Alternatief voor landen uit de Euro zetten

greecedSinds het begin van de Euro crisis wordt door verschillende mensen geroepen dat we probleemlanden zoals bijvoorbeeld Griekenland maar uit de Euro moeten zetten. Wat men hierbij voor het gemak maar vergeet is dat we hiermee bijna elf miljoen mensen in Griekenland bij wijze van spreken een enkele reis naar de ‘hel’ geven. Dit klinkt op het eerste gezicht misschien wat overdreven. Echter als we in de recente geschiedenis kijken zien we dat in een paar andere landen waar een vergelijkbare actie heeft plaatsgevonden, dat de gemiddelde levensverwachting van de mensen in deze landen een aantal jaren daalde. Dat een kleine groep rijke mensen ten koste van de rest van de mensen hierdoor nog rijker werd. En het onderliggende probleem hierbij niet werd opgelost.

richer for worseAls we Griekenland uit de Euro zetten en de Drachme weer laten invoeren, zal de waarde van de Drachme vermoedelijk in korte tijd ongeveer halveren. Een kleine groep rijke mensen weet altijd al voor dat de rest van de mensen dit weten wanneer dit gebeurd en hebben ook de middelden om optimaal van dit ‘buitenkansje’ te profiteren. Op het moment dat Griekenland de Drachme herinvoert verplaatsen zij op grote schaal geld naar het buitenland. Als gevolg hiervan halveert de waarde van de Drachme. Als de waarde van de Drachme voldoende gedaald is koopt deze groep rijke mensen gerekend in Euro’s voor ongeveer de helft van de huidige prijs bezittingen van andere mensen in Griekenland op.

Als we de schulden die Griekenland aan het buitenland heeft in Euro’s blijven waarderen, verdubbeld voor Griekenland met deze actie de buitenlandse schuld. Als we de schulden die Griekenland aan het buitenland heeft gaan waarderen in Drachme blijft voor Griekenland de schuld die ze aan het buitenland heeft gelijk. En moet het buitenland door de waarde daling van de Drachme de vordering die ze op Griekenland heeft ongeveer voor de helft als verlies afboeken. En wordt het onderliggende probleem nog steeds niet opgelost. Hier komt bij dat de importprijzen voor Griekenland ongeveer tweemaal zo hoog worden. En men gerekend in Euro’s nog maar de helft voor de export betaald krijgt als wat men er nu voor betaald krijgt, om hier de import van te kunnen betalen. Dit effect zorgt voor een snelle en sterke daling van de levensstandaard van de meeste mensen in Griekenland. Als gevolg hiervan daalt de gemiddelde levensverwachting van de mensen in Griekenland.

Greece-RodrigoVoorstanders voor landen uit de Euro zetten roepen dat daling van de exportprijzen goed voor de export van de probleemlanden is. Dit klinkt op het eerste gezicht aannemelijk. Echter de mensen in Griekenland hebben al een fors lager salaris dan bij ons en men werkt daar ook nog eens meer uren voor. Het probleem zit niet zo zeer in de prijs maar meer in wat Griekenland etc. maakt.

Het probleem voor Griekenland etc. zit in een sterk vereenvoudigd voorbeeld in het feit dat men met export van olijven, wijn en kaas etc., auto’s, computers, vliegtuigen en olie etc. wil importeren. Zelfs een kind snapt dat het voor Griekenland etc. nooit mogelijk is om hiermee evenwicht op haar handels-balans te realiseren. Laat staan vele jaren een overschot te realiseren, om de schuld die ze nu aan het buitenland heeft met rente terug te kunnen betalen.

audiVoor de direct belanghebbenden in bijvoorbeeld een autofabriek in Duitsland is het beter om zo lang mogelijk te blijven doen alsof onze neus bloed en auto’s naar Griekenland te blijven exporteren. Voor Duitsland als geheel is het goedkoper om de auto’s die voor Griekenland gemaakt worden een paar meter van de autofabriek vandaan in een recycle machine te stoppen. Dan de auto’s naar Griekenland te vervoeren en met verstrekken van leningen aan Griekenland te blijven verkopen. Terwijl we weten dat Griekenland deze leningen en de rente hierover nooit kan terugbetalen.

Als alternatief voor landen uit de Euro zetten en het huidige ‘schenkingsbeleid’ wat Duitsland nu in feite voert, zou Duitsland / Europa bij wijze van spreken Griekenland ‘gratis’ een autofabriek kunnen geven en tegen de Grieken zeggen: ‘leg de knoflook maar opzij en ga de auto’s de je zo graag wilt hebben voortaan maar zelf maken’.

localDit idee is voor de politiek nu vergelijkbaar met vloeken in de kerk. We voeren immers al 60 jaar een beleid gericht op schaalvergroting en dat de ‘markt’ zijn werk moet doen. Resultaat hiervan is dat het probleem wat we hiervoor genoemd hebben niet alleen bij Griekenland, maar ook Amerika en Europa als geheel hebben. We hebben een groot deel van de productie naar China etc. verplaatst en nu structureel een tekort op onze handelsbalans. Enige oplossing voor dit probleem is dat Europa en Amerika een her industrialisatiebeleid gaan voeren en zorgen dat lokale gemeenschappen / landen weer voldoende zelfvoorzienend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *