Leerplicht verkocht als recht

Over de kwaliteit van ons onderwijs is de laatste tijd veel te doen geweest. Al enige tijd is er een toenemende roep om vernieuwing in een inmiddels wereldwijd onderwijs systeem dat ten grondslag ligt aan de Pruisische indoctrine. Een vernieuwd belastingstelsel, militair – en volledig hervormd politiek stelsel het aanvankelijk hopeloos verdeelde Pruisische rijk tot een eenheid te smeden. Een lumineus idee tot hervorming bedoeld om het volk te verenigen tegen het leger van Napoleon. Het onderwijssysteem werd tijdens de Industriële revolutie grotendeels overgenomen maar dit had vooral een economisch belang dat vooral de toen al sterk in de politiek vertegenwoordigde elite en hun corperaties diende. Onbewust leverde de rest van de bevolking haar autonomiteit in, om zich te laten vormen tot een efficiente mierenkolonie, met werkers, verzorgers en soldaten die voor een schamel bestaan het fortuin inzetten van de wereldwijde machtselite, die nog altijd ongehinderd hun planeet en eigen soort aan het verkankeren zijn. Wellicht een wat lange inleiding, maar zie het maar als een inhaal lesje in geschiedenis. De crisis waar we nu al ruim 5 jaar inzitten, leert steeds meer mensen dat het systeem waar alles op is gebaseerd, en dus ook het onderwijs, niet langer functioneert. Het is failliet, en feitelijk in post mortem. Wederom worden mensen gebruikt als batterij om dit zombiesysteem kunstmatig in leven te houden. En omdat ons onderwijs ons onze autonomiteit heeft afgenomen, hebben we niet in de gaten dat we als een stel muilezels de kar trekken die juist onze vrijheid ontneemt, omdat we gefixeerd zijn op die wortel die ons aan een stok en een touwtje wordt voorgehouden, terwijl die hele kar er vol mee ligt. Toch zijn er steeds meer mensen die de status quo doorzien en bij het portaal van onze indoctrine begonnen zijn die voor zichzelf en hun kinderen te doorbreken.Het onderwijs. Neem nu Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek van Freeskool Nederland

Wie zijn Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek

Jan Nouwen en Eugenie van Ruitenbeek  hebben Freeskool Nederland opgezet. Jan is consultant, coach en opleider, gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Eugenie is auteur, spreekster, adviseur en inspirator. Naast hun brede ervaring en expertise in het bedrijfsleven zijn ze ook vader en moeder van drie kinderen.

Jan en Eugenie voeden hun kinderen op een radicaal en fundamenteel andere wijze op dan zij zelf als kind hebben meegemaakt.

Het accent van hun begeleiding ligt op bewustzijnsontwikkeling, liefde, waarheid, juistheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit Om tot dit besluit te komen werd er eveneens in henzelf een grote verandering  gevraagd omdat ook zij nu eenmaal zo geconditioneerd waren hun aandacht volledig te richten op de mind en alles wat die aan valsheid produceert. De wereld die we om ons heen zien is gebouwd op de mind. Daarom is iedereen gevangen in de eindeloos terugkerende slingerbeweging van geluk naar ongeluk en weer terug, aldus Jan en Eugenie.

De oprichters van Freeskool Nederland staan een andere wereld voor. Zij willen graag later onze kinderen achterlaten in een wereld waarin liefde en bewustzijn de bron zijn van alle activiteiten en niet de mind met het oeverloze getetter en de eindeloze meningen. Zij voelen zich daar als ouder, mede verantwoordelijk voor.

Zij zien het als de voornaamste taak van de ouder om je kinderen bekend te maken met hun eigen unieke (zelflerende) vermogens en autonomiteit. Hen wordt bijgebracht dat zij bewustzijn zijn, dat in de vorm is gekomen. Van daaruit scheppen zij hun leven. Het is essentieel dat zij in hun directe ervaring het verschil zien en voelen tussen wie zij zijn en dat, wat hun denken zegt.

Het woord is verder aan Jan en Eugenie..lees hieronder verdercropped-tygo-bos

 

 

 

question everythingHet is niet dat ik mensen niet respecteer maar ik schiet van deze vraag altijd in een vrolijke lach. Twee hoogopgeleide communicatietrainer-consultants die hun kinderen niet zouden kunnen leren lezen? Is dat wat ze bedoelen?

Nee, dat is niet wat ze bedoelen. Mensen die deze vraag stellen zijn door de mededeling dat we thuisonderwijs geven in de achteruit geschoten. In het aangeleerde idee dat kinderen maar op 1 plek kunnen leren lezen; op school.

De werkelijkheid is dat kinderen zichzelf leren omrollen van rug naar buik, zichzelf leren op te staan, zichzelf leren te lopen, zichzelf leren te praten en nog veeel meer van dat soort dingen. Zouden mijn kinderen zichzelf gaan leren lezen? En daar hoort waarschijnlijk schrijven bij… De wetenschapster in mij volgde hen met grote interesse. Wat bleek? Ze deden het.

Bij alle drie hebben we wel de letters helpen aan te leren. Altijd via spel. Letters zoeken op nummerborden, in etalages, op verpakkingen, op boeken. Wat zijn er eigenlijk ontzettend veel letters overal in onze wereld. Nooit zo opgelet.

We speelden ook graag schooltje. Dan trokken ze hun jasje aan, deden hun rugzakje om nadat er een appel in gefrommeld was en dan toog het spul heus naar buiten, banjerde over de stoep, keerde om en kwam weer naar huis. Als ik de deur dan opendeed veranderde ik spontaan in een juf. En dan werden er letters overgetrokken bijvoorbeeld, voorgelezen en letters aangewezen, letters geknipt en dan was het wel weer genoeg voor een tijdje. Tot de volgende lettergolf opkwam.

DSC00191Mevrouw F. Nouwen bevindt zich momenteel in zo’n golf. Bladzijdes vol.

En ik, de juf, zit er dan met een kop koffie bij want een op een onderwijs (lees: contact) is wat zo’n dametje dan hogelijk verheugd. En ik zit er dan bij en bewonder de explosie van leergenot die zich tegenover mij vrijelijk openbaart.

En als wetenschapper, eigenlijk is het meer wetenscheppen, want ik kijk en observeer wat er allemaal aan schoons voor mijn oog opbloeit, zag van de week ineens een verandering.

DSC00196Ziet u het ook?

Ineens ging ze de letters van beneden naar boven overtrekken. Niet alleen van onder aan de pagina naar boven, van links naar rechts, maar ook de letters zelf werden van onder naar boven gemaakt.

Waar kwam dat vandaan? Wat betekent het? Zo grappig. Iets in dat hoofd en lijf is veranderd en ik kan niet zien wat. Ik zie het alleen aan de uiting, de vorm die naar buiten komt.

‘Kun je het ook van boven naar beneden?’ vroeg ik nieuwsgierig. Ze begon meteen bovenaan de rij letters naar beneden te schrijven maar de letter zelf bleef van onder naar boven.

U zult denken: waar gaat dit over? Maar voor mij is dit fascinerend. Voor mij is dit waar het om gaat in het leven. Ik heb er eigenlijk niet eens woorden voor. U moet misschien een beetje moeite doen u in mij in te leven..

myth realityIk kijk niet met mijn mind maar met mijn wezen. En in deze kleine gebeurtenis, waar ik met mijn volle aandacht bij ben, kijk ik naar de bloei en de verandering van het leven, dat naar buiten komt in mijn meisje. Een paar minuten geleden schreef ze nog op de oude manier, nu is er iets gebeurd en schrijft ze op een andere manier.. Niemand had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren, noch had iemand kunnen voorspellen dat het nu gebeurt..

Dit heb ik ook in mijn jongens gezien. Daar, in die lichamen en breinen ontwikkelt zich diep van binnen iets, onttrokken aan ieders oog, niemand kan het zien en ineens is het daar. Wel zichtbaar. Zo leerde Jesse zichzelf toen hij 7 was in 1 week lezen omdat hij de enige was bij de Scouting die de opdrachten niet kon lezen. En Tygo zat op een dag, nooit een lesje gehad, zijn zusje voor te lezen.

krishnamurti-educationJesse schrijft nu een boek: ‘De muur van Tijd’ en Tygo doet de hele dag het spelletje ‘woorden raden’ met me. Ik moet moeilijke woorden zeggen en hij spelt ze en/of schrijft ze op. En ik ben serieus vol ontzag te merken dat hij 85% foutloos spelt terwijl hij ze nooit ‘geleerd’ heeft. Via een boek en lessen of zo. Hij weet ze gewoon. Een paar rare dingen in de nederlandse taal moet ie even weten. Dan hoort hij ze 1 keer en weet ze. Fascinerend! Zijn hersens zijn rijp!

En dat leerde mij weer dat er zoiets moet bestaan als ‘natuurlijk taalgevoel’. En daar wilde ik meer over weten.

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society

J. Krishnamurti

Meer weten over naar aanleiding van dit artikel: klik op de link: Freeskool Nederland

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *