Oplossen financiële crisis

Oorzaak
In de afgelopen 20 jaar is de regelgeving voor de financiële sector versoepeld. Als gevolg hiervan is het speculatief gebruik van geld en de omvang van de financiële sector fors gegroeid. De omvang van de financiële sector is nu veel groter dan wat voor ondersteuning van de reële economie nodig is. En de maatschappij is nu dienstbaar gemaakt aan de financiële sector in plaats van andersom.

Huidig beleid
EU in een notedopSinds 2008 hebben de overheden en centrale banken in Europa en Amerika vele miljarden in het financiële systeem gepompt om de banken te ‘redden’ en het huidige ‘zieke’ financiële systeem in stand te houden. De rekening hiervan wordt op verschillende manieren op het bordje van de ‘gewone’ mensen neergelegd. Hierbij kunnen we denken aan forse verhoging van de staatsschuld. Verhoging van de belastingen. Verlaging of afschaffen van voorzieningen voor mensen. Versoepelen van de arbeidsmarkt (verminderen rechten van werknemers). En ook stijging van de inflatie wat zich onder andere uit in forse stijging van de olie en grondstofprijzen. Dit alles is nog niet voldoende. Overheden en banken (zie berichten van Herman Wijffels en het IMF etc.) zijn nu druk bezig met voorbereidingen om vermoedelijk al in 2014 een ‘Bail in’ programma ten uitvoer te brengen. Hierbij wordt net als in Cyprus onder het mom van banken ‘redden’ op grote schaal spaargelden van burgers afgepakt.

Oplossing
geld en werkelijke waardeAlternatief is de financiële sector dienstbaar maken aan de samenleving. En de rekening voor het oplossen van de huidige financiële crisis op het bordje leggen van de belangrijkste veroorzakers van het probleem en de gene die hier ook jaren lang het meest van hebben geprofiteerd. Dit kan door alle banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en eventueel ook overige financiële instellingen tijdelijk te nationaliseren. En in lijn met het advies van het rapport ‘Het financiële overgewicht van Nederland’ en de Universiteit Groningen de omvang van de totale financiële sector minstens te halveren. Door het ‘zieke’ deel er uit te snijden en alleen het gezonde en aan de maatschappij dienstbare deel over te houden. Hierdoor vallen voldoende reserves vrij dat we een ‘vuiltje’ van per saldo ongeveer € 100 miljard weg kunnen poetsen. Zonder dat we hier de ‘gewone’ mensen voor hoeven lastig te vallen.

Onze staatsschuld is nu € 435 miljard, dit is voor € 93 miljard het gevolg van het feit dat de overheid in de periode van 1970 t/m 2013 teveel rente over de staatsschuld heeft betaald. En anderzijds dat de overheid sinds eind jaren tachtig ongeveer € 30 miljard te weinig pensioenpremie voor ambtenaren aan het ABP heeft betaald. Na deze twee correcties blijft er een staatsschuld over van iets minder dan 60% van ons nationaal inkomen. Volgens afspraken in de EU is dit de grens waarbij de staatsschuld als niet problematisch wordt gezien. Volgens cijfers van het CBS kunnen we dit bedrag aan staatsschuld als alternatief voor dekken door goud voor iets meer dan 100% dekken door de voorraad gebouwen, infrastructuur, productie en vervoermiddelen die de overheid excl. grond (speculatieve bubbel) heeft.

In de private sector hebben we nu een bedrag van ongeveer € 40 miljard aan problematische schuld wat het gevolg is van het feit dat de banken etc. de wettelijke regels voor hun zorgplicht niet voldoende in acht hebben genomen. Er is al een uitspraak van een rechter in Nederland waarbij ‘Consumenten volpompen met schuld’ hard wordt bestraft…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *