Alternatief voor de goudstandaard

gold pillIn 1971 is de goudstandaard afgeschaft. Sindsdien is de geldhoeveelheid explosief toegenomen. Hierdoor is het geld wat we nu hebben voor het grootste deel alleen maar gedekt door lucht (vertrouwen). Deze ontwikkeling is een belangrijke oorzaak van de financiële crisis die we nu hebben. Diverse mensen pleiten er voor om de goudstandaard weer opnieuw in te voeren. Hierbij zien we twee belangrijke problemen. Enerzijds is er niet voldoende goud beschikbaar om de totale hoeveelheid geld wat we voor ondersteuning van de reële economie over de hele wereld nodig hebben serieus door goud te kunnen dekken. Anderzijds worden mensen die nu veel goud in bezit hebben met dit plan extreem bevoordeeld ten opzichte van andere mensen.

Volgens officiële cijfers is er nu ongeveer 160.000 ton gedolven goud beschikbaar. Dit is 23 gram per hoofd van de wereldbevolking. Eén ounce (30 gram) goud kost nu ongeveer $ 1.300. Met de huidige ‘marktwaarde’ van goud kunnen we alleen de waarde van de totale chartale geldhoeveelheid (munten en bankbiljetten) dekken. Dit is ongeveer 3% van de totale relevante geldhoeveelheid voor de reële economie. Als we ook alle girale tegoeden en spaartegoeden wat het grote publiek bij banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen heeft staan met goud willen dekken. Moet de prijs van 23 gram goud worden verhoogd naar ongeveer $ 27.000.

goldcoinzAlternatief voor de goudstandaard is om de geldhoeveelheid te dekken door en te koppelen aan een voorraad relevante reële goederen waar het geld betrekking op heeft. Hierbij krijgen we hetzelfde effect als bij goud dat we niet zomaar geld bij kunnen drukken. En dat de hoeveelheid geld wordt begrensd en gedekt door iets wat een reële waarde heeft. Op basis van gegevens van DNB en het CBS over 2010/2011 geven we hieronder een voorbeeld van wat we hiermee bedoelen.

De chartale geldhoeveelheid (munt- en papiergeld) is in Nederland € 40 miljard. Met de huidige goudprijs is nu ongeveer alleen dit deel van de geldhoeveelheid door goud gedekt. Het totaalbedrag aan chartaal geld, girale tegoeden en spaartegoeden wat het grote publiek in Nederland bij banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen heeft staan, heeft een omvang van ca. € 1.600 miljard (dit is 270% van het BNP). Hier geld voor pleetegenover hebben we in Nederland een voorraad woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur, productie- en vervoermiddelen en reeds geproduceerde voorraden staan wat excl. grond en speculatieve bubbels een waarde heeft van ongeveer € 2.000 miljard (dit is 340% van het BNP). De balans van de totale financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen) heeft in Nederland excl. schaduwbanken en derivaten (afgeleide risicovolle financiële producten) een omvang van 770% van ons BNP. Hieruit blijkt duidelijk dat een groot deel van de totale huidige geldhoeveelheid alleen maar is gedekt door lucht.

De geldhoeveelheid dekken door en te koppelen aan een voorraad relevante reële goederen betekent concreet dat in plaats van een lening van 120% van de waarde van een woning inclusief speculatieve bubbel / grond (wat we in Nederland tot kortgeleden nog deden), nog maar een lening ter hoogte van maximaal 100% van de waarde van een woning excl. speculatieve bubbel verstrekt mag worden. En dat er geen leningen meer mogen worden verstrekt die niet door reële goederen worden gedekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *