Help het hypotheekfraude team de rechter zich aan zijn belofte te houden: het Gelredome afhuren

injusticeOp dinsdag 12 november om 16.00 uur vond in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, de rechtszaak plaats, waarin 2 soevereine Mensen zich verweerden tegen een verzoek van Direktbank NV, SWG Advocaten en executienotaris Dirkzwager aan de rechtbank om hen te dwingen hun huis te ontruimen en leeg op te leveren ten behoeve van een op 17 december geplande executieveiling.

Verzoekende partijen hebben geen “natte inkt”-versie van het hypotheekcontract aangeleverd, noch op andere wijze aangetoond een contract te hebben met deze Mensen. De zitting was de eerste, waarbij het dossier vanaf het begin is begeleid door Hypotheekdrama.nl en dient inmiddels als leidraad voor de meer dan 91.000 mensen, die per 1 oktober al meer dan 2 maanden achterstanden hadden bij hun “hypotheekverstrekker”.

Om die reden is de rechtbank om toestemming gevraagd de hoorzitting te mogen filmen. De filmopnames kunnen dienen als instructievideo voor tal van gedupeerde huiseigenaren om zich ook beter te kunnen verweren tegen professionele partijen als banken, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen.

moneytalksEr vinden hele belangrijke ontwikkelingen plaats nu blijkt dat rechtbanken zonder met de ogen te knipperen meewerken aan executies, ontruimingen en andere dramatische kostenstijgingen voor toch al gedupeerde huiseigenaren.

De rechtszaak van gisteren spitste zich toe op het feit dat de rechter niet toestond dat er gefilmd werd in de rechtszaal. Ook mevrouw van Bokhoven van SWG Advocaten te Rosmalen namens Direktbank NV te Amsterdam, executie notaris Dirkzwager, kantoor Arnhem en Gerechtsdeurwaarderskantoor Alkemade-Vloet-Kuijpers te Arnhem, maakte op de zitting bezwaar tegen filmopnames. Zoals vooraf al gemaild was aan de twintig mensen, welke per mail aangegeven hadden gisteren aanwezig te zullen zijn, is dat filmen voor ons een breekpunt en dus aanleiding om de rechter te wraken.
rechtbank arnhemZover is het gisteren niet gekomen. De rechter, die de wraking wel in de lucht voelde hangen, wilde er 1 of 2 dagen voor nemen om zijn weigering te heroverwegen en heeft de hoorzitting uitgesteld tot maandag 18 november, 16.00 uur.
Inmiddels kunnen we erop rekenen dat, als we dan alsnog de rechter wraken, de wrakingskamer al bijeen geroepen op ons zit te “wachten” om niet nogmaals de rechtszaak te hoeven verdagen. Echter minstens zo belangrijk is dat via via toch een 15 tal mensen aanwezig waren op de publieke tribune, wat de rechter volkomen verraste en waardoor alsnog naar een grotere zaal uitgeweken moest worden. En er door ons handig op ingespeeld werd met de melding dat we juist een hele hoop mensen “thuis” gelaten hadden, omdat er toch gewraakt zou worden, dus dat deze rechtszaak moeiteloos tientallen mensen op de been had gebracht…….

Noblesse oblige… (adel verplicht). Dus willen wij de rechter laten zien hoe belangrijk deze zaak is (en de rechter grapte over het Gelredome Stadion afhuren), dan “MOETEN” wij daar komende maandag met een paar honderd mensen aanwezig zijn om te laten zien dat wij opkomen voor een toekomstige 91.000 huishoudens, die met uitzetting bedreigd gaan worden (waarover hieronder meer in “grof geschut”).

rechtbank plattegrondDus : Maandagmiddag 18 november om 16.00 uur, rechtbank Gelderland, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Mogen we erop rekenen dat een ieder zijn of haar uiterste best doet aanwezig te zijn??? Om zo gezamenlijk een lijn in het zand te trekken en te zeggen: “tot hier en niet verder met die hypotheekfraude!” We verzamelen om 15.00 uur in het bekende café Dudok, Koningstraat 40 en hoeven maar 100 meter te lopen naar de rechtbank. Het rekestnummer is C/05/252630 /KG RK 13/948 en is handig om bij je te hebben om op eigen gelegenheid of op een wat later tijdstip binnen de rechtbank bij de juiste rechtszaal te geraken. Voor toegang tot de rechtbank is geen identiteitsbewijs nodig; de rechtbank valt onder het publieke domein.

Grof geschut:

Een praktijkvoorbeeld van wat er gebeuren kan, als de bank een rechtszaak als gisteren zou winnen. Dhr. X kreeg een ontruimingsvonnis van de rechtbank met onmiddellijke ingang. X was nog niet thuis uit de rechtbank, toen een gerechtsdeurwaarder al voor zijn huisdeur stond met een professioneel verhuisbedrijf. Alle huisraad werd ter plekke in een verhuiswagen geladen door de verhuizers en afgevoerd naar een opslagbedrijf en aldaar kon het tegen betaling van de kosten van gerechtsdeurwaarder, 6 verhuizers en opslagkosten (€ 35.000!!!) door X opgehaald worden binnen 4 weken. Dus werd de huisraad voor een habbekrats geveild en bleef er een restschuld over van afgerond € 30.000). En enkele weken later werd het huis voor twee ton beneden de marktwaarde verkocht aan een bevriend makelaar van de bank.

 

justweetiaMoraal van dit verhaal:

Als wij hier en nu die lijn in het zand niet gaan trekken, zal ons dat in de nabije toekomst duur kunnen komen te staan.

Dus laten we via Facebook, Twitter, e-mail, persberichten, kettingbrieven, flashmobs, sms-alerts en alles wat we in kunnen zetten, maken dat de rechter volgende week maandag inderdaad het Gelredome Stadion af moet huren!
Team Hypotheekdrama.

Vanuit Hypotheekdrama.nl zal de juridisch adviseur Luca; van de familie Van Dinter de mensen bijstaan door aandacht van de rechtbank te vragen voor de zwakke positie van gedupeerde eigen huiseigenaren. Ook zal het systeem van geldschepping uit het niets, de secutarisatie en de massale cessiefraude zal onderdeel uit maken van het verweer. Wij zetten verder  in op het feit dat Direktbank NV geen contractpartij is, omdat het hypotheekcontract met een andere bank afgesloten is en er geen akte van cessie overlegd is. Het Openbaar Ministerie weigert aangiftes van (cessiefraude) en misleiding aan te nemen. 

De ontwikkelingen gaan nu in snel tempo aangaande onze eerste rechtszaak.
Ieders aanwezigheid in de rechtszaal is wenselijk. Daarom het vriendelijk verzoek aan een ieder die komt om even te reageren op deze mail,
het is voor ons als team een graadmeter hoe snel wij de achterban van Hypotheekdrama in “noodgevallen” weten te mobiliseren.

Eric & Luca.

Contactgegevens: www.hypotheekdrama.nl 
Persvoorlichter: Eric; van de familie Ten Hoopen.
info@hypotheekdrama.nl
06 – 10 55 91 71

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *