Een ongewoon gesprek van mens tot natuurlijk persoon.

Hieronder volgt een “ongewoon gesprek met een gemeente ambtenaar” dat wordt gevoerd door een dame waarvan bij ons nog niet de naam bekend is. (maar wel graag zouden willen weten, in de hoop dat zij vaker dit soort verhelderende dialogen aan gaat met vertegenwoordigers van het systeem dat ons tot “natuurlijk persoon” en zelf in stand houdend onderdaan heeft veroordeeld, zonder dat ons dit direct duidelijk wordt gemaakt en zonder dat we daarin echt een duidelijke keus hebben.) Die staat duidelijk in haar kracht. Die heeft haar op haar tanden tot aan haar tenen.

Onder het interview.. Luca. van dinther aan het woord. Bekend spokesman en initiator hier in Nederland van de Soevereine mens

deel 2. Een ongewoon gesprek met de gemeenteambtenaar
deel 3. Een ongewoon gesprek met de gemeenteambtenaar
deel 4. Een ongewoon gesprek met de gemeenteambtenaar


Addertjes onder het gras.

“Bent U Pietje Puk, burgerservicenummer 06757493? Mag ik Uw identiteitsbewijs even zien?”

Hoe vaak heb ik niet instemmend geknikt op “bent U…?” en gehoorzaam het identiteitsbewijs getoond als daarom door een gezagdrager gevraagd werd?

Net als 16 miljoen Nederlanders heb ik jarenlang in de ” matrix”  geleefd, dat ik mijn naam ben en dat ik een staatsburger ben , omdat ik op Nederlands grondgebied geboren ben.

 

In 1958 heeft mijn vader mij(n geboorte) aangegeven bij de gemeente Gennep en is daar van een juridisch
document, de Geboorteakte, opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Nederlandse Staat heeft
de (voor)namen ,die ik van mijn ouders gekregen heb, ongevraagd gebruikt voor een juridisch etiketje (de Natuurlijk Persoon). Aan dit etiket is het staatsburgerschap gekoppeld.

Het etiket heeft ook een Burger Service Nummer (BSN)
en sinds kort eist de Staat ook vingerafdrukken voor het verplichte identiteitsbewijs.

Jajaa, je kunt ‘r niet vroeg genoeg mee beginn’n

 

 

Het staatsburgerschap is verplicht. Volgens de Nederlandse Wet kun je slechts door overlijden of emigreren naar een
ander land onder het staatsburgerschap uit. En daar zitten 3 addertjes onder het gras die ik 50 jaar over het hoofd
gezien heb. Want waar is de overeenkomst met de Nederlandse Staat dat ik toestemming gegeven heb voor het gebruik van mijn namen om een juridisch etiketje aan te plakken? Waardoor ik staatsburger, belastingplichtig ben, ondergeschikt aan ambtenaren van de Nederlandse Staat en financieel garant sta voor de miljardenschulden van die Staat?

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
De Nederlandse Staat wordt geacht het Universele Recht van de Mens te kennen

Art 6 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zegt dat ik het recht heb op een Persoon. Dus niet de plicht ! Internationale verdragen gaan boven Nederlandse wetgeving (art. 94 van onze Grondwet). Het tweede addertje onder het gras is dus dat wij “verplicht” worden tot het hebben van een Natuurlijk Persoon en voor lief te nemen dat de Staat ons behandeld alsof we die Natuurlijk Persoon zijn . Wat in strijd is met art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zegt dat niemand in slavernij of horigheid gehouden mag worden.

Ieder van ons is een bezielde spirituele entiteit met een universeel bewustzijn. Gedurende enkele tientallen jarenverblijft de ziel in dit stoffelijk lichaam als onderdeel van een cycli van incarnaties. Alle wereldreligies leren ons alduizenden jaren dat wij geschapen zijn naar God’s evenbeeld. Pas veel later zijn er wetten gekomen, ons opgelegddoor veroveraars en heersers. Wetten zijn papier, een fictie bedacht door mensen om macht over onderdanen en staatsburgers uit te oefenen. Oftewel addertje nummer 3, want geen enkele mens heeft het recht zich boven eenander mens te stellen. We zijn allen gelijkwaardig, aldus art 2 in de Universele Mensenrechtenverklaring en art 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR).

Dus als mevrouw Beatrix vanAmtsberg – zur Lippe Biesterfeld beweert “bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn, dan vraag ik: “waar staat dat?”.

 

De eenvoudige oplossing.

Op de websites www.ikclaimmijnnaam.nl (voor Nederland) en www.ikclaimmijnnaam.be (voor België) staat uitgebreid het stappenplan beschreven om op een vreedzame en harmonieuze wijze het eigendom over jouw juridisch etiketje terug te claimen. In respect voor je medemens, moeder Aarde en onze Schepper. Na het doorlopen van dit stappenplan ben je weer een soeverein Mens van vlees en bloed, die door middel van zijn Natuurlijk Persoon naar eer en geweten deel neemt aan het maatschappelijk verkeer. Want er wachten ons  serieuze uitdagingen  als
gevolg van een staatssysteem dat tot grote ontwrichtingen in milieu, welzijn, gezondheidszorg, economie en het sociale domein geleid heeft.

http://www.earthpedia.nl/wijsbegeerte-toen-wetenschap-nog-wijsheid-was/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *