Alternatief voor ‘Casino pensioen’

pensionadosIn Nederland hebben we nu een duur, inefficiënt en ontransparant pensioensysteem wat stamt uit de jaren vijftig. De pensioenfondsen beheren nu samen een bedrag van ongeveer € 1.000 miljard, wat nu bij wijze van spreken ‘ziekelijk’ opzoek naar rendement wat er niet is, de hele wereld rond ‘klotst’.

In 2013 heeft het kabinet besloten dat het pensioensysteem ‘gemoderniseerd’ moet worden en het nieuwe systeem in 2015 ingevoerd moet worden. Het hoofddoel hierbij is te zorgen dat de overheid hierdoor € 3 miljard meer belasting kan innen. De geplande aanpassing betekent dat veel mensen verplicht worden om deel te nemen aan een veel te dure en onverantwoorde ‘Casino pensioen’ regeling. Waarbij nog fanatieker dan nu opzoek gegaan wordt naar rendement wat er niet is. En de belangrijke punten die verbetering behoeven, zoals bevorderen van de transparantie, verminderen van de risico’s en schrappen van de overbodige kosten die we nu maken, niet doorgevoerd worden.

Hoezo rendement wat er niet is? Het idee van rente / rendement op pensioenspaargeld krijgen bestaat op macro niveau / voor alle pensioenspaarders samen niet. Het komt niet als een cadeautje uit de lucht vallen. Er is altijd iets of iemand, die in welke vorm dan ook, waar dan ook ter wereld de rekening hiervan betaald. In z’n algemeenheid betalen we dit zelf in de vorm van rente in onze hypotheken, huren, over de staatsschuld en alle andere goederen en diensten die we kopen, het verpesten van het milieu, vertrappen van rechten van werknemers (in andere landen?), productie van wapens etc.

Het pensioen spaargeld van de mensen moet in eerste instantie gebruikt worden voor goedkope financiering van hypotheken, leningen voor woningbouwverenigingen voor verhuur van (sociale) woningen en financiering van de staatsschuld (tot 60% van het nationaal inkomen). In plaats van risicovolle beleggingen op beurzen etc. (deelname aan de mondiale casino).

Het rendement wat op de pensioenspaargelden gegeven wordt, moet hierbij gekoppeld worden aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging. Dit is veruit het meest eenvoudige en voor alle partijen meest eerlijke systeem. Het is in lijn met de theorieën die over intergenerationele calculatie modellen en tijdvoorkeurvoeten op universiteiten wordt onderwezen. En als we de cijfers van het CBS etc. over een langere periode bekijken het meest voor de hand ligt om te doen. Concreet betekent dit dat als de lonen gemiddeld 2% of 4% per goldn charriotjaar omhoog gaan dat het rendement wat op het pensioen spaargeld wordt gegeven ook 2% respectievelijk 4% per jaar is. De rente die op hypotheken, leningen van de woningbouwverenigingen en de staatsschuld betaald moet worden is hierbij gelijk aan de rente die aan de pensioenspaarders gegeven wordt plus een toeslag van een half procent per jaar om de kosten van de pensioenfondsen en de banken die deze leningen verstrekken te dekken. Als we deze werkwijze in de periode van 1970 t/m 2013 hadden toegepast, hadden we ongeveer € 93 miljard minder rente over onze staatsschuld hoeven te betalen (hebben we nu teveel betaald) en zou de hypotheekrente gemiddeld ruim 2% lager zijn geweest dan wat we nu hebben betaald.

Advies is om alle pensioenfondsen af te schaffen en de gespaarde pensioengelden op een voor iedere pensioenspaarder aparte spaarrekening bij ANB-AMRO of de opvolger hiervan te zetten. Dit maakt het systeem veel transparanter dan wat het nu is. Met deze werkwijze kunnen we ook vele miljarden per jaar besparen op overbodige kosten van de financiële sector. Veel mensen die nu in de financiële sector werken verrichten gerekend in het voorzien van reële maatschappelijke behoefte onzinnig werk. Door de nieuwe werkwijze kunnen deze mensen wat nuttigs gaan doen zoals bijvoorbeeld windmolens in elkaar schroeven. Of andere dingen waar de mensen ‘blij’ van worden.

dalende lijnDe te verwachten reactie / vraag op het hierboven genoemde voorstel om het rendement (rekenrente) op gespaarde pensioengeld gelijk te schakelen aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging is dat de pensioenpremies door dit ‘lage’ rendement dan toch wel hoog zouden moeten zijn. Volgens de uitkomsten van mijn reken model blijkt dat de premie voor werknemers in de markt sector en ambtenaren 5% resp. 8% van het inkomen lager hoeft te zijn dat wat we nu gemiddeld betalen. Deze conclusie is door het CPB bevestigd.

benidorm basterdsDit roept de vraag op hoe kan dit? Pensioenfondsen geven toch aan dat ze (met windhandel) op de beurzen zulke mooie beleggingsresultaten halen? Antwoord op deze vraag is mooie resultaten voor wie? De gene die voor de pensioenfondsen werken of de pensioenspaarders? Of een combinatie van repareren van verliezen op de beurzen, de huidige veel te hoge kosten van de pensioenfondsen en dat als gevolg van verkeerd beleid jarenlang te weinig pensioenpremie is betaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *