbewustzijn zich verhoudt tot onze organen

mindsetMind kan worden opgedeeld in partities, gedachten conglomeraten.

Bij onze geboorte is Mind ongedeeld. Ervaringen creëren vervolgens een ego partitie.

Mind en ego zijn twee besturingssystemen. Ego heeft read only toegang tot de mind partitie.

Ego kan wel modules aan zich zelf toevoegen.

hole in the wallHet geheel is meer dan de som der delen, Mind is dat meerdere dan zijn gedachteninhoud.

Mind is een variabele. Gedachten worden toegevoegd, oude vaak overschreven.

Per ultimo is Mind daarom zelf een illusie.

Mind is illusie en het scheppingsinstrument van verdere illusie.

Mind is het creatieve Nulpunt. Het technisch nulpunt is een weg daar naar toe voor technici.

Mind is niet identiek aan Denkgeest. Denkgeest is zuiver bewustzijn en brengt Mind voort door focus in het veld van alle mogelijkheden, een veld dat in de loop der tijd vele namen kreeg.

(Zie: Scheppen voor dummies)

ego = MC 0De scheppingsvolgorde is:

– Zijn.

– Bewustzijn ( het begin van dualisme).

– Mind ( eerste schepping van Bewustzijn).

– Schepping ( Mind wil groeien en wijzigt zichzelf).

– Ego distorsie ( perceptie van het universum)

Wetten. Alles dat tot bestaan komt:

– vormt een eigen zelfbewustzijn, dat is het meerdere dan de som der delen.

– blijft vervat in het bewustzijn van zijn oorsprong.

– zal trachten te blijven voortbestaan en groeien.

ego feedIn mind als gedachtenstructuur ontstaat het idee dat het zelfstandig kan scheppen. Dit idee is een modificatie van mind zelf, een partitie dat het zelf toevoegde, toeliet. Meer partities zijn mogelijk (secret agent, Manchurian candidate). Het sub bewustzijn van deze partitie is het ego, onze valse identiteit. Ego ontkent mind en projecteert een eigen versie van (een deel van) de inhoud van mind als de externe 3D wereld die wij kennen. Dit is de valse schepping van ego. Ego is niet creatief maar vervormend.

e GOMen zou ook kunnen zegen dat het ego zich uit mind terugtrok, zich ging identificeren met een heel beperkt deel van de inhoud van mind, met dat waar wij als ego ‘ik’ tegen zeggen, met ons lichaam. Vandaar uit ziet het de rest van mind+inhoud als externe ruimte+objecten.

Maar Tat Tvam Asi. Gij zijt Dat.

 Alles heeft zijn prijs, als ego ego wil zijn houdt dat in dat er geen verticale voeding, geen inspiratie, geen flow vanuit het geheel, vanuit het Nulpunt beschikbaar is. Wel beschikbaar, maar ego laat het niet toe. Toch wil het groeien en er zit dus niets anders op dan horizontale voeding. Dat is Mentaal kannibalisme.

0 punt modelHet gaat daartoe in concurrentie met andere ego’s die dezelfde keuze voor separatie maakten. Het zoekt te groeien door zichzelf te kopiëren in andere ego’s. Dat is de zendingsdrift die ‘de’ waarheid wil brengen. Dé waarheid van ego is echter slechts een vervorming van zijn zeer selectieve read only geobjectiveerde impressie van de rest van Mind. Ego kent zijn illusoire status en wordt beheerst door angst en schuldgevoel. Wie goed oplet ziet dat overal. Het ego ziet overal vijanden en voelt de noodzaak om te overheersen. Wie niet wil assimileren moet worden onderworpen.

Ego’s leren al snel dat samenwerking voordelen biedt. Samenwerkingsverbanden ontstaan die op slinkse wijze andere ego’s modificeren. Dit is mind control. Juister is het te spreken van ego control en afscherming van de One Mind.

Mind control is een illusie van ego, het is ego sub mind control. One Mind blijft onaangedaan.

queen of diamondsHet gevolg was dat een steeds geavanceerder systeem voor control van ego’s door ego’s ontstond binnen de ene Mind. Ieder mens is dus één in Mind en verdeeld in ego. Daarom, wat men doet voor de ander, goed of slecht, doet men voor of tegen zichzelf.

Mind is thans voorzien van een complexe set control modules.

Deze sub set van Mind is het menselijk mind control systeem (MMS)

Enige modulen worden hieronder beschreven:

 Macht door geld systeem (mdg)

obey wanHet hele MMS bestaat om via dit mdg over anderen te heersen. De gebruikers van dit MMS systeem zijn de corporate elite, overheids elite, banksters, schaduw elite (de onzichtbare top).

Zij zijn niet de ontwikkelaars maar namen dit ‘verlaten schip’ de Interdimensionale universumstructuur in bezit.

 

Zeer complex. Bedenk: wij zijn een non-body species. Sleutelwoorden zijn verleiding, Anunaki, animatie van (hun) creatie.

phone homeGod-ziel-lichaam complex

Belangrijk element van het MMS. Het ankert de illusie van separatie door religie en ‘spiritualiteit’.

De illusie van separatie maakt manipulatie heel gemakkelijk.

de schreeuwDoodsangst netwerk.

Etherische structuur, geplaatst in solar plexus gebied. Verzorgt distributie van emoties als angst, stress, rusteloosheid. Deze module is voor een groot deel verantwoordelijk voor ons disfunctioneren.

pleiadisch wezenGenetisch manipulatie systeem

Product van meerdere interdimensionale rassen die een ruimtepak, ons biologisch lichaam, ontwierpen om een physieke ervaring mogelijk te maken.

Wie zijn ‘wij’? Zijn wij die rassen? Zijn wij die ‘body snatchers’??

 

Het systeem is bedoeld om in de tijd updates eenvoudig te kunnen doorvoeren en dat is ook herhaaldelijk gedaan.

denk rasters HAARPP

sublimalUpdates verlopen niet (alleen) via primitieve ‘cut&paste’ maar vooral wireless, remote!

 

Meest geavanceerde methode: mind control, dus gedachtenmanipulatie, introductie van religie e.d. Ook gedachten programmeren genen. Wij zijn & zien wat we denken en geloven.

 

Dit systeem is ook bedoeld om de doordringing van de natuurlijke Denkgeest te blokkeren.

OZDit overzicht is niet compleet maar geeft een idee van de complexiteit.

Eenmaal zich ervan bewust kan men deze modulen wel herkennen.

Niettemin is het onderdeel van de illusie van het ego.

De controller is meer het gezamenlijk gebouwde systeem dan dat het de een tegen de ander is.

Al met al ziet dit er tamelijk hopeloos uit! Hoe ontkomen we hier aan?

Niemand ontkomt er aan. En niemand wordt slachtoffer. Want ego’s zijn illusoir en kunnen er niet aan ontsnappen, en Mind is (relatief) echt en was er nooit slachtoffer van.

De vraag naar ontsnapping is dus een vraag naar identificatie. Wie wil men weten te zijn.

Geen strijd, maar een simpele mind shift is alles wat nodig is.

Het is deze mind die mensen als Bach, Da Vinci, Tesla en Maxwell realiseerden.

Maxwell was een dominee. De anderen ook, maar niet in functie…

Strijd tegen de ander, de onderdrukker, is de strijd van ego tegen ego. Het is een gebed zonder eind. Beide versterken hiermee elkaar en daarmee de separatie van hun wezen, van One Mind.

karma to dharmaEen ‘tegennatuurlijke’ reactie zal het tegengestelde effect hebben. Vergeven! De ware betekenis van vergeven is dat je de waarde van andermans misdragingen op 0 zet door in hem uitsluitend One Mind die je zelf bent te willen zien.

( Nulpunt mijdende vergeving ego stijl is juist veel waarde toekennen, alles uitvergroten, en dan prat gaan op geen wraak nemen. )

Deze effecten zijn aanschouwelijk te maken door mensen als vibrerende stemvorken te zien die op elkaar inwerken.

Door keuze voor One Mind wordt de invloed van het ego, en dus van de invloed van het MMS op ego, verzwakt.

transcendence4Dit is de enige exit uit de matrix van mind control, de enige ‘verlossing’ uit de valse 3D illusie van het ego. Bovenomschreven vorm van vergeven is het enige instrument waarmee dat kan worden gerealiseerd.

 Keuze voor One Mind betekent in eerste instantie niet de ontkenning van de 3D illusie maar van de ego distorsie ervan.

Door mind shift richting Mind, Nulpunt, verandert onze perceptie en zien we met nieuwe ogen. Dus zien we een Nieuwe hemel en een Nieuwe aarde. Niks nieuws, behalve onze waarneming.

 

De ‘Ik’ die zei die Nieuwe spullen te maken ben jezelf, je echte zelf, de One Mind.

Uiteindelijk zal het onderscheid tussen hemel en aarde ook weg vallen want dat is nog steeds twee, niet Een.

Maar voor dat we zo ver zijn zal er nog veel tijd door de tijdloosheid vloeien en zullen we al heel veel redelijk mooie dingen gaan doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *