Kun je de mate van bijstand afmeten aan een falende maatschappij?

Er moet mij wat van het hart gezien de tijd waar we in leven!! Dit is mijn bevinding en ben erg benieuwd naar de mening van anderen:

Bijstand is het gevolg van een falende maatschappij en niet andersom !!!

verhoudingenHet is heel simpel;  Als er 100 werkelozen zijn en maar 10 banen omdat de rest is wegbezuinigd omdat de overheid liever banken overeind houdt dan de zogeheten ‘ zwakkere’ burger. Wie zijn verantwoordelijkheid is het dan ? Als je op school bijna alleen nog maar taal en rekenen leert,  maar niet hoe jij je talenten kan gebruiken omdat je vanaf groep 8 lagere school al moet presteren om je toetsen goed te maken, dan krijg allemaal kudde dieren !! Robotten die leren toetsen te maken en hoe beter en sneller je iets kan, hoe productiever je bent voor de maatschappij.

Kinderen worden op school al geleerd om te luisteren en je aan te passen. Er is nog amper ruimte voor spel en vrije beweging en eigen initiatief. Hoe denkt u dat het is voor een kind van 6 de hele dag op een stoeltje te zitten. Het kind is creatief en vindingrijk als het maar de juiste omgeving krijg aangeboden om zich te ontwikkelen!! Kinderen worden niet uitgedaagd maar passief gemaakt om als
geconditioneerde hondjes op commando alles te doen wat juf of meester vraagt. Dat krijg je ook als er meer dan 30 kinderen in de klas moeten door bezuinigingen!!

Another brick in the wall
Another brick in the wall

Kinderen die ‘anders’ zijn of juist bijzonder vallen al snel af want zij halen de CITOtoets score naar beneden en de kwaliteit van de school. Deze kinderen krijgen snel het stempel lastig. Voor je het weet zit je kind thuis op de bank of op een bijzondere school waar ze met alle andere bijzondere kinderen voor de rest van hun leven een stempel krijgen Vaak met pilletjes om ze in het zogeheten ‘gareel’ te houden. Zij zijn niet productief genoeg en voldoen niet aan het tempo en de waarden en normen van deze tijd. Wat doe je als je dan een groot mens bent en je hebt alleen geleerd om je te schikken en je aan te passen en er is geen vacature die bij je past of je krijgt nergens werk en er is geen Gemeente of instantie die je een programma biedt om je kwaliteiten te benutten. Dan zit je dus thuis. Er zijn mensen die op eigen krachten dingen kunnen ondernemen en er komen, maar velen zijn zo geconditioneerd of hebben te maken met een beperking of zorg voor hun naaste dat er geen ruimte is voor hun talenten in de huidige maatschappij vanwege de werktijden en de werkdruk of men is op leeftijd. Daarvoor hoort er een basis inkomen of andere vorm van inkomen te zijn die iedereen gelijke kansen en rechten biedt!!

samensterkIs het niet aan de De Gemeente ( of andere daarvoor betaalde instantie) om met een plek te komen waarbij mensen hun talenten leren in te zetten, wat deze ook mogen zijn!!? Zet mensen bij elkaar en vertel waar de Gemeente hulp nodig heeft of waar geklust moet worden of welk verzorgingstehuis tekort heeft aan hulp. Maar laat mensen met elkaar bedenken hoe er invulling wordt gegeven aan een nieuwe “liefst lokale” economie!! Zet werkelozen en een club goede job en life coaches bij elkaar. Begeleid mensen in het oplossen van hun eigen problemen. Geef mensen de ruimte en de mogelijkheden hun eigen problemen op te lossen!! De overheid kan wel allemaal verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicapten sluiten maar zorg eerst dat er in de omgeving al een manier is waarop de mensen voor elkaar kunnen zorgen. Na jaren individualisme moeten we opnieuw leren denken. Veel mensen durfden niet eens meer om hulp te vragen. Veel mensen hebben geen tijd om hulp te bieden!! Deze overheid zou er goed aan doen eerst een nieuw bos planten voor ze een groot deel van het bos kappen en snoeien.

werkloosheid stijgendeAls je dan een baan hebt dan mag je blij zijn dat je alles er nog van kan betalen en nog tijd hebt voor je gezin en je kinderen of je zieke moeder/vader… Er is een fundamenteel probleem in de maatschappij en dat is dat alles maar meer moet zijn en om altijd geld voorop gaat. We moeten terug naar de kwaliteit. Iedereen telt en ieder heeft zijn talent. Met al deze talenten moeten we samen een betere sociale en duurzame wereld creëren !!!!. Daarom zijn er ook veel kinderen die zogeheten buiten de boot vallen, anders zijn. Deze kinderen zijn nodig om dat veelal juist zij ‘ out of the box ‘ kunnen denken !!

Denk aan de Einstein’s en een Nelson Mandela….Denk je eens in waar we zouden zijn zonder deze bijzondere mensen. Waarschijnlijk nog steeds met een berenvel bibberend in een grot. Als een paar in zichzelf vertrouwende individuen zoveel konden veranderen, wat zouden we als mensheid dan kunnen bereiken als we al onze kinderen de kans gaven zich als zelfstandig denkend mens te ontwikkelen!!

De participatie- samenleving betekent dat de gemeente dienstbaar is, maar niet de baas speelt.
De participatie- samenleving betekent dat de gemeente dienstbaar is, maar niet de baas speelt.

Mensen in de bijstand kan je laten werken onder dwang omdat je ze als ze het niet doen, dreigt het brood uit de mond te halen. Wat voor land krijgen we dan? Wat voor voorbeeld geven we onze kinderen ?!! Het leven moet om kwaliteit gaan en het benutten van je ‘talenten’. Samenwerken en zorgen voor de mensen van wie je houdt. Bijstand hoort een vangnet te zijn waarin er moet worden gekeken naar je talenten en je kwaliteiten. Als daar geen passende baan voor is dan dragen de Gemeente en de overheid in deze verzorgingsstaat een vorm te creëren waarbij we allemaal mee tellen. Hierin zien we dat de overheid en de jobmarkGemeente faalt en niet de burger !! Bijstand is het gevolg van een falende maatschappij en niet anders om. Werkgevers die niet alleen in geld denken maar ook ruimte geven voor zorg voor de naaste en tijd voor jezelf en alle talenten bij elkaar leveren ook duurzame banen. Werkplekken horen plekken te zijn waar jij je kan ontwikkelen en jij als mens er weer toe doet !!! Het probleem is dat deze overheid op geld gericht is en niet op mensen!!  Het land is zo sterk als de zorg voor de zwakste!!

Auteur: Tjalliena Slump

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *