Energiemonopolie vs Vrijheid

pictogrammen-voor-elektriciteit-energie-en-energie--vector-icon-setHet publiek wordt wijsgemaakt dat er naarstig wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen om aan onze behoeften te voldoen. Dit is een keiharde leugen! Er wordt gezocht naar monopoliseerbare energiebronnen. En dat is toch echt heel iets anders.

Het monopoliseren en uitbaten van energie is iets onnatuurlijks waar maar weinig technologieën zich voor lenen. Natuurlijke technologieën die energie kleinschalig winbaar maken zijn al wel beschikbaar maar bedreigen de energiebonanza van de uitbaters.
Filosofisch/theologisch argument: de schepper is niet geestelijk gehandicapt, Hij heeft bij het maken van het hele spul echt wel gedacht aan de energiebehoefte. Bij de vrijheid die we meekregen hoort dan ook vrije energie, dat is niet meer dan logisch.

verspilde energieInmiddels weten we het, alles is energie. Er is niets anders dan dat. We zwemmen er in, zelfs ruimte is energie. En veel voor energie moeten betalen is dan ook net zo absurd als een in de zee zwemmende vis die water wil kopen. Dit, omdat natuurlijke energievoorziening simpel, goedkoop en schoon is, waarover hieronder meer. Pas als men onnatuurlijk wil doen, energie als uitbuitmiddel gebruiken of zo, dan wordt het moeilijk. Want energie houdt niet van volstrekt onnatuurlijke centrale manipulatie en kunstmatige distributie door draden, buizen, schepen en meterkasten. Uitbuiters wel. Die houden er wel van. Want alleen zo kunnen ze energie schaars houden dus hoge prijzen bedingen en belasting er over heffen.

nix niewsIn de laatste 130 jaar werden vele methoden ontdekt waarmee we over onbeperkte, schone en goedkope energie zouden kunnen beschikken. Deze voldeden echter geen van alle aan de eis van monopoliseerbaarheid en werden om die reden niet toegepast maar juist geblokkeerd.
Alleen al in amerika werden meer dan 5000 patenten geheim verklaard omdat ze de positie van de uitbuiters bedreigen. Dit onder het mom van nationale veiligheid, maar bedoeld wordt natuurlijk de veiligheid van de uitbuitpositie van de niet-zo-nationale elite.

obama-powerHet zoeken is dus niet naar energie maar naar een middel waarmee het uitbuiten van de mens kan worden gecontinueerd door het heffen van hoge prijzen en belastingen op energie.

Inmiddels is 80% van alle mondiale geldstromen energiegeld, ofwel 4 van de vijf werkdagen!

Uitbuiting is hier werkelijk het enige correcte woord, maar wel moet worden erkend dat de mensheid nog niet de wijsheid had om vrijelijk over onbeperkte energie te beschikken, al geldt dat nu niet meer voor de gehele mensheid.
Men kan daarom spreken van uitbuiten voor het goede doel en het uit de hand lopen van die sport.

Waarom olie?

kernenergieHet thema van dit verhaal is het monopoliseren van energie omwille van uitbuiting en controle. Een korte bespreking van aardolie en de alternatieven zal duidelijk maken waarom we nu al 100 jaar onnodig zuchten onder de vervuilende en vergiftigende last van de petrochemische industrie. Voor uitbuiting en controle van de mensheid middels een onnatuurlijk energieinfuus is aardolie een ideale energiedrager.
Het is moeilijk toegankelijk en vergt hoge investeringen en complexe verwerking en distributie. De vindplaatsen kan men bewaken door zo nodig een staatshoofd leuk in de winst te laten delen zodat hij zijn leger rond de oliebronnen zal scharen en zelfs zijn eigen volk het nakijken zal geven.

Kleine partijen zoals een regio of stad of – de duivel verhoede – een gezin kunnen dus niet zelf zoiets bekostigen en dat is precies de bedoeling. Hoe complexer en hoe duurder hoe beter!
Beschikbare alternatieven werden verboden. De prohibitie (drooglegging) bijvoorbeeld had tot doel om biobrandstof (alcohol) uit te bannen en had helemaal niks te maken met drankmisbruik. (Zowel de diesel als de benzinemotor werden ontwikkeld voor biobrandstof, niet voor aardolie).

Foute alternatieven

...maar zo
…maar zo
Als je dan zo nodig je horizon moet vervuilen doe het dan niet zo..
Als je dan zo nodig je horizon moet vervuilen doe het dan niet zo..

Nu mens en milieu aan de petrochemische vervuiling en vergiftiging ten onder dreigen te gaan is er eindelijk de bereidheid om andere energiebronnen in overweging te nemen. Het onnatuurlijke centraal produceren blijkt echter moeilijk te combineren met de moderne eisen van gezondheid, veiligheid en milieu.

Ook wordt het steeds lastiger om aanstormende nieuwe technologieën te weren. Momenteel worden enkele technologieën toegestaan die niet direct een bedreiging voor de machtspositie van de uitbuiters vormen. Bijvoorbeeld zonnepanelen met laag rendement (goedkopere en hoogrendement panelen worden nog geblokkeerd) en de onzinnige windmolens die zonder subsidie veel te duur en bovendien milieuschadelijk zijn (kunststofbladen afvalberg).

Door deze ‘toegeeflijkheid’ houdt men het publiek tevreden op afstand en blijven de echte oplossingen onbesproken.
Zo heeft men enig respijt gekocht om de zoektocht naar iets uitbuitgeschikts voort te zetten. Nu ja gekocht, de consument betaalt de rekening.

 Een tweede manier om het publiek te bedotten is de eeuwige belofte. Dat werk altijd voortreffelijk.

hotfusionHoe werkt dat? Je gaat gewoon naar iets onzinnigs zoeken waarvan je weet dat je het nooit zult vinden. En je zegt dat het heel duur is. Dan kun je tot in lengte van dagen belasting heffen om dit ‘onderzoek’ te bekostigen. En de bedrijven die, zoals hun personeel heel goed weet, zijn gespecialiseerd in zoeken-maar-beslist-niet-vinden doen braaf mee want je verdient er een leuke boterham en reputatie mee.

Collusie van top niveau en iedereen trapt er in. Niks nieuws, het concept van moeilijk doen om meer geld te kunnen vragen is algemeen bekend, ook bij uw garage…
Een voorbeeld van het zoekt-en-ge-zult-niet-vinden principe van belazeronderzoek is hete fusie.
Tientallen belastingmiljarden worden er over de balk gegooid en opgestreken. Men geeft toe dat het ‘nog wel 25 jaar kan duren’.
Ja, zo kan ik het ook maar zo lang hebben we niet meer.

Eerlijke experts kunnen heel eenvoudig uitleggen waarom hete fusie onderzoek waanzin is. Zoals Keshe zegt, het is als proberen eieren te klutsen na ze eerst keihard te hebben gekookt.
En dat terwijl koude fusie wereldwijd door vele wetenschappers is nagedaan en heeft bewezen te werken. Koude fusie is echter natuurlijk, dus zeer goedkoop én veilig én schoon én kleinschalig dús mag het niet. Ieder gezin een eigen gratis energiebron, dat gaat zomaar niet.

 Er zijn meer voorbeelden te geven van het verkwisten van belastingmiljarden die door de ontvangende kant van die geldstroom op gang worden gehouden met valse beloften van toekomstig succes. Niets is zo verslavend als een geldstroom. Eenmaal in gang gezet, soms met de beste bedoelingen, kom je er niet meer van af. Omdat de ontvangende kant er niet van af wil.

Daarom, als politici en oliebazen vroom de duurzaamheid prediken weet dan wel dat men duurzame uitbuiting bedoelt en zeker geen vrijheid!

 Het probleem

Nu we dus weten dat eenmaal ontwikkelde geldstromen vanwege de ‘ontvangende krachten’ tot de meest moeilijk uitroeibare fenomenen in het universum behoren kunnen we ons afvragen wat er moet gebeuren om eerlijk onderzoek en echte oplossingen mogelijk te maken.
Aan echte alternatieven, waarvan er hieronder enige worden genoemd, is zoals gezegd geen gebrek. Het enige wat ze tegenhoudt is de manier waarop de wereld is georganiseerd. Deze organisatie kreeg – zoals alles wat tot bestaan komt- een eigen dynamiek, een eigen leven.

Het kan daarom Het Beest worden genoemd. Dit Beest is nu zo sterk dat zelfs de eigenaren het niet meer onder controle hebben.

smith the molochDit Beest is Het Systeem en hoe hoger men in dit systeem werkzaam is hoe meer men de eigenschappen van Het Beest belichaamt. Dat is de voorwaarde om tot die hogere posities te geraken. In de lagere regionen, op de werkvloer, vindt men de massa die dit Beest voedt en in leven houdt en er tegelijkertijd door wordt geslachtofferd. Het Beest houdt iedereen een worst voor.
De Economie. Iedereen gelooft hiervan afhankelijk te zijn. En zoals met alles, U Geschiede Naar Uw Geloof.

 Het Beest is alleen zichtbaar met scherpe ogen maar de worst wordt door iedereen gezien en begeerd. Zo vangt men zijn prooi!

frankenstein presidentieDeze worst, De Economie, ziet er lekker uit voor wie zich nog nooit afvroeg wat de ingrediënten zijn. Wie dat wel deed lust ‘m niet meer want het hoofdbestanddeel blijkt te bestaan uit loze cijfers. Het is een cijferworst met maar een heel klein beetjes echte economie!
Dit is het probleem dat moet worden opgelost. We hebben met z’n allen dit Beest, de organisatie van de wereld, gecreëerd. De hebzuchtigen uit hebzucht, de heerszuchtigen uit heerszucht en de gemakzuchtige meerderheid uit gemakzucht.
Frankenstein creëerde een monster dat zich tegen hem keerde. Iedereen vond de film ‘leuk’ maar weinigen zagen wat het betekende.
De mens, zowel individueel als collectief, is Frankenstein en het Monster is Het Systeem dat we bouwden om ons te dienen. Het is zo complex en zo met ons verweven dat we er niet meer van af kunnen zonder in onszelf te snijden.

Echte alternatieven

obama powrZodra het politieke probleem van de wereldorganisatie is opgelost, zodra Het Beest is verslagen, is de weg vrij voor een snelle invoering van bevrijdende technologieën.

 Zoals al aangegeven, de wereld die wij kennen is niet een geïsoleerd fenomeen. Het is slechts een mogelijke dimensie waar de nulpuntenergie doorheen kan stromen en dat gebeurt ook continu.

Zonder water geen waterval, zonder inhoud geen vorm, dus zonder nulpuntenergie geen materie.

Zo is ook bekend dat elektronen verschijnen en verdwijnen, dus ‘ons’ deel van de schepping binnenkomen en weer verlaten. |
Het manipuleren en benutten van die stroom van energie wordt al lang experimenteel toegepast.
Het is een overal aanwezige schone en onbeperkte energiebron.

tesla labBovendien, voor veel doeleinden hoeft men deze energie niet eens te ‘vangen’ omdat direct van dat nulpunt gebruik kan worden gemaakt. We hebben het dan over manipulatie van het basisingrediënt van ons universum, magnetisme. Dan dus geen vrije energie, maar energievrij transport!

Naast deze ‘verse’ nulpuntenergie zijn er vele al bekende energievormen, dragers van deze nulpuntenergie, die kunnen worden gebruikt.
Dit is minder galant en geeft vaak een smeerboel, maar primitieve volkeren zoals wij weten niet beter. Voorbeelden zijn brandhout en aardolie.
In een later stadium van ontwikkeling is meer mogelijk en zijn schonere opties voorhanden.

peertjeHoogenergetische zonnewind en aardelektriciteit (tellurische stroom) zijn voorbeelden die al worden of werden toegepast. Bekender zijn echter hydro-elektriciteit en zonnepanelen.

Vele andere technologieën zijn voorhanden, de technici staan te trappelen van ongeduld, maar de samenwerking is nog niet van dien aard dat men Het Beest kan verslaan. Dit komt voornamelijk omdat de bevolking geen enkele steun verleent en zich laat bedotten door het autoriteitenstelsel dat vroom het zoeklied zingt maar ondertussen niet van plan is energie als winst-, controle- en belastingbron op te geven en dus het zoekt-en-ge-zult-niet-vinden principe en Het Beest blijft aanbidden.

toraxHet verslaan van Het Beest is een collectieve aangelegenheid. Zolang de bevolking van de feiten wordt afgeschermd en in onwetendheid blijft zal er niks wezenlijks gebeuren. De media blokkade is daarom de achilleshiel van de dienaren van Het Beest.

De oplossing van het energieprobleem is dus een bewustzijnskwestie en het omzeilen van de informatieblokkade een speerpunt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *