Geen Huis maar een Stad van inspiratie

Cultuurnota is aangenomen door de gemeenteraad. Tijd voor vernieuwing en briljante ideeën. Deze column is het einde van het huilie huilie tijdperk.

Geen Huis maar een Stad van inspiratie!

hippievannieuwste doelenEen aanrader voor jong en oud: bezoek nou echt eens die geweldige tentoonstelling over ‘the sixties’ in het Gorcums Museum. Vreest niet, die hennepplant is voorgoed verwijderd. Niet omdat de gemeente dat wilde, maar simpelweg omdat die plant vreselijk begon te meuren. De natuur lost het allemaal vanzelf op. Vergelijk die turbulente tijd met nu. De zestiger jaren rekenden af met een cultuur van gezapigheid en gekneuter en er ontstond een nieuwe vrijheid. Onze jaren rekenen af met de cultuur van overheidsbemoeienis. En ja, daar is subsidieverlening een onderdeel van. Maar ook nu zal de natuur het allemaal vanzelf oplossen. Dat de gemeenteraad de cultuurvisie 2013-2018 heeft aangenomen biedt enorm veel kansen om de oude plantjescultuur eens tante helgabehoorlijk op te schudden en desnoods op te doeken. Tegelijkertijd komt ruimte vrij voor creatieve initiatieven en er ontstaan nieuwe vrijheden. Natuurlijk hebben we flink gemopperd, geageerd en geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Ik net zo goed. Want we waren aan alles zo gewend en daarmee zo verwend. Dat gemekker is wel klaar nu. En wat blijkt: er is toch nog geld om dit te stimuleren. Mits je een goed plan hebt natuurlijk. Een plan van onszelf en niet van de gemeente. Een quote uit de raadsvergadering: ‘hebben sinds het opheffen van TOON minder kinderen en jongeren muziekles gehad’? havenconcertHet antwoord: ‘waarschijnlijk niet’. Door allerlei initiatieven ontstaat een vrije markt van muziekonderwijs. Zo kun je je ook independent creativesafvragen of, als het concept ‘schouwburg’ verdwijnt, er minder bezoekers naar het theater gaan’? Antwoord: Mensen zullen snel ánders naar ‘Theater’ gaan. Die hoofdletter maakt het verschil. Dat kan ook in De Nieuwe Doelen als zij zichzelf opnieuw durven uit te vinden met het oog op een nieuwe toekomst. Vanuit schaarste ontstaan vanzelf nieuwe ideeën: de hele stad als één groot podium. In huiskamers, op straat. Met geweldige initiatieven als het Lingehaven concert, hippiefestival en zomerfeesten en vele andere nog te bedenken projecten. Ook dat is theatercultuur! Het ‘Huis van inspiratie’ kan uitgroeien tot een ‘Stad van inspiratie’, ónze stad vol inspirerende, opwindende ideeën en kansen. Met durf en talent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *