De spreidstand rondom klokkenluiders

klokkenslagerDe markttoezichthouders in de financiële sector zijn in Nederland druk doende een regeling op te stellen rondom klokkenluiders.
Men wil namelijk vanuit het oogpunt van toezicht, eerlijkheid, voorkomen van misstanden etc. graag dat klokkenluiders misstanden of fraude bij de overheid aangeven…
Jippie voor de klokkenluiders dus, de overheid is blij met ze. Je krijgt als klokkenluider bescherming.
Maar dat is slechts de helft van het verhaal.
De overheid is blij met klokkenluiders zolang deze de klok luiden over zaken die belastingen en boetes opleveren. Klokkenluiden over de overheid zelf is een heel ander verhaal.
Ben je zo’n hals als Snowden, dan is ook in Nederland de overheid niet je grote vriend.
De overheid legt ons namelijk wel van alles op en wil niet dat we de overheid bedonderen, maar andersom, daar moet je met je tengels van af blijven.
quasi nogoJe bent dan loslopend wild en het jachtseizoen is geopend als je het waagt de overheid zelf op de vingers te tikken.
Weet dus wat je doet als je misstanden van de overheid zelf aan wilt kaarten.
Zo ook over de toezichthouders zelf.
Overweeg even heel goed of je misstanden binnen bijvoorbeeld de AFM of DNB wel wilt aanpakken. Het declareer gedrag, de vergoedingen, maar ook (sexuele) verhoudingen binnen de instelling die het functioneren van hoge functionarissen kan beïnvloeden. Vraag je af of je het je kan veroorloven die naar buiten te brengen. De AFM, DNB, ACM zijn dan namelijk ineens niet zo happig op klokkenluiders. De instituten en/of de overheid proberen je dan simpelweg als klokkenluider en als mens kapot te maken.
demminkMooi voorbeeld binnen de Nederlandse overheid is het jarenlange gesteggel over Joris Demmink, een voormalig zeer hoge ambtenaar bij justitie. Hij wordt al jarenlang beschuldigd van kindermisbruik. Heel het overheidsapparaat wordt ingezet om haar voormalige hoge ambtenaar te beschermen. Kosten zijn nooit te hoog, de overheid betaalt alle rekeningen, ondanks dat het hier om een privé persoon gaat. Ondanks dat de bewijzen zich opstapelen en heel belangrijke alibi’s als leugens worden bewezen. Daarmee zijn de feiten nog niet bewezen, maar de alibi’s kloppen al niet. Dat zou toch verdenking moeten opleveren, maar de Nederlandse overheid geeft niet thuis. Je mag overal de klok over luiden, maar van de overheid zelf blijf je af. Zoek in Youtube eens naar Dutch Injustice en je broek zakt af. Kijk ook naar http://www.youtube.com/watch?v=UymFC6Oyz54. Het AD vond bewijzen, Peter R. de Vries vond die bewijzen niet. Heeft het AD zich laten beetnemen, of is Peter R. de Vries nu ook boos omdat hij op zijn eigen vakgebied verslagen is door het AD?
Demmink kondigde een rechtszaak aan tegen het AD. Die rechtszaak loopt nu steeds vertraging op, omdat rechters het er moeilijk mee hebben. De rechters hebben jarenlang gewerkt onder de nu gepensioneerde Demmink en belangenverstrengeling ligt op de loer. Men wil er binnen justitie niet de vingers aan branden, zo lijkt het.

Via deze weg lijkt het er in mijn ogen toch op dat Demmink zo machtig was, dat hij onaantastbaar was. Lees er hier meer over:http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3506291/2013/09/09/Rechters-worstelen-met-Demmink-zaken.dhtml
Stel… stel nu, dat zou blijken dat het AD toch gelijk heeft… Zou dat dan niet inhouden dat heel de top van justitie maar ook de politieke top van opsteltenNederland moet verdwijnen? Zou het niet betekenen dat zowel de overheid als de regering enorm corrupt is en Nederland een koninklijke bananenrepubliek? Zou u als rechter die uitspraak durven doen? Of zou u uzelf laten verschonen en het bij een ander op het bureau gooien? Is dat de reden dat rechters deze hete aardappel van de ene rechtbank naar de andere doorsturen? Demmink zelf heeft naar verluidt de sex met jonge mannen wel toegegeven. Hij vroeg ze niet naar de leeftijd…
Dit verhaal heeft door de enorme impact de status gekregen van een rechtzaak zoals die werd gevoerd na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier al lang niet meer om Demmink en wat hij al dan niet gedaan heeft. Het gaat om de betrouwbaarheid van de Staat zelf. Mocht nu toch blijken dat de Staat ten oprechte haar hoogste ambtenaar op justitie de hand boven het hoofd heeft gehouden, dan moeten er figuurlijk tientallen koppen rollen en moeten heel wat loopbanen afgebroken worden. Je zou zelfs kunnen indenken dat heel de opzet van de staat dan dus blijkbaar aangepakt moet worden, want naast het koninklijk huis bestaan er dan blijkbaar meer functies die onaantastbaar zijn.
Nog andere interessante links:

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/ging-het-pensioengeld-van-de-gay.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/herendoofpotje.html
Geen stijl zet fors in op Demmink:http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/07/hee_demmink_kom_je_ons_nou_ook_vervolgen_voor_deze_suggestieve_kop.html
Od dit Russische videootje: http://www.youtube.com/watch?v=hX85WOVHUHI
stop klokkenluidersEr is nu een politiek voorstel rondom klokkenluiders gedaan. De toezichthouders zijn niet zo positief, omdat ze een klokkenluider in feite zien als een aanval op hun eigen functioneren. De klokkenluider weet iets wat in feite de toezichthouder had moeten ontdekken, maar het niet deed. Dus falend toezicht! Door de klokkenluider zich te laten melden bij een ander dan de toezichthouder kan er competitie ontstaan tussen het reguliere toezicht en de klokkenluidersinstantie. Misschien komt zelfs fraude binnen de toezichthouder boven water! De toezichthouders willen niet dat twee overheidsinstellingen elkaar hier mogelijk gaan tegenwerken.
Een terecht punt, mede belangrijk omdat de toezichthouders zich in feite door een klokkenluider in in kuif gepikt voelen en niet veel voelen voor een tik op de pols door een andere instantie die blijkbaar betere informatie heeft.
Landjepik, een aanvaring van ego’s, hoe dan ook, de toezichthouders vreten geen nieuwe instantie.
censuurZo’n nieuwe instantie weet niets, kan niets… in feite net zo beroerd als de toezichthouders zelf, want die hebben ook de fraude blijkbaar niet weten te ontdekken…
Vanuit de toezichthouders is er dus geen enkele steun voor een nieuwe instantie die klokkenluiders zou moeten bijstaan. Terecht of onterecht, maar de toezichthouders gaan enorm in de verdediging en willen in feite het fenomeen klokkenluider eigenlijk niet introduceren. In hun ogen is de ‘tipgever, informant of verdachte’ verdeling al helder genoeg. In dat systeem houdt de toezichthouder de regie. Daar lijkt het ze vooral om te doen, het behouden van de regie. Een klokkenluider zal bij de bestaande toezichthouders vooral als verdachte te boek staan. Zo kan de toezichthouder het eigen straatje ook zo schoon mogelijk houden.
http://www.afm.nl/~/media/Files/publicatie/2013/brief-reactie-klokkenluidersverzoek.ashx

Auteur: Tom Lassing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *