BTW en belasting op arbeid afschaffen en vervangen door transactiebelasting

Bijna alle landen in Europa, Japan en Amerika hebben met het huidige complexe, inefficiënte en oneerlijke belastingsysteem wat ze nu hebben, moeite om een sluitende begroting te realiseren. Door de vergrijzing wordt dit probleem de komende jaren nog groter. Mogelijke oplossing voor dit probleem is de BTW en belasting op arbeid af te schaffen en een transactiebelasting met een tarief van 7% tot 10% in te voeren. En alleen over topinkomens, het gedeelte van het inkomen wat boven de vier keer het minimumloon per jaar uit komt (dit gaat om ongeveer 2% van de werkende mensen die meer € 77.000 per jaar verdienen) een belasting van 52% te rekenen. Voordelen om dit te doen zijn:

• Arbeid wordt in Nederland 30% goedkoper. Voor werkgevers wordt 30% van de loonkosten en hierbij behorende risico in de tijd verplaatst van het moment dat arbeid wordt geleverd, naar het moment dat de goederen en diensten die hiermee worden gemaakt daadwerkelijk worden verkocht en betaald.
• Het belastingsysteem wordt hiermee eerlijker gemaakt. Werknemers en veel MKB-ers betalen nu hoog aandeel van hun inkomen aan belasting. De veelverdieners betalen door allerlei Tax-free routes nu bijna geen belasting.
• Speculatief gebruik (misbruik) van het financiële systeem wordt hierbij zwaar belast en sterk ontmoedigd en de reële economie wordt hierdoor minder belast en sterk bevorderd.
• Het belastingsysteem wordt hiermee sterk vereenvoudigd. Bij gebruik van elektronisch geld kan de transactiebelasting volledig automatisch worden geïnd.
• Door de lage tarieven die bij gebruik van de transactiebelasting mogelijk zijn levert het ontduiken en ontwijken van belasting minder op en zijn mensen meer genegen eerlijk hun belasting te betalen en de overheden beter in staat om een sluitende begroting te realiseren.

Deze nieuwe belasting past bij het feit dat het grootste deel van de transacties nu al met elektronisch geld wordt gedaan. En de overheden in alle landen in Europa een campagne voeren om het gebruik van contant geld te verminderen en elektronisch geld te bevorderen.

De te verwachten eerste reactie is dat dit idee te mooi is om waar te kunnen zijn. Waar zit het addertje onder het gras? De truc zit in het volgende. Door invoering van het nieuwe belastingsysteem is het gebruik van de heffingskorting, zorgtoeslag, ouderenkorting, arbeidskorting en zelfstandigenaftrek niet meer nodig (dit is een ‘besparing’ van ca. € 40 miljard). De BTW en belasting op arbeid worden nu geheven over een bedrag ter grote van ongeveer de helft van ons nationaal inkomen. De transactiebelasting wordt afhankelijk van het scenario wat we kiezen, geheven over een bedrag ter grote van 200% tot 300% van ons nationaal inkomen.

Het transactiebedrag van 200% van ons nationaal inkomen bestaat uit het nationaal inkomen zelf plus intermediair gebruik van goederen en diensten. Dit laatste bestaat uit gebruik van goederen en diensten door organisaties van andere organisaties om zelf goederen en diensten te kunnen maken. Volgens Eurostat hebben de twee voorgenoemde punten in heel Europa ongeveer de zelfde verhouding. Bij dit scenario hebben we een tarief van 10% nodig om de BTW en belasting op arbeid af te kunnen schaffen. Volgens gegevens van de Miljoenennota, Sociale nota van SZW en cijfers over de nationale rekening op sector niveau van het CBS. Levert deze variant op de ‘Tiendpenning’ die we een lange tijd in Europa als belastingsysteem hebben gebruikt. Voldoende op om hiermee de kosten van de AOW, alle overige uitkeringen, kinderbijslag, studiebeurs en de kosten van onderwijs en gezondheidszorg wat nu door de overheid wordt betaald te betalen. Kortom met deze ene belasting kunnen we (over de hele wereld) de kosten van artikel 22, 25 en 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens betalen.

Het transactiebedrag van 300% van ons nationaal inkomen bestaat uit wat hiervoor is genoemd plus alle rente en dividend wat wordt ontvangen (45% van ons BNP), de waarde van de overdracht van bestaand onroerendgoed (10% van ons BNP) en de transactiebelasting ook te heffen over alle salarissen en uitkeringen die ontvangen worden. Bij dit scenario hebben we een tarief van ongeveer 7% nodig om de BTW en de huidige belasting op arbeid af te kunnen schaffen.

Het totale transactiebedrag in Nederland is nu ca. 20 keer zo groot als het nationaal inkomen. Het grootste deel heeft betrekking op speculatief gebruik / misbruik van geld wat voor ondersteuning van de reële economie niet nodig is. De verwachting is dat binnen het juridische gebied waar dit nieuwe belastingsysteem wordt toegepast het ‘pingpongen’ met geld bijna volledig komt te vervallen.

Volgens officiële schatting wordt nu jaarlijks een bedrag ter grote van 10% van ons nationaal inkomen te weinig aan inkomsten aan de belastingdienst opgegeven. Hierdoor loopt de overheid jaarlijks € 30 miljard aan belastinginkomsten mis. Dit bedrag is groter dan het gat wat we nu in de begroting hebben. En de overheid met verhoging van de belastingen en verlagen van de voorzieningen probeert op te lossen. Dit probleem hebben we ook in alle andere landen van Europa etc. Alternatief voor het beleid wat de overheden nu voeren is het huidige belastingsysteem meer ‘hufter proof’ maken. Het afschaffen van de BTW en belasting op arbeid en invoeren van de transactiebelasting kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Immers met een bedrag ter grote van 10% van ons nationaal inkomen te weinig aan ontvangsten opgeven kan de overheid nog maar € 6 miljard worden benadeeld.

Bij het nieuwe systeem is het voor de overheid aanvullend mogelijk om met een kleine aanpassing van het tarief in één klap voldoende extra belastinggeld binnen te harken om bijvoorbeeld een verdubbeling van de kosten van de AOW te betalen. En het mooie is dat de mensen hierbij hun schouders ophalen van het zal wel. Terwijl bij het huidige belastingsysteem de economie bij nog verdergaande verhoging van de belastingen psychologisch onder de hoge lastendruk bezwijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *