Week 43: Opvoeden in een gestoorde wereld

voorkant-boek-1-01Het nieuwe boek ‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ van Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen is vanaf 16 november aanstaande te koop via drukkerij Wedding. Alle informatie over de verkoop komt binnenkort op het blog: http://freeskoolnederland.wordpress.com/
Jan is consultant/coach en opleider, gespecialiseerd in
bewustzijnsontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en maatschappelijke innovatie. Eugenie is auteur, spreekster, adviseur en inspirator. In hun werkzame leven hebben ze samen meer dan 40 jaar ervaring in bedrijfsleven, maatschappelijke dienstverlening, zorg en educatie. Daarnaast zijn ze ook vader en moeder van drie kinderen. Jan en Eugenie zijn entrepreneurs en onderwijsvernieuwers. Zij helpen ouders en professionals met advies, coaching en onderricht over opvoeden en opleiden vanuit liefde, waarheid en
rechtvaardigheid. Daarnaast werken zij aan een nieuwe plek, midden in de wereld, waar opvoeden en opleiden weer bij elkaar worden gebracht om
kinderen te leren hun eigen licht te zijn in een nieuwe wereld. Dit initiatief heet Freeskool Nederland (http://www.freeskoolnederland.nl/).

Eckart Tolle en Barry Long
‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is het eerste boek dat in het Nederlandse taalgebied
uitkomt dat laat zien hoe het werk van spirituele leraren als Eckart Tolle en vooral Barry Long
concreet en praktisch toepasbaar gemaakt kan worden bij het begeleiden en opvoeden van
kinderen. Het wijst ouders de weg en geeft concrete en praktische handvatten hoe zij de negativiteit uit zichzelf, hun relatie met hun partner en hun kinderen kunnen halen waardoor de liefde die ze zijn vrijelijk kan stromen. Het is een radicaal boek want het rekent af met alle
excuses en uitvluchten om het ongeluk in ons leven als normaal te blijven beschouwen. De auteurs wijzen als hoofdoorzaak voor al het ongeluk in de wereld de mind aan, die losgeslagen is van de liefde, en er op eigen houtje een puinhoop van maakt. Het tot stilstand brengen van de op hol geslagen mind cq het versnellen van het bewustzijn is noodzakelijk om te komen tot een wezenlijk andere wereld.

Verantwoordelijkheid nemen
“Juist als het gaat om het grootbrengen van kinderen kunnen we ons niet meer permitteren op de oude voet verder te gaan”, aldus Eugenie van Ruitenbeek. “De oude manier voerde werk en economische groei op als hoogste goed. School en opleiding werden verheerlijkt en
geld was feitelijk de belangrijkste motivator van ons handelen. Het systeem dreef ons in de overlevingsstand en wij gingen daarmee, onwetend, akkoord. We werkten voor onze onderdrukkers en financierden hen. Dat doen we nog.

“Het is tijd dit te stoppen. Niet door verzet te plegen, te klagen, anderen de schuld te geven, maar door de volle verantwoordelijkheid te nemen dat wij het waren die ten volle meewerkten aan de creatie en het voortbestaan van deze wereld. We wisten niet dat we onderdrukt en gemanipuleerd werden door de politiek, de medische wereld, de banken, het onderwijs en alle andere systemen. Dat is een feit. Voor datgene wat
je niet weet, kun je geen verantwoordelijkheid nemen. Nu weten veel mensen het wel. En dat maakt dat deze tijd tot een machtig mooie tijd.

Ongelukkige ouders en kinderen
zwartwit“In ons werk ontmoeten wij veel volwassenen die in dit tijdperk problemen ondervinden in
hun contact met kinderen. De oude manier van opvoeden lijkt niet meer te werken, nieuwe manieren evenmin. Autoritair optreden naar kinderen lijkt achterhaald maar datgene dat er voor in de plaats kwam, het vrijlaten van het kind, het de ruimte geven emoties te uiten,
leidt ook niet tot het liefdevolle, harmonieuze gezin waar een ieder naar verlangt. De ontreddering bij veel ouders is verborgen maar daarom niet minder schrijnend. Kinderen die eisen, drammen, ongehoorzaam zijn, bijten, krabben, slaan, met spullen gooien. Kinderen
die de zin van hun leven niet zien, zich verbergen in hun mobieltjes en niet weten wat ze met school aan moeten. Een groot deel van de kinderen wordt tegenwoordig gedrogeerd om ze uit te schakelen. ‘Tot rust en concentratie brengen’ noemt men dit. Facebook staat vol met de verhalen en slechts weinigen weten wat te doen. ‘Het is een fase. Het gaat wel over. Het komt wel goed’, zijn wat vage kreten waarmee men elkaar tracht gerust te stellen. Het systeem heeft geen ander antwoord dan het binnendringen in en ontregelen van het gezin
door alle verantwoordelijkheid bij de ouders weg te nemen en in handen te leggen van een wildvreemde professional, onder dreiging van een nog heftiger maatregel: het weghalen van de kinderen.
De media sussen ons in slaap met berichten als zouden de Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen van Europa behoren.
Dit is onwaar. Het leed is aanzienlijk.

Er is een paradigmaverschuiving nodig. Een radicale stap. De auteurs hebben zelf met deze zaken geworsteld. Zij constateerden dat hun leven, net als dat van iedereen, zich steeds maar heen en weer bewoog tussen geluk en ongeluk. Alle oplossingen die zij bedachten om een definitief einde te maken aan de slingerbeweging of de individuele problemen leken in het begin altijd te werken maar faalden op de lange termijn.

“Tot die dag dat er niet een kwartje viel maar een kassa..

Marcel Messing Herman v VeenlookAntropoloog-filosoof en auteur Marcel Messing schreef het voorwoord.
Hij kan zich van harte vinden in de visie die Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen neerleggen hun boek. “In deze gestoorde wereld, waarin alles op zijn kop is gezet, is dit boek een verademing en een verrijking voor hen die op een andere wijze met elkaar speciaal met kinderen willen omgaan. Met veel plezier heb ik dit vernieuwende en uitdagende boek dan ook gelezen, dat de mens weer gevoelig wil maken voor zijn ware oorsprong, waardoor hij op een meer natuurlijke wijze met opvoeding kan omgaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *