De $lavernij is terug! en God wat is ze lelijk

KleinsmazelipIn 2006 verkondigde de toenmalige kandidaat voor het VVD-lijsttrekkerschap, Mark Rutte: “Over vier jaar sluiten we de bijstand”. Het duurt iets langer, maar hij is als minister-president in elk geval hard op weg om het leven van uitkeringsgerechtigden nog zuurder te maken dan het toch al is. In de oorlog tegen de armen heeft de VVD in de PvdA een trouwe bondgenoot gevonden. Het is een sociaal-democratische staatssecretaris die met een neo-liberale agenda in de hand een frontale aanval tegen uitkeringsgerechtigden heeft ingezet. Dat de PvdA zich eigenlijk niet langer zou mogen beroepen op haar socialistische verleden is wel duidelijk.

Maar dat haar nieuwe koers zou voeren tot een Sociopatische Partij dat had niemand van tevoren kunnen bedenken, of toch?

Met de plannen van deze staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid waarbij het  wetsvoorstel  dat de Wet Werk en Bijstand (WWB)  die nauw samenhangt met de komst van de participatiewet, zo ingrijpend gaat veranderen zou je afgaande op het resultaat rustig kunnen spreken van een oorlogsverklaring.
Frontale aanval op uitkeringsgerechtigden is ingezet” kopte de Volkskrant eerder vandaag in een artikel waarin ze de dwalingen van Kleinsma naar het rijk van de prullenbak verwezen. Hierin versterkt door het vernietigende  oordeel van belangenorganisaties als vakbeweging FNV, Voedselbanken Nederland en de Bijstandsbond, bleek vandaag bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. De mogelijkheid in het wetsvoorstel om een uitkeringsgerechtigde tot drie maanden zijn uitkering te ontzeggen is in strijd met de mensenrechten, betoogde een advocaat.

Of het verre familie is weet ik niet, maar de handelswijze van staatssecretaris Kleinsma heeft kenmerken van de VOC koopvaardij opperbevelhebber van de Batavia, Jan Pieterszoon Koen. Alleen waar deze beul de zweep haalde over de bevolking  van de voormalige kolonieën, doet Kleinsma dat met de eigen inheemse bevolking. Terug naar de middeleeuwen dus.

In de middeleeuwen golden eeltzweren, pestbuilen, etterende beenstompjes als bijzondere tekenen van Gods genade.
Als bedelaar leverde dat wel wat op, helaas heeft ook de PvdA dit principe in een staat van partij-psychose geheel omarmd.

Het doet me denken aan die keer dat ik in een dorpje vlakbij Dahab in Egypte ongevraagd werd ontvangen door een comité van kinderen waarvan ik kortstondig naïef dacht dat ze hier heel gastvrij waren en enthousiast van inslag. Algauw werd het echter duidelijk dat ik in hun ogen niet meer was dan een wandelend bankbiljet. Schelpenkettingen die ik eerst vriendelijk weigerend maar na lichte dwang dan maar om liet doen omdat ik niemand wilde beledigen. Waarop kort daarna, een aanzwellende kakafonie onstond van dwingende steeds agressievere stemmetjes die me bevallen hen te betalen, wat ik in het begin dan maar deed ook al was de salesmethode nogal agressief. Maar het werd me ook al vrij snel duidelijk dat het nooit genoeg zou zijn. Waar ik eerst nog meende van ze vandaan te lopen en toch vrij duidelijk beval me met rust te laten, moet het schouwspel iets weggehad hebben van een straaljager die 30 guided missiles probeert af te schudden. Al mijn tegenwerpingen werden nog dwingender beantwoord met “gimme shekel” Shekel, de munteenheid van Israël. Met denk ik de meest toepasselijke naam voor wat geld kan zijn.

Een middel waar je vroeg of laat aan verslaafd raakt of je tot slaaf maakt. Maar blijft boeien. Zo zie ik ook de staat (officieel een bedrijf) der VerNederlanden. Ontdaan van al haar opsmuk is het niet meer dan een bedelaar en een bedrieger, je hoeft er alleen geen medelijden mee te hebben, want deze gokverslaafde junk zal haar leven niet beteren en doorgaan als een hondsdolle parasiet, tot zij al het leven uit ons (haar gastheer) en onze economie heeft gezogen. Het zette hier 200 jaar geleden voet aan wal, als de schuinmarcherende  prins Willem Frederik, die zichzelf verklaarde  tot Koning van ons land. En tot op de dag van vandaag, we zijn nu 4 Willems verder is het hele theater van deze hondsbrutale confiscatie van een totale natie en haar bewoners nog steeds in bedrijf. Wij moeten haast wel het meest slaafse volk zijn van deze planeet ooit.
Dan heb ik meer respect voor die Egyptische bedelmeisjes die mij op het strand van Dahab kwamen begroeten, met de bedoeling om mij te plunderen, ipv in polonaise en een fanfare in ganzenpas de rover tegemoet te treden om bevallig en met veel ceremonieel vertoon, de sleutels van de schatkist te overhandigen.

Met het einde in  zicht worden de intenties van dit geboefte zo richting endgame voor steeds meer mensen pijnlijk duidelijk. Niet wat je als normale mens, uitgaande van leeftijd, slijtage, erfelijke aanleg en goede wil kunt leveren in een sociale participatiemaatschappij is maatgevend maar wat de instellingen met je kunnen doen.

Eerst probeerde men de armen (arbeidersklasse) rechteloos te maken, toen dat niet goed genoeg lukte en mensen zich juridisch verdedigden tegen de maatregelen van de overheid, werd gefinancierde rechts hulp 2 keer zo duur en ook bepaald de overheid, via het juridisch loket, of jij een zaak mag aanspannen en daarmee sluit men een hele grote groep mensen, voornamelijk armere mensen uit van rechtshulp. Daar blijft het niet bij want er is gisteren het plan opgedoken dat rechters niet meer mogen toetsen aan bv, het Europees recht of verdragen zoals het EVRM.

Nu je de plannen ziet van de overheid om uitkeringsgerechtigden nog harder aan te pakken en te bestraffen en daarbij maatregelen gebruikt die tegen de Europese grondwet en het EVRM zijn, begrijp je ook wel waarom dat plan opeens opduikt.

Waar het naar toe gaat is om mensen rechteloos, aan de bedelstaf en daarmee een slaaf te maken van de overheid (en bedrijven).

Eerlijk gezegd denk ik dat de participatie samenleving waar iedereen elkaar moet helpen en men de kosten moet delen niet gaat werken zo als de overheid denkt, eerder zal de criminaliteit veel hoger gaan worden, want de rekeningen moeten wel betaald worden, mensen moeten toch eten en een dak boven hun hoofd hebben. Ook zal een deel van de mensen, Nederland gaan verlaten omdat ze hier geen kans meer hebben op een baan en daarmee een toekomst. Daarmee gaat veel talent en arbeidskracht verloren. Dit zal de Nederlandse staat uiteindelijk veel meer gaan kosten dan dat ze dachten te bezuinigen.

Waar de VVD van droomt is dat we wel blijven betalen voor een sociaal stelsel, maar dit helemaal niet aan het sociaal stelsel word uitgegeven, maar gebruikt word om de Nederlandse schulden en prestige projecten van te betalen, minus overigens het overgrote deel dat in de bodemloze put van de EU verdwijnt, en wat veel mensen niet weten, bedragen die zelfs onze begroting overschrijden, die richting Vaticaan worden gesluisd. De burger mag het verder zelf uitzoeken. Ook de beter verdienende mensen zullen later als de arme mensen onderworpen zijn, aan de beurt komen want bij de arme mensen valt dadelijk niks meer te halen. Dan komen de bedrijven en de rijken aan de beurt. Met het tempo waar de VVD hun plannen uitvoert zal dat niet lang meer op zich laten wachten. Het gevolg; ook deze mensen zullen crimineel worden of het land verlaten om hun heil ergens anders te zoeken of moeten creperen. Bedrijven zullen snel het land verlaten om hun bedrijf en vermogens te beschermen en dat betekent kapitaal vlucht. Uiteindelijk blijft er niet veel meer over om belasting van te innen. Van kale kippen kun je niet plukken en de gene die de kans krijgt vlucht of is crimineel dus daar krijgt de overheid geen belastingen meer van binnen.

De gevolgen van hun beleid op dit gebied zijn nu al zichtbaar, vorig jaar heeft men 8.3 miljard minder aan belastingen en accijnzen opgehaald. Raad eens wat we volgend jaar moeten bezuinigen? De VVD heeft de plannen om 50 miljard te bezuinigen tot 2017 al klaar staan. Ik hoef je niet te vertellen wat de gevolgen zijn als de binnenlandse economie kapot bezuinigt is. De overheid rekent zich rijk op de export, maar als er geen vraag is, heb je ook weinig export.

Duitsland deed exact het zelfde maar is er nu achter gekomen dat als de binnenlandse economie niet loopt omdat de mensen arm zijn, dit een veel groter problemen met zich mee brengt die je met de opbrengsten van de export niet kunt opvangen. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld het minimum loon weer word ingevoerd en dat er plannen zijn om die binnenlandse economie weer aan te jagen.

Ik hoop dat de oppositie hier zeer fel tegen zal strijden en dat ook D66, SGP en ChristenUnie zich eens heel goed bedenken voordat ze deze mensonwaardige voorstellen steunen. Maar stiekem hoop ik dat de burgers zich eens gaan roeren en in opstand komen.

Indien er dus een arbeidsmarkt blijkt te bestaan voor mensen met WWB uitkering, behoren deze banen ter beschikking te worden gesteld aan de doelgroep. Indien er werkzaamheden worden verricht door mensen die ter werk zijn gesteld in die banen dient daar ook de juiste beloning tegenover te worden gesteld. Waar halen de gemeentelijke overheden deze banen vandaan?

Dit zijn banen waar eerst normaal voor betaald werd. Eerst was dat simpel productie, snoei en schoffel werk, waar men mensen met een handicap op zette als zinvolle invulling of als “werk” . Denk bijvoorbeeld aan de WSW (en zij kregen toen nog betaald volgens een CAO). En later ook uitkeringsgerechtigden onder de noemers zoals leer/werk plek, werk ervaring opdoen en werk ethiek aanleren. Nu zijn dat ook andere en commerciële werkzaamheden en vaak speelt het werk of re-integratie bedrijf als uitzend bureau. Sterker, kijk op de sites van deze bedrijven en je ziet dat ze zich uitgeven als uitzend bureau of detacheerder. In mijn gemeente doet het werk bedrijf naast detacheren van uitkeringsgerechtigden, ook andere werkzaamheden, Zo doen ze naast het groen onderhoud en productie werk voor caravan bouwers en auto fabrikanten en andere bedrijven. Daarnaast hebben zij ook nog andere bedrijfstakken opgezet, zoals, fietsen reparatie, een post bedrijf en een poets bedrijf. Dat poets bedrijf , heeft nu alle werk over genomen van de reguliere poets bedrijven die eerst voor de gemeentes werkten, puur om het feit dat de arbeidskrachten niks kosten en zij dus ver onder de prijs konden zitten bij de aanbestedingen. Dit zie je trouwens bij veel gemeentes gebeuren, maar ook in de zorg en andere bedrijfs takken. Veel normaal betaald werk word over genomen door verplicht te werk gestelde mensen die dit moeten gaan doen voor hun uitkering en die betaald worden met uitkerings geld en de nodige subsidies. Belasting geld wat gebruikt word om reguliere arbeid mee te betalen.

De overheid schiet zich zelf in de voet want zij moeten wel betalen voor die goedkope arbeidskrachten, die door de gemeentes verplicht te werk gesteld worden. Staatssteun aan bedrijven dus, betaald door de belasting betaler en concurrentie vervalsing. De enigen die er van profiteren zijn de gemeentes zelf en hun bevriende bedrijven. Er zijn genoeg gevallen bekend waar bedrijf A wel goedkope arbeidskrachten kreeg, maar bedrijf B moest er voor betalen of kreeg helemaal geen mensen.

Wellicht dat Mw. Klijnsma eens naar haar eigen beperkingen patroon kan kijken, even bedenkend dat de wachtgeld regeling volledig afgeschaft wordt, en er toevallig een aantal banen voor handen zijn na de maximale WW duur voor haar zonder toetsing van haar beperkingen (passend), wat zou zij dan doen om haar vaste lasten te betalen?

Ik zou graag eens van haar een antwoord horen, hoe lost zij dat voor haar zelf op?

Gegarandeerd dat ze heel snel weer aan het werk geholpen word door haar vriendjes.

Maar zonder die vriendjes zit zij binnen de kortste keren in de bijstand

Als burgers heb je het recht en de plicht om in opstand te komen tegen dit soort plannen en je niet te laten kleineren door partijen die vinden dat je moet participeren terwijl ze dat aan de andere kant met een botte bijl te niet doen.

Het wordt druk en een warme winter op het Malieveld denk ik zo maar.. Verenig je, wordt lid van een vakbond, span gezamenlijk procedures aan tegen de overheid en zorg dat je gehoord wordt.
Schrijf naar de politici waar je op gestemd hebt en die je nu in de steek laten om dit te verklaren en te vertellen hoe jou dit persoonlijk gaat raken en ruïneren.

Denk niet het helpt toch niets. NIETS DOEN HELPT NIETS…..!

De terreur van door hebzucht bezeten “gimme Shekel!!” scanderende , hordes bedelkinderen die mij belaagden hield tenslotte ook pas op nadat ik op niet mis te verstane wijze van me af beet en te kennen gaf dat ze op moesten donderen. (Na heel lang vriendelijk en redelijk te zijn gebleven)

Direct daarna viel mij als bijzonder kado nog een ander inzicht / levenswijsheid ten deel, tijdens mijn indrukwekkende ontmoeting met een oude en hele wijze dolfijn die me leerde dat afdwingen iets heel tegen-natuurlijks is, en de stroom van overvloed en creatie verstikt. Maar daarover een andere keer meer..

Met dank aan: Lia, Richard, Dick

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *